Modificări de legislație fiscală în vigoare cu 1 ianuarie 2017

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor principalele prevederi legislative în vigoare cu 1 ianuarie 2017:

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi – ale cărei prevederi vor fi aplicate prin derogare de la prevederile titlului II – Impozitul pe profit din Codul Fiscal, contribuabililor, persoane juridice, care desfăşoară activităţi principale si/sau secundare în următoarele domenii (coduri CAEN):
5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”,
5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”,
5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”,
5590 – “Alte servicii de cazare”,
5610 – “Restaurante”,
5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”
629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”,
5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.
Sunt obligate la plata impozitului specific unor activităţi, denumit impozit specific, în conformitate cu prevederile prezentei legi, persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent au îndeplinit, cumulativ, următoarele condiţii:
a) aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute mai sus;
b) nu se află în lichidare, potrivit legii.
Impozitul specific anual corespunzător codurilor CAEN menţionate se calculează conform formulelor stabilite în anexele nr. 1, 2, 3 la Legea 170/2016 .
Declararea şi plata impozitului specific se efectuează semestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare. Suma de plată reprezintă o jumătate din impozitul specific anual, stabilit potrivit prezentei legi.
OUG nr. 84/2016 prin care se aduc modificări şi completări Codului fiscal astfel:
Titlul II – “Impozitul pe profit”
— Se introduc reglementari cu privire la stabilirea anului fiscal modificat, respectiv la condiţiile în care, persoanele care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic pot reveni la anul fiscal calendaristic sau pot opta pentru modificarea perioadei anului fiscal modificat.
— Se abroga prevederea privind termenul pana la care este aplicabila scutirea de impozit pe profitul reinvestit, respectiv 31 decembrie 2016, şi se extinde aplicarea facilităţii şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice.

— Se introduc prevederi referitoare la deducerea cheltuielilor efectuate cu pregătirea teoretică şi/sau practică a elevilor in cadrul învăţământului profesional şi tehnic, potrivit legii.
— Se modifica  limita capitalului social al microîntreprinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica opţiunea pentru plata impozitului pe profit

Titlul IV -“Impozitul pe venit”
— Se includ in categoria veniturilor neimpozabile bursele, premiile şi alte
drepturi sub forma de cazare, masa, transport, echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul învăţământului profesional şi
tehnic, potrivit reglementarilor legale in domeniul educaţiei naţionale.
— Sunt considerate cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cheltuielile efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementarilor legale in domeniul educaţiei naţionale.
— Începând cu 01 ianuarie 2017, pentru veniturile realizate în anul 2016, plătitorii de venituri din salarii şi asimilate salariilor nu mai depun formularul 205 – Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursa şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari  de venit. De asemenea se elimina obligaţia depunerii acestui formular si de către plătitorii următoarelor venituri:
–    din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuală, din pensii, din arendare, precum si a persoanelor juridice care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizica in cazul asocierilor dintre o persoana juridica contribuabil potrivit titlului II – Impozitul pe profit sau titlului III – Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi o persoana fizica, care au obligaţia depunerii Declaratiei-112 privind obligaţiile de plata a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.
Titlul V – “Contribuţii sociale obligatorii”
— Includerea remuneraţiei brute primite pentru activitatea prestata de zilieri in categoria veniturilor exceptate de plata contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute la art. 142 din Codul fiscal, in concordanta cu dispoziţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicata.
— Reglementarea termenului de plata si de declarare a contribuţiilor sociale obligatorii aferente drepturilor reprezentând diferenţe de venituri din salarii stabilite prin lege, pentru perioade anterioare
Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugata:
— introducerea regimul special pentru agricultori, persoane fizice, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care efectuează activităţi/servicii agricole.
Aplicarea regimului special presupune următoarele:
–    agricultorii nu deduc TVA pentru achiziţii, dar nici nu colectează TVA pentru
vânzări, indiferent de plafonul realizat. In schimb, primesc o compensate in cota
forfetara pentru acoperirea taxei aferente achiziţiilor, astfel încât preţul
produselor agricole/ tariful serviciilor agricole sa fie degrevate de taxa.
–    regimul special este opţional, aceştia pot opta pentru a aplica regimul normal de TVA.
–    agricultorii care aplica regimul special vor fi înscrişi intr-un registru special, iar beneficiarii acestora vor avea obligaţia de a menţiona achiziţiile efectuate de la agricultori intr-o evidenta distincta. Cei care in prezent sunt înregistraţi in scopuri de TVA pot renunţa in favoarea aplicării regimului special pentru agricultori.
–    compensaţia se acorda gradual in cota forfetara, pe baza unui procent de compensaţie de 1% in anul 2017, 4% in 2018 si 8% in anul 2019.
— Se abroga prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari (ROI).
—  Se suspenda,  pana la data de 31  decembrie 2019,  obligaţia depunerii declaraţiilor informative (cod 392A, 392B si 393)
— Se modifica prevederile referitoare la masurile aplicabile contribuabililor care
se reinregistrează în scopuri de TVA, după ce înregistrarea a fost anulata de
către organele fiscale, in sensul ca:
–    vor factura cu TVA către clienţi toate vânzările pe care le-au realizat in
perioada in care nu au avut cod de TVA, recuperând astfel taxa pe care au
colectat-o;
–    pentru   cumpărările   aferente   vânzărilor  efectuate   in   perioada   in   care
contribuabilii  au  codul  anulat,   vor putea  deduce  TVA  după  reinregistrare
– beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferenta cumpărărilor efectuate in perioada    in    care        furnizorul    a        avut  codul    anulat
–    cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi şi de beneficiarii acestora, vor fi luate in calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe profit, la reactivarea potrivit Codului de procedura fiscala, fie in perioada fiscala din anul in curs, fie prin rectificarea declaraţiei de impozit pe profit a anului fiscal precedent.
Alte prevederi:
o    plafonarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care totalul este mai mare decât valoarea acestui plafon;
o    cota standard de TVA va fi de 19%;
o    eliminarea impozitului pe construcţii prevăzut  la TITLUL X – Impozitul pe construcţii din Legea 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Biroul comunicare şi servicii interne
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.