Proiectul privind facilitatile fiscale acordate tinerilor care isi deschid o afacere, avizat favorabil de Comisia de Finante a Camerei Deputatilor

Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat un aviz favorabil proiectului de lege prin care se acorda facilitati fiscale tinerilor care infiinteaza firme. Proiectul legislativ prevede ca tinerii cu varsta pana in 35 de ani, care nu au avut o firma in trecut, si-ar putea infiinta una cu un capital de cel putin 10 lei, pentru care vor beneficia de scutiri la plata impozitului pe profit si salarii, timp de 3 ani.

Propunerea legislativa privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri, debutanti in afaceri a fost adoptata tacit de catre Senat, la inceptul lunii mai. In prezent se afla in dezbatere la Camera Deputatilor, iar daca se adopta, va intra in vigoare la 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

Insa, daca luam in considerare ca, potrivit statisticilior furnizate de ONRC, doar in 2010, aproape 20.000 de firme si-au suspendat activitatea, atunci ne putem intreba cat de viabila ar mai fi in actualul context economic-finaciar, deschiderea unei afaceri?

Totusi, in cazul in care se va adopta, tinerii cu varsta pana in 35 de ani, care nu au avut o firma in trecut, si-ar putea infiinta una cu un capital de cel putin 10 lei, pentru care vor beneficia de scutiri la plata impozitului pe profit si salarii, timp de 3 ani. De prevederile actului normativ vor beneficia, o singura data, tinerii care infiinteaza pentru prima data o firma , in mod individual sau prin asociere, in conditiile legii.

Prin intreprinzator tanar, debutant in afaceri se intelege persoana fizica majora, de regula, in varsta de pana la 35 ani, rezidenta in Romania, care declara pe propria raspundere ca nu a mai intreprins o afacere legal constituita in aceasta tara sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, si care se angajeaza ca, in urmatoarele 30 de zile calendaristice, sa se lanseze in derularea unei afaceri permise de lege, prin infiintarea unei intreprinderi cu scop lucrativ.

Totodata, intreprinzatorul debutant poate fi angajat al propriei societati, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii.
Ce conditii trebuie indeplinite pentru infiintarea firmei?

Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant, denumita firma starter, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:
a) sa fie o societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute atat de Legea nr. 31/1990, legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si de prezenta lege;
b) la momentul infiintarii, sa fie o societate de tip microintreprindere, in conformitate cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, actualizata;
c) sa fie infiintata si efectiv condusa de un intreprinzator debutant (ca asociat unic) sau de un grup format din cel mult 5 (cinci) intreprinzatori asociati, dintre care cel mult unul poate sa nu fie debutant (si care astfel beneficiaza de “o a doua sansa” in afaceri), cu conditia ca acesta sa declare, pe propria raspundere, ca nu a fost fondator sau asociat decat cel mult intr-o singura firma anterioara, infiintata pe teritoriul Uniunii Europene, si care, pana la data semnarii declaratiei, si-a incetat activitatea in mod legal;
d) sa aiba capital social de pornire de cel putin10 (zece) lei;
e) sa aiba ca obiect de activitate restrans la cel mult 5 (cinci) domenii potrivit CAEN rev. 2, si sa nu desfasoare activitati de genul jocurilor de noroc, tranzactii imobiliare, servicii financiare, productie si/sau comercializare de armament, explozibil si altele asemenea.
f) sa desfasoare afaceri legale, in tara si/sau in strainatate, in mod independent, in colaborare sau in parteneriat cu orice firma comerciala si/sau organizatie nonprofit, inregistrata legal, dar nu este asociata cu o alta societate comerciala si nu face parte dintr-un grup de firme (de tip holding, gruparea de interese economice).

Calitatea de firma starter se castiga la data inregistrarii acesteia la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social si respectiv, se pierde, prin efectul legii, la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc trei ani de la data inregistrarii, cu conditiile ca, in acest interval de timp, societatea respectiva sa indeplineasca toate cerintele prevazute de prezenta lege, sa fie activa din punct de vedere economic si sa-si indeplineasca obligatiile legale, de plata si respectiv, de raportare, fata de organele abilitate ale statului.

Calitatea de firma starter se pierde, prin efectul legii, la implinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii de plata sau de raportare catre organele statului, neindeplinita. Autoritatea publica beneficiara a platii sau a raportarii neefectuata de firma starter, are obligatia ca, la implinirea acestui termen, sa anunte in scris, despre aceasta, registrul comertului la care a fost inregistrata societatea in cauza, cerand totodata, decaderea acesteia din calitatea de firma starter.

In situatia in care, in decursul celor trei ani de la infiintare, are loc dezvoltarea exceptionala a afacerilor firmei starter, exprimata prin depasirea pragurilor prevazute de lege pentru cifra de afaceri, personalul angajat, societatea respectiva devine, potrivit legii, o intreprindere mica, mijlocie sau mare, dupa caz, continuand sa beneficieze integral de toate facilitatile si totodata, nefiind exonerata de niciuna dintre obligatiile care ii revin, conform prezentei legi, in calitate de firma starter.

Obligatii specifice pentru firmele starter:
In afara obligatiilor stabilite prin acte normative in vigoare, aplicabile oricarui agent economic, firma starter are si urmatoarele obligatii specifice:
a) notificarea oficiala, in termen de cel mult 10 de zile de la infiintare, a autoritatii publice cu atributii pe linia sprijinirii IMM (Ministerul intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri sau Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM), in vederea luarii in evidenta, a supravegherii/sustinerii si a evaluarii finale realizate in ultimul semestru al celor trei ani de activitate, in scopul atestarii indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute de prezenta lege;
b) sa prezinte autoritatii publice mentionate la lit. a), in termen de cel mult 30 de zile de la infiintare, un plan financiar pe termen de cel putin trei ani, intocmit de catre un expert financiar certificat si agreat de o entitate (banca, institutie financiara nebancara, fond de garantare etc.) care poate sa asigure, potrivit legii, finantarea afacerii respective. Planul financiar va permite atragerea de finantare pentru dezvoltarea afacerii, in conditiile in care garantiile proprii ale firmei sunt insuficiente;
c) reinvestirea integrala a profitului realizat in anul fiscal precedent si totodata, capitalizarea acestuia, astfel incat, la sfarsitul primilor trei ani de activitate, capitalul social al firmei sa fie de cel putin 5.000 euro, echivalent in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei;
d) titlurile de capital apartinand societatii in cauza, nu pot fi ofertate sau tranzactionate in mod public.

Facilitati: scutirea de plata impozitului pe profit si a impozitului pe salarii, pentru 3 angajati

In vederea stimularii micilor afaceri nou lansate, firma starter beneficiaza de urmatoarele facilitati:
a) inregistrarea societatii pe cale electronica, pentru scurtarea duratei de infiintare, dar numai dupa ce are loc verificarea, o singura data, a valabilitatii documentelor cerute, la ghiseul unic de la registrul comertului;
b) scutirea de la plata impozitului pe profit, in primii trei ani de activitate, daca societatea indeplineste in acest timp conditiile prevazute de prezenta lege;
c) scutirea de la plata impozitului pe profit, in mod exceptional, pentru o perioada de inca doi ani dupa expirarea perioadei prevazute la lit. b), in oricare dintre urmatoarele situatii:
-cand profitul net obtinut se reinvesteste integral in scopul modernizarii propriilor mijloace fixe amortizabile;
– cand, datorita extinderii activitatii, se obtin profituri suplimentare prin deschiderea de noi puncte de lucru, sucursale sau filiale, precum si prin cresterea capacitatii de productie existente la sfarsitul primilor trei ani de activitate;
– cand s-au efectuat investitii destinate protejarii mediului inconjurator, care au fost avizate de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului;
– cand au fost angajati, pe durata nedeterminata, cel putin 7 (sapte) tineri cetateni romani, cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani neimpliniti la data angajarii, sau someri indiferent de varsta, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii;
d) scutirea de la plata impozitului pe salarii, pentru 3 (trei) salariati, angajati pe durata nedeterminata, dintre tinerii cetateni romani debutanti in munca, cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 ani neimpliniti la data angajarii, sau someri indiferent de varsta, pentru un venit impozabil nominal egal cu salariul mediu brut pe economie. Pentru veniturile individuale care depasesc pragul mentionat, diferenta dintre venitul realizat si salariul mediu brut pe economie se impoziteaza potrivit legii;
e) scutirea de la plata oricaror obligatii financiare aferente majorarilor de capital social provenite din orice surse si efectiv realizate;
f) primirea, cu prioritate, in mod direct sau indirect, de sprijin financiar sub diverse forme (ajutoare de stat, fonduri europene etc.), in conditiile legii;
g) accesul gratuit si repetitiv, pentru salariatii si asociatii societatii, la orice forme de instruire, informare si documentare in domeniul afacerilor, organizate sau detinute, dupa caz, de MIMMCMA si de unitatile din subordinea si coordonarea acestuia;
h) primirea de consultanta, generala si/sau de specialitate, pe baza co-finantarii cheluielilor aferente din fonduri proprii si atrase;
i) accesul prioritar la inchirierea spatiilor pentru desfasurarea activitatii in cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor (incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice si de software).
j) scutirea de la plata taxelor vamale comunitare pentru acele mijloace fixe amortizabile care se importa si care sunt destinate pentru dezvoltarea activitatii proprii;
k) restituirea taxelor vamale pentru materiile prime necesare pentru fabricarea produselor proprii;
l) obtinerea de credite cu perioada de gratie privind rambursarea, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor art. 4. lit. c), pe baza garantarii acestora, in proportie de pana la 90%, de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM, dar numai daca respectivele imprumuturi sunt destinate exclusiv realizarii de investitii ale firmei in cauza.

In situatia in care, prin incalcarea prevederilor legii, firma starter a beneficiat in mod necuvenit de facilitati acordate in temeiul prezentei legi, societatea este obligata sa restituie deindata si cu precadere contravaloarea integrala a acestora, plus dobanda legala calculata de la data obtinerii de facilitati, pana la data restituirii integrale a contravalorii acestora. In mod analog se procedeaza si in situatia incetarii sau suspendarii voluntare a activitatii firmei starter, daca, anterior acestei solicitari, societatea a beneficiat de facilitati acordate in temeiul acestei legi.

Material preluat de pe www.avocatnet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE