Peste 3.000 de proiecte evaluate de APDRP pentru „Instalarea tinerilor fermieri”

Experții Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) au finalizat evaluarea celor 3.865 de cereri de finanțare pentru ”instalarea tinerilor fermieri”, Măsura 112, depuse în cadrul sesiunii desfăşurate în perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012.

Astfel, au fost evaluate ca fiind eligibile 2.797 de proiecte a căror valoare totală nerambursabilă este de 98.965.380 euro.
Tinerii solicită fonduri nerambursabile pentru înființarea sau modernizarea exploatațiilor vegetale, zootehnice sau a celor mixte, a stupinelor. Astfel, prin aceste investiții, se obțin creșterea veniturilor cât și îmbunătățirea performanțelor în respectivele exploatații.

Proiectele depuse în sesiunea noiembrie 2011 – ianuarie 2012, care au fost evaluate ca neîndeplinind toate criteriile de eligibilitate (neeligibile) sunt în număr de 587 având o valoare de 20,5 milioane de euro.
Din cei 3.865 de solicitanți de fonduri nerambursabile, 481 și-au retras cererile de finanțare pentru această măsură de investiții.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru această sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 112 au fost de 50 de milioane de euro.
Astfel, din totalul de 2.797 de proiecte eligibile în valoare de 99 de milioane de euro, vor fi selectate doar cele cu punctaj mare, astfel încât acestea să se încadreze în suma disponibilă de 50 de milioane de euro.

Raportul de evaluare al proiectelor depuse în cadrul Măsurii 112 este deja publicat pe pagina de internet a Agenției, www.apdrp.ro, în cadrul secțiunii „Rapoarte de evaluare”.
Solicitanţii de fonduri care se regăsesc în acest raport vor fi notificaţi asupra rezultatului evaluării proiectului, indiferent dacă acesta este sau nu eligibil.

Tinerii fermieri care au depus Cereri de Finanţare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriului proiect. Astfel, după emiterea şi publicarea Raportului de Evaluare cât şi a notificării solicitanţilor, aceştia pot depune o contestaţie la Oficiul Judeţean al APDRP la care au depus şi Cererea de Finanţare, în cazul în care consideră incorectă decizia privind evaluarea, sau în cazul în care consideră că aceasta îi dezavantajează.

Contestaţiile se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la publicarea, pe site-ul APDRP, a Raportului de Evaluare.
Contestarea deciziei, precum şi soluţionarea contestaţiei se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selecţie şi a Comisiei de Contestaţii pentru proiectele aferente masurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR), precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acestora.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE. În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 Euro/1 UDE , dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/exploataţie.

Pentru instalarea tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă, într-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de a doua tranşă va fi de 40% din totalul sprijinului.
Modalitatea de plată:

 prima tranșă se va acorda la data aprobării de către APDRP a solicitării pentru acordarea sprijinului;
 a doua tranșă, se va acorda la îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Planul de afaceri. Verificarea condițiilor pentru acordarea celei de-a doua tranșe nu va depăși 33 de luni de la data aprobării de către APDRP a deciziei pentru acordarea sprijinului. Până la cea de-a doua tranșă de plată, beneficiarii trebuie să realizeze toate investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea exploatației, propuse în Planul de afaceri.

Calculul Unităţii Dimensiunii Economice pentru anul 0 se realizează conform noilor coeficienţi din Cererea de Finanţare, Marja Brută Standard (MBS) 2008, pentru proiectele ce se depun începând cu sesiunea 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012.

Comunicat primit de la APDRP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.