Primă de comercializare de 200 euro/tonă pentru produsele agricole primare comercializate către unități de procesare

PNL știe cât de importantă este agricultura pentru economia României și tocmai de aceea face un prim pas către fermierii români cărora să le creeze cadrul legal pentru a-și aduce în piețe produsele autohtone. Cu toții întrebăm, atunci când ajungem la tarabe, în piață, dacă fructele sau legumele pe care am vrea să le cumpărăm sunt românești. Tocmai
pentru a sprijini produsele obținute de fermierii români, PNL se îndreaptă spre acest sector printr-o propunere legislativă, benefică deopotrivă pentru producători, dar și pentru cumpărătorii în căutare de produse sănătoase, autohtone, românești.

Fermierii români au nevoie de sprijin legislativ pentru a putea intra pe piața românească și pentru a continua să cultive și soiuri autohtone. În acest sens, am inițiat și depus spre dezbaterea și votul Parlamentului un proiect legislativ prin care să se stimuleze intrarea produselor agricole primare conforme din fermele agricole românești în circuitul comercial fiscalizat. Propunerea legislativă vizează acordarea unei prime de comercializare pentru cantitatea de produse agricole vândute către unitățile de procesare, în valoare de 200 euro/tonă sau pentru cantitatea de produse aduse în piață, în valoare de 100 euro/tonă.

Când vorbim de prima de comercializare, aceasta se adresează tuturor produselor agricole obținute NUMAI în fermele din România, de la cereale, legume și fructe și până la producția zootehnică. Măsura va avea un caracter temporar, cu aplicabilitate pentru un termen de trei ani, începând de la 1 ianuarie 2020, astfel încât fermierii să vadă beneficiile comercializării produselor în regim oficial, fiscalizat, stimulându-se astfel prezența și menținerea acestor produse în economia oficială. Totodată, măsura va scoate la lumină și ceea ce ajunge, de fapt, pe masa românilor.

Măsura adresată fermierilor români va avea un impact bugetar pozitiv, astfel încât, pentru fiecare tonă de produs agricol stimulat să intre în economia oficială, statul va încasa, direct sau indirect, chiar în cursul anului respectiv, peste 200 euro/tonă, stimulându-se aproape toate sursele fiscale:
– TVA încasat chiar înainte de obținerea primei de comercializare, care pentru producția zootehnică înseamnă o valoare superioară primei;
– impozit pe profit mai mare de la procesatori;
– impozite și contribuții mai mari, ca urmare a stimulării creșterii afacerilor procesatorilor.

Propunerea legislativă inițiată de subsemnatul și susținută de PNL vizează strict comercializarea pe piață a produselor agricole primare din producția proprie, iar pentru acest lucru, fermierii vor dovedi proveniența prin atestate de producător.
Cererea pentru acordarea primei de comercializare se va depune la centrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma de unde sunt obținute produsele.
Măsura legislativă va limita valoarea primei de comercializare, care pornește de la 200 euro/tonă pentru produsele agricole primare comercializate către unități de procesare, dar care nu poate depăși 20.000 de euro anual pe beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă pentru produsele agricole primare comercializate direct pentru consum, dar care nu poate depăși 10.000 de euro anual pe beneficiar.

Fondurile pentru plata primei de comercializare pentru fermierii români se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind prevăzut capitol distinct de cheltuieli, cu această
destinație.

Deputat Ion Ștefan

Proiectul de lege depus:

Către: BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

În conformitate cu prevederile art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat şi al art. 74 alin. (4) din Constituţia României, republicată, vă înaintăm spre dezbatere şi aprobare Propunerea legislativă pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare.

Pentru iniţiatori,
Ion ȘTEFAN , deputat PNL

EXPUNERE DE MOTIVE

Una dintre cele mai importante probleme pe care le înregistrează economia României în prezent este reprezentată de accesul extrem de redus al producției agricole autohtone, prin comercializare, în piața locală, națională. Chiar dacă fermierii români au reușit să crească, de la un an la altul, producțiile, atât cantitativ, cât și calitativ, aceste produse agricole nu au o prezență pe măsură și în piața oficială, fiscalizată. În același timp, produse care provin din import, beneficiază de susținerea logistică și financiară a statelor de origine, pentru a penetra piața românească și a comercializa produse agricole, de multe ori prin proceduri specifice dumpingului comercial. Acest lucru afectează în mod semnificativ competitivitatea produselor agricole românești, chiar pe piața locală. Mai mult decât atât, în ciuda dezvoltării unei industrii alimentare în economia românească, aceasta nu poate produce în condiții optime dacă materiile prime nu provin în condiții competitive chiar din economia agrară românească.

Prezenta propunere legislativă își dorește să stimuleze intrarea produselor agricole primare conforme din fermele agricole românești în circuitul comercial oficial, fiscalizat, prin acordarea unei prime de comercializare pentru cantitatea de produse agricole vândute către unitățile de procesare (200 euro/tonă) sau pentru cantitatea de produse aduse în piață (100 euro/tonă). Prima de comercializare se adresează tuturor produselor agricole obținute în fermele din România, de la cereale, legume și fructe și până la producția zootehnică. Măsura are un caracter temporar, cu aplicabilitate pentru un termen de trei ani, începând de la data de 1 ianuarie 2020, astfel încât fermierilor să li se poată arăta beneficiile comercializării în regim oficial, al produselor pe piață, stimulându-se prezența și menținerea acestor produse în economia oficială.

Din punct de vedere bugetar, impactul măsurii nu este negativ, ci pozitiv. Astfel, potrivit acestei măsuri, pentru fiecare tonă de produs agricol stimulat să intre în economia oficială, statul va încasa, direct sau indirect, chiar în cursul anului respectiv, peste 200 euro/tonă, stimulându-se aproape toate sursele fiscale: TVA încasat chiar înainte de obținerea primei de comercializare, care pentru producția zootehnică înseamnă o valoare superioară primei; impozit pe profit mai mare de la procesatori; impozite și contribuții mai mari, ca urmare a stimulării creșterii afacerilor procesatorilor.
Având în vedere argumentele prezentate mai sus, înaintăm Parlamentului României, spre dezbatere şi adoptare, prezenta propunere legislativă.

Iniţiatori,
Ion ȘTEFAN, deputat PNL

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

LEGE
pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează pe piață produsele agricole primare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Prezenta lege instituie acordarea unei prime la comercializarea produselor agricole primare de către producătorii agricoli, denumită în continuare primă de comercializare.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
primă de comercializare – suma acordată producătorilor agricoli în vederea stimulării comercializării produselor agricole primare;
produs agricol primar – legume, fructe, struguri, cereale, animale vii, păsări, pește, lapte, ouă, miere de albine, ciuperci de cultură, hamei;
comercializare produse agricole primare – comercializarea produselor obținute din cultivarea terenurilor, amenajări specifice destinate cultivării, suprafețe de luciu de apă, creșterea animalelor/păsărilor/familiilor de albine care pot fi folosite ca materie primă de către unitățile de procesare sau vândute fără a fi procesate;
capacitate medie de producție – producția medie anuală, vegetală sau animală, comunicată pentru anul anterior de către Institutul Național de Statistică și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Art. 3. – Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
posedă atestat de producător emis de autoritățile române;
comercializează pe piață produsele agricole primare din producția proprie;
dovedesc comercializarea produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător.

Art. 4. – Prima de comercializare se acordă la cerere, însoțită de următoarele documente:
adeverința în original care să ateste conform înscrisurilor de la registrul agricol suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant;
atestatul de producător vizat la zi;
dovada comercializării produselor agricole primare.

Art. 5. – (1) Cererea pentru acordarea primei de comercializare se depune la centrul Agenției pentru Plăți și Intervenție în Agricultură în a cărei rază teritorială se află terenul, luciul de apă sau ferma.
(2) Prima de comercializare se acordă în termen de 30 de zile de la data depunerii. În funcție de opțiunea beneficiarului aceasta poate fi plătită prin mandat poștal sau prin virament în contul curent al beneficiarului.

Art. 6. – (1) Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă pentru produsele agricole primare comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual pe beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă pentru produsele agricole primare comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual pe beneficiar.
(2) Producătorii pot solicita prima de comercializare fără a depăși limita capacităților proprii de producție. Capacitatea medie de producție se determină pe baza producțiilor comunicate de Institutul Național de Statistică și Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Art. 7. – Fondurile pentru plata primei de comercializare se plătesc de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind prevăzut capitol distinct de cheltuieli, cu această destinație.

Art. 8. – În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instrucțiuni aprobate prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 9. – Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 și se aplică până la data de 31 decembrie 2022.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.