Se aleg asociaţiile şi fundaţiile în vederea acordării subvenţiilor

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării in anul 2013 de subvenţii de la bugetul de stat, in temeiul Legii nr. 34/1998

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, intrarea B, Sector 1 Bucureşti, organizează selecţia asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul alocat MMFPS, pentru anul 2013.

Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi ale Normelelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul Cererii de solicitare a subvenţiei, inclusiv Fişa tehnică şi Bugetul unităţii de asistenţă socială se găsesc în anexa nr.1 la Normele metodologice şi sunt disponibile în format electronic pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale la adresa: http://www.mmuncii.ro/ro/563-view.html .

La aceeaşi adresă, puteţi consulta şi Liniile prioritare de subvenţionare pentru anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecției sociale nr.2390 din data de 17.09.2012, publicat in Monitorul Oficial nr.668 din 24.09.2012.

Documentatia pentru solicitarea subventiei se depune în pachet închis la registratura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale din str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, intrarea B, Sector 1 Bucureşti, cod 010026, pana in ultima zi a lunii octombrie , respectiv 31 octombrie 2012, ora 16:30, si contine , conform prevederilor art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001,urmatoarele:
a) cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în H.G nr.1153/2001;
b) raportul privind activitatea asociaţiei sau fundaţiei în domeniul asistenţei sociale în ultimele 12 luni calendaristice;
c) dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare;
d) dovada dobândirii personalităţii juridice;
e) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice;
f) balanţa contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;
g) dovada privind bonitatea asociaţiei sau fundaţiei, emisă de banca la care are deschis contul;
h) dovada privind situaţia juridică a sediului unităţii de asistenţă socială;
i) autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţii de asistenţă socială pe anul curent.

Pot participa la procedura de selecţie asociaţiile şi fundaţiile care :

– se adreseaza unor beneficiari din mai multe judeţe ale ţării;
– sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, constituite şi acreditate sau licenţiate să acorde servicii sociale;
– acorda de cel putin 12 luni servicii de asistenţă socială într-un cadru organizat, denumit unitate de asistenţă sociala.

Unitatile de asistenta sociala pentru care asociatiile si fundatiile pot solicita subventie de la bugetul de stat in anul 2013, stabilite in Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 2390 din 17 septembrie 2012 privind aprobarea Liniilor prioritare pentru subventionarea de la bugetul de stat in anul 2013 a asociatiilor si fundatiilor, in temeiul Legii nr. 34/1998, sunt :
– Centre rezidentiale, centre care acorda cazare mai mult de 24 de ore, pentru persoane care se afla in diferite situatii de dificultate;
– Adaposturi de noapte, pentru persoanele fara adapost;
– Cantine sociale si alte servicii de acordare a hranei(masa pe roti), pentru persoane si familii cu venituri mici;
– Unitati de ingrijire la domiciliu, pentru persoane cu handicap si persoane varstnice;
– Centre de zi care acorda unul sau mai multe din urmatoarele servicii : ingrijire personala si supraveghere, recuperare si terapii de recuperare, terapii ocupationale cu exceptia serviciilor de consiliere si informare si servicii de tip after school – pentru copii searati sau cu risc de separare de parinti, persoane cu handicap, persoane varstnice, victime ale violentei in familie, toxicodependente, victime ale traficului de persoane, imigranti si refugiati, fara adapost, persoane tinere care parasesc siistemul de protectie a copilului.

Pentru orice alte relatii, cei interesati se pot adresa Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Vrancea, din Focsani, str. Brailei nr. 3 bis, camera 39, tel. 0237612666, int. 129.

Comunicat primit de la Director Executiv, Micheci Vincenţiu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE