Poliţia vrânceană şi-a făcut bilanţul pe 2010. DN 2 – E 85 rămâne drumul morţii, după ce anul trecut 83 de accidente au avut loc pe raza judeţului!

Garoafa, unul din locurile "sensibile" de pe DN 2 - E 85

Poliţia judeţului Vrancea a fost sesizată de comiterea a 12.550 infracţiuni, cu 2,5% mai puţine decât în anul 2009, (locul 17 pe ţară), din care economico-financiare 2.674 (-2,5% faţă de anul trecut), judiciare 5.730 (+1,5% faţă de anul trecut) şi de altă natură. 4.146 (+14,6% faţă de anul trecut). Din totalul infracţiunilor sesizate 5.739 (-2%) au provenit din mediul urban şi 6.486 (+6,5%) din mediul rural.

Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă

În perioada analizată au fost înregistrate două omoruri şi o tentativă de omor cu autori necunoscuţi, dar prin activităţile informativ operative organizate şi desfăşurate în aceste cauze, autorii au fost identificaţi la scurt timp după comiterea faptelor.

În anul 2010, prin multitudinea activităţilor preventive desfăşurate am reuşit să scădem cu 20,6% la infracţiunile comise cu violenţă faţă de anul 2009, de la 2.598 fapte sesizate la 2.153 în 2010 (- 445), iar ponderea deţinută de infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii din totalul infracţiunilor contra persoanei este de 33,5 %.

Referitor la infracţiunile privitoare la viaţa sexuală constatate, în cursul perioadei analizate a fost înregistrată per ansamblu o scădere cu 6 fapte, de la 31 la 25 , iar în cazul infracţiunilor îndreptate împotriva minorilor ca şi în anul 2009 au fost înregistrate 15 fapte. Pe genuri, la viol există o scădere de la 16 la 10 infracţiuni iar la viol asupra victimelor cu vârste sub 15 ani de la 3 la 2 infracţiuni.

Criminalitatea contra patrimoniului

Cele 4.487 (+119) de infracţiuni contra patrimoniului reprezintă 36% din totalul infracţiunilor constatate la nivelul Inspectoratului de Poliţie JudeţeanVrancea. Trendul acestor infracţiuni a fost unul crescător (+3%), cele mai importante dintre acestea, furturile, înşelăciunea şi tâlhăria înregistrând creşteri.

În anul 2010 au fost sesizate în mediul urban 54% din totalul infracțiunilor contra patrimoniului, un procent mai mic decât cel calculat pentru anul 2009, când, în mediul urban se regăseau 58% din infracțiunile contra patrimoniului. În perioada analizată au fost soluţionate cu 8% mai multe infracţiuni contra patrimoniului. Pentru infracţiunile contra patrimoniului au fost cercetate un număr de 1.561 de persoane (+207), cu 13% mai multe decât în 2009.

Furturile din locuinţe constatate au înregistrat o creştere de 58 infracţiuni. Această diferenţă se regăseşte în (rural -7 şi urban +65). În cazul celor sesizate avem o scădere de 59 infracţiuni ( urban +25, rural -84). În ceea ce priveşte rata criminalităţii pe ţară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea se situează pe locul 21 ( sub media pe ţară) la infracţiunile constatate şi pe locul 4 în ceea ce priveşte persoanele faţă de care s-a început urmărirea penală.

La furturile din auto s-au înregistrat creşteri atât la sesizate cu 14 fapte , cât şi la constatate cu 49 infracţiuni. În rata criminalităţii pe ţară, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea ocupă locul 22 (sub media pe ţară) atât la infracţiunile sesizate cât şi la cele constatate.

În ceea ce priveşte infracţiunile de tâlhărie un număr de 30 astfel de fapte au fost comise prin smulgerea unor obiecte personale, iar 20 au fost comise pe stradă. În rata criminalităţii, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea ocupă locul 27 la infracţiunile sesizate (sub media pe ţară) şi locul 25 la cele constatate (sub media pe ţară).
Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase

În vederea asigurării şi respectării prevederilor legale ce reglementează regimul armelor, explozivilor si substanţelor toxice, în perioada analizată au fost organizate şi executate 66 acţiuni şi 1.347 controale în obiective, locuri şi medii de interes operativ în domeniu, ocazie cu care au fost constatate şi aplicate 31 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 35.200 lei. La unele dintre aceste acţiuni au participat şi reprezentanţi ai A.J.V.P.S. Vrancea, Direcţiei Silvice Focşani, Unitatea Fitosanitară, Comisariatul de Mediu Vrancea, Agenţia de Protecţie a Mediului şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă.

La nivelul inspectoratului, în anul 2010 au fost constatate 272 de infracţiuni la regimul armelor, explozivilor, substanţelor periculoase şi braconajelor cinegetice şi piscicole, cu 38 mai multe decât în anul 2009, din care 182 cu începerea urmăririi penale şi 90 cu declinarea competenţei în favoarea Ministerului Public, din totalul infracţiunilor constatate circa 81% au fost descoperite informativ.

Tot în cadrul activităţilor specifice, au fost indisponibilizate în vederea confiscării 21 arme letale, 28 arme neletale, 974 cartuşe de vânătoare, 0,5 kg. explozivi, 162 articole pirotehnice, 160 capse de iniţiere şi 770 litri substanţe periculoase. În ceea ce priveşte dinamica dosarelor penale cu A.N, precizăm faptul că la începutul perioadei se aflau în evidenţă 2 dosare, au mai fost înregistrate 5 şi soluţionate 6, rămânând la sfârşitul anului în lucru un singur dosar.

Criminalitatea economico – financiară

La nivelul judetului Vrancea au fost sesizate un numar de 2.647 infractiuni de natura economico-financiara, cu 5% mai multe faţă de perioada similara a anului trecut, ceea ce ne situează peste media pe ţară (locul 6) şi au fost constatate 1.643 infracţiuni, din care 1.336 infractiuni din dosarele în care s-a început urmarirea penala – peste media pe ţară (locul 11). Au fost cercetate un numar de 1.213 persoane pentru comiterea de infracţiuni economico-financiare, cu 29 % mai puţine decât în aceeasi perioada a anului trecut. Activitatea de combatere a evaziunii fiscale s-a materializat în constatarea unui numar de 186 infractiuni, cu 24% mai multe decat în perioada similara a anului trecut, cu un prejudiciu estimat la 17.260 mii lei.

In sfera drepturilor de proprietate intelectuala si industrială au fost constatate 107 infractiuni, din care 73 infractiuni la Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice si 34 de infractiuni la Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, ceea ce reprezintă o creştere de 23% faţă de anul 2009.

Tot în aceasta perioada la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea, ca urmare a activitatilor desfasurate, au fost confiscate 280.333 pachete de tigari (5.606.660 tigarete) provenind din contrabanda, precum şi cantitatea de 918,49 tone cereale.
Criminalitatea stradală

În perioada analizată au fost sesizate 344 de infracţiuni stradale, ceea ce reprezintă 2,74% din totalul infracţiunilor sesizate, 307 dintre acestea fiind comise în mediul urban şi 37 în cel rural. Infracţiunile stradale sesizate au cunoscut un trend descendent în anul 2010, fiind înregistrată o scădere cu 104 fapte (de la 448 la 344), în procente fiind un minus de 23,3 %. Din numărul total de 344 infracţiuni stradale sesizate, 85 au fost identificate în flagrant, ceea ce reprezintă un procent de 24,7 % (+0,9%), faţă de anul 2009, efectivele de ordine publică având 82 prinderi în flagrant.

La infracţiunile cu violenţă, respectiv tâlhăriile, am înregistrat în perioada analizată, 17 fapte sesizate (- 7). Din totalul tâlhăriilor sesizate, 12 au fost comise prin smulgerea telefoanelor mobile sau a genţilor de pe umăr, 8 în mediul urban şi 4 în rural. La opt infracţiuni de tâlhărie, autorii au fost identificaţi în flagrant.

Situaţia operativă a străzii este dată în principal de faptele de furt care reprezintă 85,44% din criminalitatea stradală, însă la toate categoriile au fost înregistrate scăderi faţă de 2009, cu excepţia furturilor de componente exterioare de la maşini, unde am înregistrat o creştere cu 33 fapte, explicaţia regăsindu-se la solicitările societăţilor de asigurare care nu despăgubesc proprietarii până când nu fac dovada reclamaţiei la poliţie.

În ceea ce priveşte modul de intervenţie al efectivelor din sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică la evenimentele sesizate, în perioada analizată s-a reuşit reducerea numărului de apeluri prin SNUAU 112 (- 4.249 apeluri), cu un procent de 20,89% şi realizarea unui timp de intervenţie de până la 10 minute în 95,57%, din totalul acestora.

Pe linia servirii comunităţii, se constată îmbunătăţirea indicatorilor în ceea ce priveşte organizarea şi executarea acţiunilor preventive care deşi numeric au fost mai puţine (-276), rezultatele au fost cu mult mai bune, respectiv : 2.526 infracţiuni descoperite (+638), din care în flagrant 1.876 (+318).

Criminalitatea în mediul rural

În perioada analizată, 51,68 % din criminalitatea sesizată a provenit din mediul rural, mai mult cu 2% decât în anul 2009. Ponderea faptelor sesizate, este reprezentată de infracţiunile judiciare care însumează 49,66% din total, însă faţă de perioada similară se constată o scădere cu 241 fapte şi o creştere la infracţiunile economico-financiare cu 305 fapte şi la cele de altă natură cu 32 fapte.

Structura criminalităţii arată că la nivelul comunităţilor rurale principalele genuri de infracţiuni prezente sunt infracţiunile de furt (16,85% din total), numărul acestora înregistrând o creştere cu 9,24%.

Am înregistrat scăderi la furturile de animale cu 50%, la cele din locuinţe cu 22,04%, furturile din auto şi societăţile comerciale au avut acelaşi trend descendent, însă am îregistrat uşoare creşteri la furturile din auto cu 30 de fapte şi la tâlhării cu 10 fapte.

Infracţiunile de natură silvică în număr de 602 fapte, deţin 9,28% din criminalitatea sesizată în mediul rural, cu 9,1% mai puţin decât în anul 2009. Infracţiunile contra persoanei înregistrate în mediul rural au scăzut în 2010 cu 211 fapte, respectiv un procent de 11,06% faţă de perioada similară a anului trecut. Din totalul infracţiunilor sesizate contra persoanei, s-a început urmărirea penală numai în 32,45% din acestea, întrucât în multe cazuri a operat retragerea plângerii prealabile, ceea ce arată că sunt sesizate foarte multe fapte cu un pericol social redus, aceasta fiind şi o caracteristică a judeţului.

Infracţionalitatea în silvicultură

În perioada supusă analizei, au fost organizate şi executate 6.697 acţiuni şi controale, multe dintre acestea în colaborare cu specialişti ai Direcţiei Silvice şi I.T.R.S.V. Focşani, dintre care 5.786 (+580) pe drumurile publice, 685 (+103) în fondul forestier, 198 la instalaţiile de debitat şi prelucrat material lemnos şi 28 în pieţe, târguri şi oboare.

În urma activităţilor desfăşurate au fost aplicate 1.164 (+579) sancţiuni contravenţionale la regimul silvic, 641 la alte acte normative şi s-a ridicat în vederea confiscării cantitatea de 1779,827 (+647) m.c material lemons, în valoare de 320.368 lei şi 1.157 pomi de crăciun, în valoare de 35.517 lei. În anul 2010 au fost sesizate şi înregistrate 629 infracţiuni silvice (locul 3 pe ţară), au fost constatate 300 de infracţiuni (locul 2 pe ţară) şi declinate după calitatea făptuitorilor 6 infracţiuni silvice (locul 1 pe ţară).

PROMOVAREA SIGURANŢEI SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

Acţiuni organizate

În cursul anului 2010, la nivelul formaţiunilor de poliţie rutieră, au fost organizate un număr de 622 acţiuni şi controale tematice, axate în special pe combaterea principalelor cauze care au generat accidentele grave de circulaţie, respectiv: viteza excesivă şi neadaptata conditiilor de trafic (147), traversarea neregulamentată (113), alcool (84), neacordarea priorităţii pietonilor (63) si vehiculelor (17), transport persoane (43) şi taxi (52) şi portul centurii de siguranţă (39).

Colaborarea cu reprezentanţii A.R.R., R.A.R. şi S.D.N. Vrancea s-a desfăşurat în bune condiţii, fiind efectuate 78 acţiuni cu echipaje mixte în scopul verificarii legalităţii transporturilor de mărfuri şi persoane folosindu-se aparatura şi tehnica din dotarea acestor unităţi.

Dinamica accidentelor grave de circulaţie

Cu toate măsurile întreprinse în perioada analizata pe raza jud.Vrancea s-au înregistrat 229 AG (-4) şi 276 AU (-52) soldate cu 56 M (0), 209 RG (-7) şi 411 RU (-60), observându-se o uşoară scădere la numărul de accidente grave şi răniţi grav şi o scădere cu 18,8 % a numărului de accidente uşoare. Principalele 3 cauze generatoare de accidente au fost :

CAUZE AG M RG
IMPRUDENTA PIETONI 45 (-8) 13 (-4) 32 (-5)
CONDUCERE IMPRUDENTĂ 40 (+13) 12 (+4) 37 (+12)
VITEZĂ NEADAPTATĂ 37 (+13) 10 (0) 38 (+12)

Dacă pe fondul vitezei neadaptate la condiţiile meteo şi de drum accidentele grave au crescut cu 35,1 % , în schimb pe fondul imprudenţei pietonilor acestea au scăzut 17,7 %. Deasemenea creşteri am înregistrat şi la numărul accidentelor produse ca urmare a conducerii imprudente si neasigurării la schimbarea benzii de circulaţie. Îmbucurător este faptul că am scăzut cu 71 % la numărul accidentelor produse pe fondul consumului de alcool şi cu 24 % la cele produse pe fondul abaterilor comise de către conducătorii de mopede.

Cele mai multe accidente grave de circulaţie s-au produs pe drumurile naţionale, în special pe DN 2 – E 85, DN 2 D şi DN 23, după cum urmează :

PE DRUMURILE NAŢIONALE AG M RG
TOTAL DRUMURI NAŢIONALE 140 (+3) 48 (+8) 119 (-7)
DN2-E85 83 (+5) 35 (+9) 72 (-5)
DN2D 15 (-4) 4 (-2) 13 (-1)
DN23 10 (-5) 4 (+2) 6 (-10)
PE DRUMURILE JUDEŢENE 29 (-10) 4 (-6) 28 (-8)
PE DRUMURILE COMUNALE 17 (-5) 2 (-1) 16 (-4)
PE STRĂZI 43 (+8) 2 (-1) 46 (+12)

In urma analizei punctelor negre concentratoare de accidente de pe raza judeţului Vrancea s-a constatat ca exista un număr de 12 asemenea puncte, amplasate pe DN 2 – E 85, sens în care împreună cu reprezentanţii S.D.N. Vrancea s-au propus măsuri pentru ameliorarea riscului rutier pentru fiecare punct în parte prin executarea unor amenajări rutiere , instalarea de indicatoare pentru limitarea vitezei şi aplicarea de marcaje rutiere cu benzi rezonatoare şi dinţi de dragon.

Rezultatele acţiunilor de combatere a infracţiunilor rutiere

În urma activitatilor si masurilor întreprinse, in perioada analizata efectivele politiei rutiere au constatat un număr de 774 (-57) infracţiuni, dintre care 688 (+55) pe linie de circulaţie şi 86 de altă natură. Cu ocazia activitatilor intreprinse, cât şi a actiunilor şi controalelor tematice efectuate cu reprezentanti ai Gărzii Financiare şi lucratori din cadrul S.I.F. Vrancea, s-au confiscat: 40.000 euro; 21.880 litri vin; 23221 pachete de tigari şi 729 tone cereale.

În cursul perioadei analizate, atât cu prilejul acţiunilor organizate cât şi în cadrul activităţilor curente executate de lucrătorii de poliţie rutieră s-au aplicat un număr total de 76.704 sancţiuni contravenţionale, dintre care un număr de 75.921 sancţiuni contravenţionale la regimul circulaţiei şi 783 la alte acte normative.

Pe genuri de abateri situaţia se prezintă astfel:
INDICATORI 2010 2009 DIFERENTA

PIETONI 4205 3790 +415
VITEZA 22772 23543 -771
MOTO-MOPEDE 4135 4774 -639
BICICLISTI 1010 1057 -47
CARUTASI 2006 1640 +366
ALCOOL 509 548 -39
PRIORITATE PIETONI SI AUTO 435 375 +60
DEPASIRE 338 298 +40
TELEFON MOBIL 1379 1156 +223
ALTE ABATERI 21640 27528 -5888

Scaderea numărului sanctiunilor aplicate în această perioadă se datorează în primul rând faptului că nu se mai actionează cu cele 7 camere fixe de supraveghere electronică a traficului rutier, amplasate pe DN2 – E85, cât şi perioadei foarte lungi în care condiţiile meteo au fost caracterizate de ninsori abundente, viscol, ceaţă şi temperaturi scăzute, fapt ce a determinat orientarea activităţilor preponderent către asigurarea fluenţei traficului rutier

Lucratorii din cadrul posturilor de politie comunale au aplicat in perioada analizata un numar de 35.170 sanctiuni contraventionale in valoare de 3.759.208 RON, au reţinut in vederea suspendarii un numar de 388 permise de conducere si au retras un numar de 668 certificate de înmatriculare, astfel prin activităţile desfăşurate efectivele de ordine publică şi-au adus un aport deosebit la scăderea numărului accidentelor de drumurile judeţene şi comunale în cursul anului 2010.

Pentru abateri deosebit de grave de la normele rutiere au fost reţinute în vederea suspendării 2.105 permise de conducere, din care 497 permise de conducere retinute pentru viteza si 1.499 certificate de înmatriculare.

SIGURANŢA TRANSPORTULUI FEROVIAR

În anul 2010, lucrătorii Serviciului Transporturi Vrancea au acţionat cu prioritate pentru prevenirea faptelor cu caracter infracţional, sens în care au fost organizate şi executate 135 de acţiuni, 723 controale, 5.629 de patrulări, din care 2.575 pe trenurile de călători şi 3.054 pedestre, în zonele cu risc criminogen ridicat, activităţi ce au condus la scăderea numărului infracţiunilor sesizate cu 32 fapte de la 181 în 2009 la 159 în 2010, infracţiunile de natură economico-financiară de la 118 la 65 şi cele judiciare de la 53 la 50.

Cu ocazia activităţilor executate, cadrele Serviciului TF au constatat 124 de infracţiuni, din care 54 de natură economico-financiară, 27 judiciare şi 43 de altă natură. În perioada analizată au fost confiscate 1.496 pachete de ţigări în valoare totală de 10.277 lei, fiind întocmite 5 dosare penale şi aplicate 9 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 8.000 lei.

PRIORITĂŢI DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2011

Pentru ţinerea sub control şi în limite rezonabile a fenomenului infracţional ne propunem în 2011, ca principalele priorităţi de acţiune ale inspectoratului următoarele:

* Creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului;
* Asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri
* Reducerea impactului criminalităţii organizate, transfrontaliere şi terorismului
+ Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite de poliţia vrânceană prin
o Întocmirea Planului de măsuri „Sezon estival 2011” şi executarea activităţilor specifice stabilite.
o Întărirea relaţiei cu comunităţile locale şi îmbunătăţirea imaginii publice a instituţiei Poliţiei.

CONSIDERAŢII FINALE

În cursul anului 2010, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea a acţionat cu prioritate pentru îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor prevăzute în programele sectoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, derulate la nivel naţional si local.

Realizările poliţiştilor s-au datorat în mare parte şi unei colaborări bune cu Instituţia Prefectului, Secţia Vrancea a SRI, Parchetele şi instanţele de judecată, precum şi cooperării pe baza ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare, cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Vrancea, Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, precum şi cu celelalte structuri din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor angrenate în prevenirea şi combaterea criminalităţii.

Bilant primit de la Biroul de presă al I.P.J. Vrancea

0 Responses to Poliţia vrânceană şi-a făcut bilanţul pe 2010. DN 2 – E 85 rămâne drumul morţii, după ce anul trecut 83 de accidente au avut loc pe raza judeţului!

  1. Cavani min.93 10/01/2011 at 21:15

    …urmeaza disponibilizarile!

    Răspunde
  2. tudor 11/01/2011 at 18:09

    ..lipseste situatia cu lucratorii ” de politie” si cu cei “de la politie”!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE