INFO FISCAL: Ultimele noutăţi din partea finanţelor locale

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală că au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real.

Opţiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul nu solicită determinarea venitului net anual pe baza normelor de venit, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei de venit estimat şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. Întrucât anul acesta data de 31 ianuarie este zi nelucrătoare termenul de exprimare a opţiunii este data de 02.02.2015.

Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei de venit estimat cu informaţii privind determinarea venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la termenul menţionat mai sus, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 15 zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că potrivit Deciziei directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi nr. 21/12.01.2015 a fost aprobată, pentru judeţul Vrancea, Norma anuală de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţă proprietate personală, pentru anul 2015 .

În conformitate cu prevederile deciziei menţionate, în 2015 la nivelul judeţului Vrancea, norma anuală de venit aprobată este de 10.800 lei/camera/an, indiferent de categoria localităţii şi de amplasamentul locuinţei, corespunzătoare unei camere de închiriat pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţele proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

Norma anuală de venit, se ajustează cu următorii coeficienţi de corecţie, fără a depăşi, prin aplicarea cumulată a acestora, procentul de 30% prevăzut de art.2 alin.(3) din Ordinul 22/28/2012:
a) reducerea cu 10% a normelor anuale de venit in situaţia în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii de apa, canalizare, electrice şi de încălzire proprii sau comune;
b) reducerea cu 10% a normelor anuale de venit in situaţia în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii sanitare proprii puse în exclusivitate la dispoziţia turiştilor;
c) reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele au o suprafaţa mai mica de 10 mp;
d) reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia in care camerele au mai mult de 2 locuri de cazare.

*

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor calendarul obligaţiilor fiscale cu termen 26 ianurie 2015:

* Formular 094 ”Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent”

* Formular (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”

* Formular 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”

* Formular 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

* Formular 208 „Declaraţia informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

* Formular 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

* Formular 300 ”Decont de TVA”

* Formular 301 ”Decont special de TVA”

* Formular 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată” (O.P.A.N.A.F. nr. 2223/2013)

* Formular 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

* Formular 390 VIES ”Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”

* Formular 394 ”Declaraţie informativă privind livrările, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”.

* Formular 710 ”Declaraţie rectificativă”

* Declaraţie privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizată în anul 2015 de către plătitorii de TVA

Informaţii detaliate privind persoanele obligate să depună declaraţiile menţionate şi cadrul legal pot fi obţinute accesând următoarea adresă:

https://static.anaf.ro/static/10/Galati/Vrancea/declaratii-ianuarie-2015.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE