Vrancea nu va mai avea Cabinet de Medicină Sportivă. Oficialii DJST vorbesc şi de lipsa unor piste de atletism, a burselor pentru gimnaste şi a condiiţiilor optime de pregătire pentru sportivi.

Daniel Gongu (centru), directorul DJST Vrancea

Daniel Gongu (centru), directorul DJST Vrancea

Prefectura Vrancea a solicitat un raport Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Vrancea, cu privire la activitatea din primele 6 luni ale acestui an. Din raport reies probleme grave cu care se confruntă sportivii vrânceni, cum ar fi lipsa unui Cabinet de Medicină Sportivă cu aparatură optimă (iar în curând nici acesta nu va mai fi disponibil pentru că medicul specializat se va pensiona), lipsa pistelor de atletism, a burselor pentru sportivii merituoşi, lipsa medicaţiei sportivilor etc.

Situaţia bazelor sportive din judeţul Vrancea:

– 3 baze sportive aflate în domeniul public al statului şi în subordinea Ministerului Tineretului Şi Sportului;

– 101 baze sportive aflate în domeniul public al consiliilor locale şi Consiliul Judeţean Vrancea;

– 5 baze sportive aflate în domeniul privat.

Iată, mai jos, integral, raportul întocmit de oficialii DJST Vrancea:

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ A DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET VRANCEA ÎN PERIOADA 01.01 – 30.06.2013

1. Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Promovarea Sportului de Performanţă”

Obiective urmărite:

Susţinerea, activităţii sportive de performanţă prin elaborarea unui calendar sportiv al judeţului Vrancea care a permis organizarea şi finanţarea competiţiilor sportive în cadrul programului „Promovarea Sportului de Performanţă”.
Suma totală cheltuită: 16.162 lei reprezentând premii în materiale şi echipament sportiv, cupe, diplome, asistenţă medicală, etc., la care se adaugă cheltuieli pentru alimentaţie de efort în valoare de 10.120 lei de care au beneficiat 31 sportivi legitimaţi.

Susţinerea disciplinelor şi probelor sportive:
– competiţii/acţiuni planificate: 30

– competiţii/acţiuni realizate: 29

– competiţii/acţiuni finanţate: 27 (cost mediu/competiţie: 599 lei).

– participanţi: 1.741

– Valorificarea condiţiilor locale specifice şi promovarea sportivilor de performanţă: în loturile naţionale s-au pregătit în loturile sportive naţionale un număr de 19 sportivi vrânceni.

Susţinerea sportivilor de performanţă prin acordarea unor stagii de pregătire în vederea participării la competiţiile oficiale (Campionate Naţionale, Competiţii Internaţionale, etc.) în valoare de 2.958 lei
Creşterea implicării în colaborarea cu federaţiile sportive naţionale prin organizarea în comun a următoarelor competiţii: etapa zonală a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar Rugby Super, etapa zonală a Campionatului Naţional de Baschet Under 18, Cupa Satori – FRAM, Concursul Naţional de Dans – Cupa Elite, etc.
Susţinerea şi încurajarea iniţiativelor privind organizarea în judeţul Vrancea de competiţii sportive naţionale oficiale şi amicale la ramurile sportive consacrate: arte marţiale, baschet, box, gimnastică, handbal, şi judo, fotbal, etc.

2. Analiza realizării obiectivelor şi indicatorilor din programul „Sportul pentru Toţi”

Obiectivul principal:

Încurajarea practicării continue, individuale şi colective a sportului de câţi mai mulţi cetăţeni, prin crearea unui cadru organizatoric complex şi favorizant, susţinut de organele administraţiei publice locale, în vederea socializării şi a menţinerii unei stări optime de sănătate. În acest sens s-a urmărit şi s-a realizat:

– dezvoltarea şi susţinerea practicării continue a activităţii fizice şi sportive;

– îmbunătăţirea mijloacelor de iniţiere, de planificare, de organizare şi desfăşurare a unui calendar judeţean pentru a permite participarea la activităţile sportive şi la mişcarea fizică a tuturor categoriilor de cetăţeni, pe aria întregului judeţ, cu implicarea organelor locale.

Exemple:

Cupa Unirii – handbal, Cupa 24 Ianuarie – tenis, Cupa Mărţişorului – volei şi baschet, Cupa Ziua Localităţii Gologanu – tenis, Memorial Alexandru Nagîţ – fotbal şi baschet licee, Cupa Presei libere – minifotbal, tenis de masă; Crosul Europei, Cupa CSEI Elena Doamna, Cupa 1 Iunie – şah, atletism, baschet, handbal; Concurs biciclete Marea Evadare – Bilieşti, Cupa Justiţiei, Ziua UEFA Grassroots – elevi cu dizabilităţi şi copii asistaţi social, Cupa 1 Iunie – handbal Fitioneşti, Cupa Goleşti – tenis de masă, Săptămâna Tineretului – streetball, cros şi fotbal tenis, Bucuriile Copilăriei – traseu aplicativ, Cupa Hermes – volei licee, Cupa Elite – dans, Ritmurile Copilăriei – dans, etc.

– suma totală cheltuită = 34.970 lei, reprezentând premii în materiale şi echipament sportiv, cupe, diplome, asistenţă medicală, etc.

– competiţii planificate: 67

competiţii realizate: 69
competiţii finanţate: 24 (cost mediu 1.457 lei)
participanţi: 5.106 persoane de toate vârstele
În perioada 01.01-30.06.2013 D.J.S.T. Vrancea a acţionat pentru:

– accesul gratuit al cetăţenilor în bazele sportive construite din fonduri publice, în cadrul programului „Mişcare pentru sănătate” conform Hotărârii 283/ 2003, după un program bine stabilit. In cadrul acestui program am facilitat accesul săptămânal populaţiei prin acordarea a 8 ore, săptămânal, la Sala Polivalentă unde s-au desfăşurat activităţi sportiv-recreative la: fotbal, baschet, handbal, tenis de masă, tenis, fotbal tenis şi şah;

– dezvoltarea parteneriatului cu Asociaţia judeţeană „Sportul pentru Toţi” Vrancea;

– organizarea de activităţi în cadrul programului „Sportul pentru persoane cu handicap”, în scopul dezvoltării personale şi integrării sociale.

Grupul ţintă: copii şi tineri cu dizabilităţi de la C.S.E.I. Elena Doamna Focşani.

– organizarea de activităţi dedicate copiilor din centrele de plasament din judeţ, în colaborare cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vrancea, în cadrul „Ziua UEFA Grassroots”.

Total cheltuieli efectuate în perioada 01.01-30.06.2013, conform Calendarului Sportiv:

Programul – Subvenţie de la bugetul de stat – Materiale şi echipament sportiv veniturii proprii M.T.S. – Suma lei
P1 (A+B+ Cap.III)
25.200
4.040
29.240
P2 (A+B+C)
14.720
20.250
34.970
TOTAL P1+P2
39.920
24.290
64.210

3. Programul „Întreţinere, funcţionare şi dezvoltare a bazei sportive”

Situaţia bazelor sportive din judeţul Vrancea:

– 3 baze sportive aflate în domeniul public al statului şi în subordinea Ministerului Tineretului Şi Sportului;

– 101 baze sportive aflate în domeniul public al consiliilor locale şi Consiliul Judeţean Vrancea;

– 5 baze sportive aflate în domeniul privat.

Starea bazelor sportive este diferită, în funcţie de grija pe care administratorii acestora o manifestă dar şi de posibilităţile lor materiale şi financiare. Probleme deosebite se constată la terenurile de sport din cadrul şcolilor, atât în oraşele judeţului dar, mai ales, în mediul rural.

În fază de construire sau de modernizare sunt un număr de 27 de baze sportive finanţate de Guvernul României, în cadrul „Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural”.

Situaţia acestora se prezintă astfel:

Nr – crt – Localitatea – Denumire proiect

Mera

Înfiinţare bază sportivă, comuna Mera, judeţul Vrancea

Homocea

Bază sportivă, comuna Homocea, jud. Vrancea

Vînatori

Înfiinţare bază sportivă comuna Vinatori, judeţul Vrancea

Vizantea Livezi

Înfiinţare bază sportivă comuna Vizantea Livezi, Vrancea

Slobozia Bradului

Bază sportivă, comuna Slobozia Bradului, judeţul Vrancea

Moviliţa

Înfiinţare bază sportivă model tip I, comuna Moviliţa , judeţul Vrancea

Tătăranu

Înfiinţare bază sportivă comuna Tătăranu, judeţul Vrancea

Vintileasca

Înfiinţare bază sportivă , comuna Vintileasca, judeţul Vrancea

Sihlea

Bază sportivă, comuna Sihlea, judeţul Vrancea

Gugeşti

Infiintare baza sportiva model tip II, comuna Gugesti, judetul Vrancea

Goleşti

Înfiinţare bază sportivă comuna Goleşti, judeţul Vrancea

Popeşti

Baza sportiva, comuna Popeşti, jud. Vrancea

Dumbrăveni

Înfiinţare bază sportivă comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea

Jariştea

Bază sportivă, comuna Jariştea, judeţul Vrancea

Odobeşti

Bază sportivă , sat Unirea, oraş Odobeşti, judeţ Vrancea

Obrejiţa

Înfiinţare bază sportivă comuna Obrejiţa

Vulturu

Modernizare bază sportivă , sat Vulturu,comuna Vulturu, judeţul Vrancea

Urecheşti

Bază sportivă comuna Urecheşti, judeţul Vrancea

Măicăneşti

Construcţie bază sportivă comuna Măicăneşti – jud. Vrancea

Panciu

Reabilitarea şi modernizarea bazei sportive din spaţiul periurban al oraşului Panciu, judeţul Vrancea

Garoafa

Construire bază sportivă model tip 1 în comuna Garoafa, judeţul Vrancea

Răstoaca

Amenajare bază sportivă

.
Boloteşti

Construire bază sportivă

.
Dumitreşti

Modernizare bază sportivă

.
Năruja

Bază sportivă

2.
Ploscuţeni

Realizare bază sportivă, cu teren de fotbal omologabil tip 1

7.
Slobozia Ciorăşti

Baza sportiva, comuna Slobozia Ciorăşti, jud. Vrancea

Pentru Sala Sporturilor Vrancea, aflată în administrarea D.J.S.T. Vrancea s-a acţionat, în limita bugetului alocat, pentru modernizarea şi întreţinerea tuturor anexelor ce compun sala (suprafaţa de joc, vestiare, grupuri sanitare, etc.)

4. Organizarea şi derularea calendarului sportiv local şi judeţean

Competiţii organizate la nivelul judeţului Vrancea în perioada 01.01-30.06.2013:

– 12 etape judeţene ale campionatelor naţionale stabilite prin Calendarul Competiţional al federaţiilor sportive naţionale, în cadrul programului „Promovarea Sportului de Performanţă”

– 11 competiţii locale, judeţene şi interjudeţene în cadrul programului „Promovarea Sportului de Performanţă”;

– 24 competiţii şcolare, organizate în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar, în cadrul Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar;

– 45 acţiuni sportiv – recreative, omagiale, cu caracter de selecţie, judeţene şi interjudeţene, în cadrul programului „Sportul pentru Toţi”.

Sprijin în derularea acţiunilor sportive a fost acordat de 17 voluntari cu care D.J.S.T. Vrancea are stabilite relaţii contractuale de voluntariat.

5. Situaţia constituirii asociaţiilor judeţene pe ramură de sport,

precum şi a asociaţiilor sportive fără personalitate juridică

a) Asociaţii judeţene constituite pe ramuri de sport, cu rol în organizarea competiţiilor la nivel judeţean: atletism, baschet, fotbal, handbal, judo, şah, rugby, taekwondo, Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru Toţi”.

Sprijin acordat de D.J.S.T. Vrancea:

– asigurarea de consultanţă, participare efectivă în toate etapele de obţinere a personalităţii juridice, de recunoaştere ca structuri sportive, de afiliere la federaţiile sportive naţionale;

– asigurarea de spaţii în incinta D.J.S.T. Vrancea şi Sala Polivalentă, unde unele dintre acestea îşi desfăşoară activitatea;

– colaborare şi asistenţă în desfăşurarea campionatelor judeţene;

b) Asociaţiile sportive fără personalitate juridică constituite în judeţul Vrancea şi înregistrate în Registrul sportiv ţinut la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea: 112, din care 45 asociaţii sportive şcolare.

6. Măsuri şi modalităţi de îndrumare şi control în teritoriu

D.J.S.T. Vrancea are competenţa legală de îndrumare şi control din punct de vedere tehnico-metodic al structurilor sportive. Competenţele sunt exercitate în vederea creşterii nivelului calitativ al actului de pregătire a sportivilor în vederea obţinerii de performanţe.

Modalităţi:

* punerea la dispoziţia antrenorilor şi reprezentanţilor structurilor sportive de materiale cu caracter tehnico – metodic şi ştiinţific editate de federaţiile de specialitate, de Centrul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Probleme în Sport, care sunt în concordanţă cu necesităţile actuale de pregătire teoretică şi practică în domeniul sportiv;

* organizarea Centrului de documentare, care cuprinde un număr de peste 300 de materiale şi lucrări de specialitate;
sprijinirea antrenorilor şi profesorilor de educaţie fizică în vederea realizării de lucrări specifice necesare pregătirii şi perfecţionării lor profesionale.

* participarea reprezentanţilor D.J.S.T. Vrancea la şedinţele periodice de lucru şi de analiză a activităţii la structurile sportive;

* efectuarea de acţiuni de control periodic pentru verificarea respectării normelor şi programelor de pregătire precum şi a metodicii aplicate;
asistarea de către inspectorii de specialitate la pregătirea sportivilor, în cadrul orelor de antrenament.

7. Modalităţi de colaborare cu organele administraţiei publice locale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea, alte instituţii implicate în sport.

Obiective:

a) creşterea nivelului de educaţie, de socializare şi de ameliorare a stării de sănătate a populaţiei (copii, elevi) prin practicarea educaţiei fizice şi sportului;

b) ameliorarea potenţialului psiho-motric şi intelectual al populaţiei tinere prin dezvoltarea activităţilor de educaţie fizică şcolară;

c) dezvoltarea activităţilor sportive şcolare în cadrul asociaţiilor sportive şcolare precum şi în unităţile de învăţământ în care este organizat învăţământul sportiv;

d) dezvoltarea activităţilor din cadrul programului “Sportul pentru toţi“, la nivel local;

e) elaborarea unor programe speciale pentru dezvoltarea activităţilor sportive în mediul rural, în corelaţie cu programele naţionale de dezvoltare rurală;

f) utilizarea eficientă a fondurilor publice pentru finanţarea programelor sportive şcolare;

g) promovarea valenţelor cultural-educative ale sportului şi educaţiei fizice, a spiritului de toleranţă şi fair – play;

h) promovarea măsurilor de prevenire, de educaţie şi de sancţionare a actelor de dopaj şi violenţă în sport.

Acţiuni sportive organizate în colaborare cu:

Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea
Consiliul Judeţean Vrancea
primăriile municipiilor Focşani şi Adjud
primăriile oraşelor: Panciu, Mărăşeşti, Odobeşti
primăriile comunelor: Bilieşti, Gologanu, Vidra, Goleşti, Fitioneşti, Urecheşti, Vârteşcoiu, Vulturu.

8. Dificultăţi întâmpinate în activitatea de referinţă (sportivă)

C.S.Ş. Gimnastică Focşani:

Ca neajunsuri: Clubul se confruntă cu lipsa magneziului ( de import şi foarte scump) necesar activităţii de zi cu zi precum şi cu lipsa unui mijloc de transport (transportul în competiţie fiind foarte scump). Menţionăm că toate cluburile din ţară au minim 1 microbuz (8 locuri + 1). De asemenea, sportivele clubului nu beneficiază de burse sportive (din lipsă de fonduri), deşi au rezultate meritorii.

L.P.S./C.S.S. Focşani:

Baze sportive:

Absenţa unei piste de atletism;
Sala L.P.S. are o suprafaţă de joc improprie, dură care provoacă accidentări.
Pentru ca activitatea specifică să se desfăşoare in condiţii care să ducă la creşterea performanţei sportive, sunt necesare următoarele:

amenajarea unei piste de atletism pe unul din cele două stadioane existente;
înlocuirea suprafeţei de joc din sala L.P.S.
Materiale:

lipsa echipamentului şi a materialelor sportive specifice fiecărei discipline;
lipsa medicaţiei necesare (susţinătoare de efort şi vitamine).

D.J.S.T. Vrancea:

Înfiinţarea în cadrul Direcţiei a unui cabinet de medicină sportivă ar ajuta enorm cluburile implicate în activitatea sportivă de performanţă. Trebuie menţionat faptul că unele cluburi vrâncene efectuează controlul medical în alte judeţe deoarece cabinetul de medicină sportivă existent nu mai funcţionează la parametri optimi, urmând ca medicul actual să-şi încheie cariera, în viitorul apropiat, prin pensionare.

Director executiv, Daniel Gongu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.