ULTIMA ORĂ: Proiectul Legii vaccinării, criticat dur de Coaliția pentru Sănătate.

Proiectul încalcă prevederile Constituției României și a Noului Cod Civil. Nici un om nu poate fi obligat la un tratament medical, implicit nici să se vaccineze. Despre riscurile vaccinării și faptul că ea nu este obligatorie în zeci de state europene nu vorbește aproape nimeni”, susține Costel Stanciu, liderul Coaliției.

Coaliţia pentru Sănătate, constituită prin gruparea unui număr de peste 40 de asociaţii şi organizaţii, și-a exprimat ieri obiecțiile cu privire la proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie, un proiect aflat în dezbatere publică.

Coaliția pentru Sănătate consideră că proiectul de lege este ilegal, neconstituțional și profund abuziv, și din aceste motive este în totalitate lovit de nulitate pentru încălcarea mai multor dispoziții legale, constituționale și comunitare.

Astăzi, Coaliția pentru Sănătate a depus la Minister obiecțiile cu privire la actul normativ aflat în dezbatere publică.

Clic aici: Legea vaccinarii – Pozitie Coalitia pentru Sanatate

Proiectul de lege își propune să reglementeze obligarea cetățeanului de a fi vaccinat, raportarea cetățenilor către instituții menite a le aplica sancțiuni, înregistrarea datelor medicale personale aparținând cetățenilor (adulți și minori, deopotrivă), inclusiv a acelor date protejate de relația de confidentialitate medic-pacient, în baze de date constituite special pentru a centraliza activitatea de vaccinare la nivel național (cum este, de exemplu, Registrul Electronic Național de Vaccinări), folosirea și dezvăluirea acestor date, fără acordul expres prealabil al cetățenilor, sancționarea acelor cetățeni care refuză să furnizeze aceste date personale sau să se supună (sau să își supună propriii copii) unei proceduri medicale ce comportă riscuri pentru sănătatea și viața lor, prin acuzarea acestora de “neglijare medicală” și “rele tratamente aplicate minorului”, identificarea acelor medici care exprimă opinii contrare sau neîncredere în procedura vaccinării și anihilarea lor profesională. Se prefigurează pedepsirea oricărui medic care ar asocia vaccinarea cu vreun efect advers.

Coaliția pentru Sănătate afirmă că proiectul de lege încalcă grav dispoziții legale de prim rang din sfera legislației aplicabile în materia sănătății, a drepturilor la viață, sănătate și integritate corporală, precum și libertăți fundamentale de conștiință și opțiune religioasă.

Astfel, potrivit dispozițiilor Capitolului III “Consimțământul pacientului privind intervenția medicală” și în special ale art. 13 din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, “Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală, asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa.

Legislația în vigoare prevede clar faptul că pacientul trebuie să-și dea acordul cu privire la orice tratament medical care vizează corpul său.

În altă ordine de idei, Coaliția pentru Sănătate consideră că părintele este și trebuie să rămână singurul îndreptățit să ia decizii în legătură cu propriul copil. Constituția, la art. 48 intitulat “Familia”, arată că: “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor”, text care de altfel este reluat și de Codul Civil la art. 258.

Tot Codul Civil la art. 261 “Îndatorirea părinților” arată că: “Părinţii sunt cei care au, în primul rând, îndatorirea de creştere şi educare a copiilor lor minori.”

Totodată, art. 487 din Codul Civil intitulat “Conţinutul autorităţii părinteşti” prevede că “Părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, […], potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului”.

Riscurile și reacțiile adverse pe care le presupune această procedură medicală care este vaccinarea, precum și ingredientele vaccinurilor, fie prezentate în cuprinsul prospectelor acestora sau chiar necunoscute de nimeni (nici măcar de autoritățile care aprobă punerea lor pe piață) datorită faptului că sunt considerate „secrete industriale”, sunt prin ele înseși suficiente pentru a declara cu certitudine procedura vaccinării ca fiind purtătoare de riscuri, ca atare numai un părinte informat, după o aprofundată chibzuință și cântărire a situației personale a copilului, luând în considerare contextul medical familial, cu istoricul său imunologic, alergologic, genetic, poate decide să și le asume sau nu în privința acestuia.

În privința drepturilor și libertăților fundamentale, proiectul de lege încalcă numeroase dispoziții legale și constituționale. Art. 71 din Codul Civil “Dreptul la viaţă privată”: (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie, (…), fără consimţământul său. Potrivit art. 67 din Noul Cod Civil „Nicio persoană nu poate fi supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.”

Totodată, CS consideră că este încălcat principiul inviolabilităţii libertăţii persoanei, reglementat de art. 23 alin. 1 din Constituţia României și de art. 64 din Codul Civil, prin faptul că simplul act al vaccinării constituie o contrângere a voinţei persoanei copilului, cu atât mai mult cu cât proiectul de lege reglementează posibilitatea efectuării vaccinului fără, ba chiar împotriva voinței exprese și exprimate în prealabil a părinţilor.

Actul vaccinării este considerat un act medical preventiv, care este și trebuie să rămână facultativ, deoarece nu există o garanţie suficientă şi rezonabilă împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale acestuia, existând posibilitatea reală pentru persoana căreia i se administrează să i se pună în pericol viaţa, sănătatea şi integritatea fizică sau psihică. Înseși prospectele vaccinurilor existente pe piață enumeră riscuri mici, medii, și majore, mergând până la deces.

Nu există practic nici o garanţie, medicală sau juridică, împotriva riscurilor sau reacţiilor adverse ale unui vaccin. Mai mult, însuși proiectul de lege amintește de riscurile inerente procedurii vaccinării, prin faptul că încearcă să reglementeze, de o manieră improprie și incompletă, despăgubirea persoanelor afectate de vaccinuri.

Coaliția pentru Sănătate atrage atenția că, prin prevederile sale, care ar interzice accesul într-o instituție de învățământ fără carnetul de vaccinari la zi sau calendarul de recuperare a vaccinărilor omise sau amânate, proiectul de lege încalcă dreptul fundamental la educație, prevăzut în Constituţia României, la art. 32, alin. 1: „Dreptul la învăţătură este asigurat prin învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi de perfecţionare“, precum și dispozițiile art. 51 (1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului: “Copilul are dreptul de a primi o educație care să îi permită dezvoltarea, în condiții nediscriminatorii, a aptitudinilor și personalității sale”, și ale art. 52 (1) din legea menționată: “Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, precum și inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, […] sunt obligate să întreprindă măsuri necesare pentru:

a) facilitarea accesului la educația preșcolară și asigurarea învățământului general obligatoriu și gratuit pentru toți copiii”.

Foarte important de știut este faptul că România este cea mai vaccinată țară împotriva TBC și totodată are cele mai multe cazuri de TBC din Europa. De amintit este și eșecul major al vaccinării cu BCG din 2012, când extrem de mulți bebeluși au dezvoltat efecte adverse severe, urmarea fiind aceea că vaccinul a fost retras de pe piață).

Literatura ştiinţifică medicală și studiile efectuate indică faptul că vaccinurile pot provoca deces, boli autoimune, boli neurologice, autism, encefalită, convulsii febrile și epilepsie, diabet (tip I), sindromul morţii subite a sugarului, alergii, astm, intoleranțe alimentare, dermatită atopică şi alte afecţiuni grave, (șoc anafilactic, paralizie, diverse neuropatii,, encefalită, encefalopatie, meningită, disfuncții cognitive cronice etc).

Vaccinarea este opțională în următoarele țări: Germania, Austria, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Elveția, Suedia, Norvegia, Finlanda, Irlanda, Spania etc. Obiecțiunile Coaliției pentru Sănătate pot fi citite integral în fișierul atașat. (Coaliția pentru Sănătate)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE