Rezultate recensământ Vrancea. Cifre provizorii: doar 73.868 de persoane mai locuiesc, stabil, în Focşani!

Rezultatele provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor (RPL 2011) din 20 Octombrie 2011 prezintă o primă estimare privind numărul populaţiei, al gospodăriilor populaţiei şi al fondului de locuinţe la nivel naţional şi teritorial.

Datele provizorii ale recensământului s-au obţinut prin prelucrarea operativă a principalelor informaţii statistice însumate la nivel de localitate – municipiu, oraş, comună, pe baza tabelelor centralizatoare întocmite de recenzori după perioada de colectare a datelor, pentru cele 2 mii sectoare de recensământ din judeţul Vrancea.

Informaţiile completate în aceste tabele centralizatoare au fost agregate de comisiile judeţene având la bază procesele verbale de validare întocmite de comisiile locale de recensământ, semnate şi însuşite de membrii acestora.

Rezultatele obţinute şi prelucrate până la această etapă au caracter provizoriu şi pot suferi modificări pe parcursul etapelor ulterioare de prelucrare a datelor individuale din formularele de înregistrare a persoanelor din gospodării şi locuinţe.

Conform programului de desfăşurare al RPL 2011, Secretariatul Tehnic al Comisiei judeţene a RPL a centralizat la nivelul judeţului Vrancea informaţiile generale referitoare la numărul populaţiei stabile şi fondul de locuinţe. Rezultatele provizorii obţinute se prezintă astfel:

Populaţia stabilă: 323,1 mii (323080)persoane

Gospodării:127,9 mii (127932) gospodării

Locuinţe (inclusiv alte unităţi de locuit): 149,9mii locuinţe (149881locuinţe din care:149854 locuinţe convenţionale şi 27alte unităţi de locuit)

Clădiri: 112,0mii clădiri ( 112046 clădiri din care: 111863 clădiri cu locuinţe şi 183 clădiri cu spaţii colective de locuit)

Detalierea pe municipii şi oraşe şi comune din judeţul Vrancea a indicatorilor de mai sus este prezentată în Anexă.

Numărul şi structura teritorială a populaţiei stabile

Potrivit rezultatelor provizorii ale recensământului din 20 octombrie 2011, populaţia stabilă a judeţului Vrancea a fost de 323,1mii persoane, din care: 302,0 mii au fost persoane prezente, iar 21,1mii temporar absente. Din totalul populaţiei stabile 114,2 mii persoane aveau domiciliul1/reşedinţa2 în municipii şi oraşe (35,3%), iar 208,9 mii persoane locuiau în comune (64,7%). Din punctul de vedere al mărimii populaţiei stabile, judeţul Vrancea se situează pe locul 31 în ierarhia judeţelor.

Tabelul 1. Distribuţia populaţiei stabile pe principalele localităţi ale judeţului Vrancea

– persoane-

Populaţia stabilă

TOTAL JUDEŢ 323.080 din care, în localitatea:

Municipiul Focşani 73.868

Municipiul Adjud 14.670

Oraş Mărăşeşti 9.440

Oraş Odobeşti 8.939

Oraş Panciui 7.248

Structura etnică a populaţiei stabile a judeţului Vrancea

La recensământul din octombrie 2011, înregistrarea etniei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a persoanelor recenzate, respectându-se, astfel, dreptul fundamental al fiecărui individ de a-şi declara în deplină libertate şi fără niciun fel de constrângere apartenenţa etnică. Rezultatele provizorii ale recensământului populaţiei relevă faptul că, din totalul populaţiei stabile a judeţului, 323,1mii persoane (96,0%) s-au declarat români.

Populaţia de etnie romă a fost la recensământ de 11916 persoane ,reprezentând 3,7% din populaţia stabilă a judeţului.

Numărul persoanelor pentru care nu a fost înregistrată etnia (nu au dorit să o declare sau nu erau prezente) a fost de 0,9 mii persoane, reprezentând 0,3% din populaţia stabilă a judeţului.

Numărul gospodăriilor populaţiei

Din totalul populaţiei stabile a judeţului, 99,5% (321,6 mii persoane), se regăseşte în cele 127,9 mii gospodării ale populaţiei. Restul de 1,5 mii persoane au fost înregistrate în spaţii colective de locuit sau sunt persoane fără adăpost.

Tabelul 2. Gospodăriile populaţiei pe categorii de localităţi în judeţul Vrancea

Numărul gospodăriilor populaţiei % Persoane din gospodăriile populaţiei % Numărul mediu de persoane pe o gospodărie a populaţiei

TOTAL JUDEŢ 127932 100,0 321586 100,0 2,51

Municipii şi oraşe 46824 36,6 113082 36,2 2,42

Comune 81108 63,4 208504 64,8 2,57

Mărimea medie a unei gospodării în judeţul Vrancea este de 2,51 persoane/gospodărie (251persoane la 100 gospodării ale populaţiei). Aceasta este mai mică în mediul urban (2,42 persoane pe o gospodărie) comparativ cu cel rural (2,57persoane).
Clădiri – Locuinţe

La recensământul din octombrie 2011 a fost înregistrat un număr de 112,0 mii clădiri3 în care se aflau 149,9 mii locuinţe convenţionale4. Acestea totalizau un număr de 444,6 mii camere de locuit care însumează o suprafaţă locuibilă de 7296,8 mii m.p. Comparativ cu mediul rural, în urban locuinţele convenţionale au un număr mediu de camere mai mic, dar suprafaţa medie a locuinţelor este mai mică şi a camerelor de locuit este mai mare.

Tabelul 3. Numărul locuinţelor convenţionale, a camerelor de locuit şi suprafaţa acestora pe categorii de localităţi, în judeţul Vrancea

Total Municipii şi oraşe Comune

Numărul locuinţelor convenţionale 149854 52430 97424
Numărul camerelor de locuit 444596 130403 314193
Suprafaţa camerelor de locuit (mii m.p.) 7296,8 2482,8 4814,0
Numărul mediu de camere pe o locuinţă 3,0 2,5 3,2
Suprafaţa medie a camerelor de locuit (m.p.) pe o: locuinţă 48,7 47,4 49,4
cameră de locuit 16,4 19,0 15,3
Numărul mediu al camerelor de locuit pe o locuinţă este de 3,0 camere de locuit/locuinţă, judeţul Vrancea situându-se peste media înregistrată la nivel naţional (2,7 camere/locuinţă). Suprafaţa medie a camerelor de locuit ce revine pe o locuinţă în judeţul Vrancea este de 48,7mp.

Informaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.recensamantromania.ro .

Anexa

2011 – RECENSĂMÂNTUL POPULAŢIEI ŞI LOCUINŢELOR DIN ROMÂNIA

– DATE PROVIZORII –

Tabelul 1. Numărul clădirilor, locuinţelor şi gospodăriilor, pe categorii de localităţi, în judeţul Vrancea

Medii de rezidenţă Număr clădiri Număr locuinţe Numărul gospodăriilor populaţiei

TOTAL din care:

clădiri în care

se află locuinţe

TOTAL din care:

locuinţe convenţionale

A 1 2 3 4 5

JUDEŢUL VRANCEA 112046 111863 149881 149854 127932

MUNICIPII ŞI ORAŞE-TOTAL 15844 15783 52440 52430 46824

MUNICIPIUL FOCŞANI 6035 5999 34443 34441 31212

MUNICIPIUL ADJUD 2915 2908 7002 7000 6287

ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 2413 2410 4186 4185 3407

ORAŞ ODOBEŞTI 2369 2366 3160 3159 2966

ORAŞ PANCIU 2112 2100 3649 3645 2952

COMUNE -TOTAL 96202 96080 97441 97424 81108
ANDREIAŞU DE JOS 672 672 672 672 602

BĂLEŞTI 863 863 863 863 738

BÂRSEŞTI 645 645 645 645 587

BILIEŞTI 942 942 942 942 857

BOGHEŞTI 866 866 869 869 674

BOLOTEŞTI 1978 1974 1974 1974 1615

BORDEŞTI 796 796 796 796 657

BROŞTENI 872 872 872 872 841

CÂMPINEANCA 1376 1376 1475 1473 1163

CÂMPURI 1579 1578 1593 1593 1347

CÂRLIGELE 1343 1337 1337 1334 1089

CHIOJDENI 894 894 894 894 729

CIORĂŞTI 1741 1740 1746 1744 1357

CORBIŢA 926 926 936 935 699

COTEŞTI 1896 1893 1931 1931 1614

DUMBRĂVENI 1812 1806 1818 1818 1438

DUMITREŞTI 2057 2055 2078 2078 1743

FITIONEŞTI 1223 1213 1213 1213 1034

GAROAFA 1774 1770 1799 1799 1519

GOLEŞTI 1586 1583 1608 1608 1285

GOLOGANU 1145 1145 1148 1148 1017

GUGEŞTI 1861 1859 2341 2341 2155

GURA CALIŢEI 1182 1182 1187 1187 978

HOMOCEA 2032 2032 2037 2037 1883

JARIŞTEA 1750 1746 1747 1747 1469

JITIA 710 710 721 720 618

MĂICĂNEŞTI 2018 2013 2022 2022 1717

MERA 1335 1335 1335 1335 1153

MILCOVUL 1324 1324 1324 1324 1185

MOVILIŢA 1699 1695 1696 1695 1353

NĂNEŞTI 1128 1128 1142 1142 957

NĂRUJA 781 781 817 817 646

NEGRILEŞTI 844 844 844 844 790

NEREJU 1358 1358 1365 1365 1383

NISTOREŞTI 973 969 977 977 755

Medii de rezidenţă Număr clădiri Număr locuinţe Numărul gospodăriilor populaţiei

TOTAL din care:
clădiri în care

se află locuinţe5

TOTAL din care:
locuinţe convenţionale

A 1 2 3 4 5

OBREJIŢA 560 557 557 557 518

PALTIN 851 849 860 860 745

PĂULEŞTI 803 803 803 803 742

PĂUNEŞTI 2400 2400 2408 2408 2072

PLOSCUŢENI 950 948 948 948 880

POIANA CRISTEI 1036 1036 1036 1036 983

POPEŞTI 1342 1339 1339 1339 1048

PUFEŞTI 1496 1496 1523 1523 1301

RĂCOASA 1467 1467 1467 1467 1180

RĂSTOACA 809 808 808 808 790

REGHIU 983 983 984 984 854

RUGINEŞTI 1820 1820 1853 1853 1439

SIHLEA 2170 2169 2212 2211 1923

SLOBOZIA BRADULUI 1562 1562 1562 1562 1460

SLOBOZIA CIORĂŞTI 798 798 801 801 629

SOVEJA 1379 1375 1387 1387 1033

SPULBER 602 602 614 614 480

STRĂOANE 1853 1852 1855 1853 1403

SURAIA 2063 2063 2076 2076 1835

TÂMBOEŞTI 1162 1161 1164 1162 1010

TĂNĂSOAIA 1009 1009 1024 1024 828

TĂTĂRANU 2137 2137 2209 2209 1702

ŢIFEŞTI 2223 2223 2226 2226 1898

TULNICI 2430 2413 2424 2424 1409

URECHEŞTI 1187 1184 1187 1187 973

VALEA SĂRII 894 894 898 898 703

VÂNĂTORI 2487 2487 2530 2530 1956

VÂRTEŞCOIU 1388 1371 1373 1371 1186

VIDRA 2929 2927 3098 3098 2533

VINTILEASCA 915 910 916 916 763

VIZANTEA-LIVEZI 1762 1762 1765 1765 1527

VRÂNCIOAIA 1177 1176 1186 1186 991

VULTURU 3577 3577 3584 3584 2667

Tabelul 2. Populaţia stabilă după etnie, categorii de localităţi, în judeţul VRANCEA

– persoane –

Medii de rezidenţă Populaţie stabilă
TOTAL

Din care, după etnie:
Română Maghiară Romă Germană Italiană Turcă Armeană Evreiască Alte etnii1) Etnie nedeclarată

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JUDEŢUL VRANCEA 323080 309999 72 11916 14 30 41 12 11 130 855

MUNICIPII ŞI ORAŞE-TOTAL 114165 110364 36 2872 8 14 33 11 11 45 771

MUNICIPIUL FOCŞANI 73868 71996 26 1016 5 11 30 8 7 26 743

MUNICIPIUL ADJUD ٭٭ 14670 13734 – 915 – – – – – 3 10

ORAŞ MĂRĂŞEŞTI ٭٭ 9440 8687 – 743 – – – – – 8 –

ORAŞ ODOBEŞTI ٭٭ 8939 8803 5 103 – – – – 3 6 16

ORAŞ PANCIU ٭٭ 7248 7144 3 95 – – – – – – –

COMUNE -TOTAL 208915 199635 36 9044 6 16 8 – – 85 84

ANDREIAŞU DE JOS 1591 1591 – – – – – – – – –
BĂLEŞTI 1823 1806 – 17 – – – – – – –
BÂRSEŞTI 1268 1268 – – – – – – – – –
BILIEŞTI ٭٭ 1777 1775 – – – – – – – – –
BOGHEŞTI 1618 1618 – – – – – – – – –
BOLOTEŞTI ٭٭ 4067 4064 – – – – – – – – –
BORDEŞTI ٭٭ 1609 1560 – 48 – – – – – – –
BROŞTENI 2011 2011 – – – – – – – – –
CÂMPINEANCA ٭٭ 3335 3318 – 15 – – – – – – –
CÂMPURI ٭٭ 3378 3369 – 8 – – – – – – –
CÂRLIGELE 3054 3054 – – – – – – – – –
CHIOJDENI ٭٭ 2209 1614 – 594 – – – – – – –
CIORĂŞTI ٭٭ 3005 2803 – 200 – – – – – – –
CORBIŢA ٭٭ 1715 1709 – 5 – – – – – – –
COTEŞTI ٭٭ 4480 4470 – 8 – – – – – – –
DUMBRĂVENI 4165 4147 – 14 – – – – – 4 –
DUMITREŞTI ٭٭ 4467 4462 3 – – – – – – – –
FITIONEŞTI ٭٭ 2244 2238 – – – – – – – – –
GAROAFA ٭٭ 3885 3878 – 5 – – – – – – –
GOLEŞTI ٭٭ 3988 3980 – – – – – – – 5 –
GOLOGANU 3010 3010 – – – – – – – – –
GUGEŞTI ٭٭ 5788 5764 – 20 – – – – – – –
GURA CALIŢEI 2400 2392 – – – – – – – – 8
HOMOCEA ٭٭ 6007 5389 – 547 – – – – – – 70
JARIŞTEA ٭٭ 4091 4074 – 14 – – – – – – –
JITIA 1564 1564 – – – – – – – – –
MĂICĂNEŞTI 4403 4323 – 80 – – – – – – –
MERA ٭٭ 3274 3272 – – – – – – – – –
MILCOVUL ٭٭ 2916 2901 – 14 – – – – – – –
MOVILIŢA 3088 3082 – – – – – – – 6 –
NĂNEŞTI ٭٭ 1960 1952 – 7 – – – – – – –
NĂRUJA ٭٭ 1604 1603 – – – – – – – – –
NEGRILEŞTI ٭٭ 1827 1825 – – – – – – – – –
NEREJU 4052 4052 – – – – – – – – –
NISTOREŞTI ٭٭ 1855 1851 – – – – – – – – –
OBREJIŢA 1543 1532 – 11 – – – – – – –
PALTIN ٭٭ 1796 1793 – – – – – – – – –
PĂULEŞTI 1806 1806 – – – – – – – – –
PĂUNEŞTI 5511 5502 – 9 – – – – – – –
PLOSCUŢENI ٭٭ 3048 3046 – – – – – – – – –
POIANA CRISTEI 2581 2581 – – – – – – – – –
POPEŞTI ٭٭ 2642 2636 – 3 – – – – – – –
PUFEŞTI ٭٭ 3486 3343 7 135 – – – – – – –
RĂCOASA ٭٭ 3074 2973 – 97 – – – – – 3 –
RĂSTOACA 1769 1769 – – – – – – – – –
REGHIU 2087 2087 – – – – – – – – –
RUGINEŞTI ٭٭ 3350 3320 – 29 – – – – – – –
SIHLEA ٭٭ 4844 4563 – 278 – – – – – – –
SLOBOZIA BRADULUI 6447 1489 – 4958 – – – – – – –
SLOBOZIA CIORĂŞTI ٭٭ 1611 1610 – – – – – – – – –
SOVEJA ٭٭ 2090 2087 – – – – – – – – –
SPULBER ٭٭ 1259 1258 – – – – – – – – –
STRĂOANE ٭٭ 3139 3128 – 6 – – – – – 4 –
SURAIA ٭٭ 4379 4234 – 141 – – – – – – –
TÂMBOEŞTI 2794 1406 – 1388 – – – – – – –
TĂNĂSOAIA ٭٭ 1935 1934 – – – – – – – – –
TĂTĂRANU ٭٭ 3780 3733 – 29 – – – – – 15 –
ŢIFEŞTI 5015 5011 – 4 – – – – – – –
TULNICI ٭٭ 3197 3116 – 80 – – – – – – –
URECHEŞTI 2459 2435 – 24 – – – – – – –
VALEA SĂRII 1563 1563 – – – – – – – – –
VÂNĂTORI ٭٭ 4956 4942 – 3 – 4 – – – – –
VÂRTEŞCOIU ٭٭ 3019 3017 – – – – – – – – –
VIDRA ٭٭ 6058 6006 – 41 – – – – – 10 –
VINTILEASCA 1924 1924 – – – – – – – – –
VIZANTEA-LIVEZI 3741 3738 3 – – – – – – – –
VRÂNCIOAIA ٭٭ 2508 2507 – – – – – – – – –
VULTURU ٭٭ 5976 5757 – 209 – – – – – 8 –

٭٭ – diferenţele provin din necesitatea respectării normelor de confidenţialitate în situatiile în care există un număr redus de cazuri de observare
1) – cuprinde si toate celelalte etnii neprecizate în coloanele 2-9, respectiv: ucraineană, sârbă, tătară, slovacă, rus-lipoveană, bulgară, cehă, croată, greacă, poloneză, ruteană, albaneză, macedoneană.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.