VIDEO EXCLUSIV: Garda de Mediu se află în proces cu firma LIDL, după ce a amendat-o cu 100.000 de lei. LIDL a tăiat 19 plopi şi 8 tei în zona fostei Autogări!

Bogdan Macovei si Alexandra Filote, de la LIDL Focşani. Cât de… înţelept a ales LIDL dacă a decis să taie 27 de copaci în zonă?

Vrancea Media a solicitat Gărzii de Mediu, conform Legii 544-2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, detalii în legătură cu amenda pe care a dat-o societăţii LIDL, cea care a deschis, astăzi, un supermarket la Focşani. Garda de Mediu ne-a pus la dispoziţie întâmpinarea de la dosarul aflat pe rolul Judecătoriei Focşani, întâmpinare ce poate fi consultată în rândurile de mai jos.

Totodată, revenim cu imagini video filmate acum câteva zile, când reprezentantul LIDL Bogdan Macovei a fost întrebat despre copacii din zona fostei Autogări, tăiaţi de firma care deşi a spus că va planta în altă zonă din oraş alţi copaci, nu s-a ţinut de cuvânt până acum. Acest lucru a fost declarat de Macovei, la recenta întâlnire cu jurnaliştii vrânceni.

Garda susţine că a constatat că LIDL a tăiat nelegal arborii şi i-a pus în vedere să nu mai taie şi alţi arbori. Numai că după controlul efectuat iniţial, LIDL a mai tăiat patru tei, după ce doborâse 19 plopi şi 4 tei, astfel că Garda de Mediu a decis să o amendeze cu 100.000 de lei.

Dincolo de avizele obţinute legal sau nu, dincolo de acest proces, rămâne o întrebare esenţială: “Dacă LIDL se declară o firmă “prietenoasă” cu mediul, care foloseşte materiale… la fel de prietenoase cu mediul, de ce a ales sa taie 27 de copaci din perimetrul Autogarii?

INTAMPINARE

La plangerea contraventionala formulata de catre SC LIDL ROMANIA, Societate in comandita, cu sediul in Sos de Centura,nr.13A ,cladirea KLC5, comuna Chiajna, sat Chiajna, jud.Ilfov, impotriva procesului verbal de contraventie seria AA, nr.07807 din 11.05 .2011.

Solicitam :

– respingerea plangerii contraventionale ca neintemeiata ;

– mentinerea ca legal si temeinic a procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor in domeniul protectiei mediului seria AA, nr. 07807 din 11.05.2011;

obligarea petentei- contraveniente la plata amenzii contraventionale in cuantum de 100.000 lei

MOTIVE :

In fapt , in data de 05.05 .2010, ca urmare a unei sesizari telefonice, inregistrata la Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Vrancea sub nr.45/05.05.2010, inspectorii de mediu au efectuat un control pe linia protectiei mediului, pe fostul amplasament al SC Trans Company SA (Autogara Focsani) in zona Piata Victoriei nr.1 , unde SC LIDL Romania, in calitate de nou proprietar, demarase lucrarile la realizarea proiectului “Construire Supermarket”.

Controlul s-a efectuat in prezenta d-lui Drimba Mihai din partea SC LIDL Romania, cat si a d-lui Tudoran Petrica, in calitate de administrator al SC Transcompany SA Focsani.

La momentul verificarii sesizarii, SC Deep Serv 2000 SRL Cimpineanca din dispozitia SC LIDL Romania si in baza contractului de prestari servicii nr.830/03.05.2010 efectua lucrari de taiere a perdelei vegetative existenta pe amplasament.

Din totalul celor 39 arbori existenti pe amplasament (29 plopi, 8 tei, 1 stejar, 1 otetar ), la data controlului s-a constatat taierea a unui nr. de 23 arbori (19 plopi si 4 tei).

A fost intocmita Nota de constatare nr. 145/05.05.2010, in care au fost mentionate neconformitatile constatate, precum si masurile stabilite in sarcina petentului (SC LIDL Romania), respectiv :

1.sistarea taiarii arborilor ramasi netaiati pana la obtinerea unui punct de vedere al Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea.

2. la realizarea investitiei noi, beneficiarul va urmari cu prioritate amenajarea de spatii verzi, replantarea de arbori si arbusti.

Prin adresa nr. 3162 din 10.05.2010 autoritatea de mediu, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea, notifica societatea petenta, punandu-i in vedere interzicerea taierii arborilor in numar de 14 (9 plopi, 4 tei, 3 otetari), existenti pe amplasament la data prezentei.

La un an dupa acest eveniment, respectiv in data de 04.05.2011, urmare a autosesizarii, inspectorii de mediu au efectuat un al doilea control la punctul de lucru al SC LIDL Romania SCS , situat in Focsani, str. Piata Victoriei, nr.1 .

In urma verificarilor din teren s-a constatat ca petenta nu a respectat masura impusa de inspectorii de mediu, prin Nota de constatare nr.145/05.05.2010, privind “sistarea taierii arborilor marcati si nemarcati, ramasi netaiati..”, continuind actiunea de taiere.

Cu ocazia controlului din data de 04.05.2011, inspectorii de mediu au invetariat un numar de 10 arbori netaiati (9 plopi si un otetar) si un numar de 4 tei taiati.

Au fost incalcate astfel prevederile art.94, alin.1, lit. g din OUG 195/2005 potrivit careia “titularii de activitate au obligatia de a realiza, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare inspectie si control.”

Drept pentru care societatii contraveniente i s-a aplicat sanctiunea amenzii, in cuantum de 100.000 lei, in baza art. 96, alin.3, prf.9 din OUG 195/2005 privind protectia mediului, prin procesul verbal de constatare si sanctionare seria AA,nr.07807/11.05.2011

Constituie contraventie si se sanctioneaza conform dispozitiilor art.96,alin.3 ,pct.9 din OUG 195/2005 cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei –“obligatia persoanelor juridice de a realiza in totalitate si la termen masurile impuse, in conformitate cu actele de reglementare si prevederile legale, de persoanele imputernicite cu verificarea, inspectia si controlul in domeniul protectiei mediului.”

Impotriva procesului verbal de sanctionare, seria AA,nr.07807/11.05.2011, contravenienta a formulat plangere contraventionala, solicitand instantei de judecata anularea acestuia si exonerarea subscrisei de la plata amenzii contraventionale dispuse.

Pe fondul cauzei solicitam respingerea, ca neintemeiata, a plangerii contraventionale avand in vedere urmatoarele considerente :

In primul rand prin faptul ca petenta nu a realizat masura impusa de catre comisarii de mediu, prin Nota de constatare nr.145/-5.05.2010 cu privire la sistarea lucrarilor de taiere a arborilor de pe amplasament, aceasta incalca dispozitiile art. 94, alin. 1, lit. g din OUG 195/2005 privind protectia mediului potrivit careia “titularii de activitate au obligatia de a realiza, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare inspectie si control.”

Rugam instanta sa constate ca masura impusa de comisarii de mediu privind sistarea taierii arborilor coincide cu continutul adresei APM Vrancea, inregistrata sub nr. 6655/12.09.2009 _Notificare tip B nr.135/02.11.2009 (anexa3 la intampinare ) unde se stipuleaza in mod clar ca: proiectul “Construire supermarket, imprejmuire si amplasare semnal luminos faza I”, pe amplasamentul din Focsani, str. Piata Victorirei nr. 1 jud.Vrancea se poate realiza numai cu respectarea stricta a unor conditii privind protectia mediului printre care si aceea de “protejare a perdelei vegetative existente in jurul amplasamentului.”

De asemenea, prin adresa nr. 3162/10.05.2010 (anexa 4) Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea isi mentine in mod ferm punctul de vedere cu privire la interzicerea taierii arborilor, impunand petentei si respectarea prevederilor proiectului tehnic, in care se fac mentiuni exprese cu privire la amenajarea de noi spatii verzi si nici un moment cu privire la actiunea de taiere a perdelei de vegetatie existenta pe amplasament. Drept urmare amenajarea de noi spatii nu implica taierea arborilor existenti pe amplasament, mai ales ca acestia se aflau pe linia perimetrala a amplasamentului.

O dovada in plus la masura impusa de comisarii de mediu privind interzicerea taierii arborilor de pe amplasamentul proprietatea petentei stau si dispozitiile art. 6, pct. 1 si 2 din Legea nr.313/2009 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, prin care persoanele juridice au obligatia :

1. Să asigure integritatea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor si sa nu diminueze suprafetele inventariate ca spatii verzi”

2. In cazul arborilor ornamentali (tei, salcam, castan, artar, mesteacan, stejar) plantati pe spatiile verzi din domeniul public, precum si al celor plantati in aliniamente in lungul bulevardelor si strazilor, pe terenurile din zonele urbane si rurale, este interzisa interventia cu taieri in coroana acestora, cu exceptia lucrarilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranta traficului pietonal si rutier, a imobilelor aflate in apropiere, precum si a celor de pe traseul retelelor aeriene.”

Chiar daca a avut in mod expres interdictiile de taiere stipulate in Nota de constatare nr.154/05.05.2010 a Garzii Nationale de Mediu-CJ Vrancea, in adresa Agentiei pentru Protectia Mediului Vrancea nr.3162/10.05.2010, dar si prevazuta in Legea nr.313/2009 privind administrarea spatiilor verzi, unde la art. 6, pct. 1 este enuntata interzicerea diminuarii suprafetelor inventariate ca spatii verzi, petenta a procedat la taierea arborilor ignorand interdictiile autoritatilor de mediu si a legislatiei in vigoare.

In mod eronat petenta considera ca daca initial a existat o scapare a autoritatii de mediu, prin acordul de mediu dat proiectului de constructie, aceasta nu poate fi indreptata prin masuri ulterioare.

Rugam instanta sa constate ca petenta nu a fost sanctionata pentru taierile de arbori, efectuate initial (inaintea datei de 05.05.2010, cand s-a realizat controlul) ci pentru continuarea acestora, dupa aceasta data, in pofida interdictiilor avute.

Nu poate fi sustinuta nici afirmatia petentei potrivit careia “prin taierea arborilor nu exista nici un prejudiciu pentru mediu inconjurator, avand in vedere acordul acesteia cu autoritatile ce au atributii in protectia mediului de a replanta pe cheltuiala petentei un numar important de arbori.”

Lasam instanta sa aprecieze daca taierea unui numar de 24 de arbori (cu varste cuprinse intre 40-50 de ani) reprezinta sau nu un prejudiciu pentru mediu.

Prin faptul ca petenta va amenaja noi spatii verzi, prin plantarea de arbori tineri din surse proprii nu este considerata o favoare, ci o obligatie stipulata prin legislatia de mediu.

Invederam petentei faptul ca actiunea de distrugere a spatiilor verzi (in speta taierea arborilor existenti pe amplasamentul acesteia) este condamnata ferm de legislatia privind protectia mediului inconjurator. Dreptul fundamental la un mediu sanatos este reglementat chiar de Constitutia Romaniei, persoanele fizice cat si cele juridice au indatorirea de a proteja si ameliora mediul inconjurator.

Prin taierea arborilor s-a adus prejudiciu mediului inconjurator, avand in vedere ca acestia au rol in ameliorarea climatului si a calitatii aerului.

De asemenea art. 6, pct. 1 din Legea 313/2009 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi prevede in mod clar obligatia persoanelor juridice de a “asigura integritatea ,refacerea si ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprietatea lor”.,precum si “obligatia de a nu diminua suprafetele inventariate ca spatii verzi.”

In al doilea rand nu poate fi luata in seama motivarea petentei potrivit careia “nu poate fi retinuta in sarcina noastra savarsirea contraventiei prevazuta de art.96,alin.3,pct.9 din OUG 195/2005 privind protectia mediului “intrucat GNM – CJ vrancea ne-a indrumat care o instituite (in speta APM Vrancea) fara competenta legala.”

Invederam petentei faptul ca, prin aplicarea sanctiunii nu s-a retinut ca fapta contraventionala nesolicitarea unui act de reglementare in vederea aprobarii taierii arborilor de pe locatia petentei ci neindeplinirea masurilor impuse de comisarii de mediu, printr-un act de control. Drept urmare limita de competenta a APM Vrancea nu face obiectul prezentului litigiu.

Prin adresele 6145/30.08.2010 si 2503/22.03.2011 emise de Agentia pentru Protectia Mediului Vrancea (anexa 5 si 6 la prezenta intampinare), aceasta nu face altceva decat sa instiinteze petenta cu privire la faptul ca, intrucat speciile de arbori existenti pe amplasament nu fac parte din lista Monumentelor Naturii iar activitatea specifica a acesteia este doar de reglementare pe linia protectiei mediului, nu poate emite un acord cu privire la defrisarea perdelei vegetative de pe amplasamentul petentei.

In acest sens informeaza petenta ca autoritatea competenta pentru emiterea avizului de executare a lucrarilor este Directia de Dezvoltare Servicii Publice/Spatii Verzi, din cadrul Consiliului Local Focsani, institutie care ar fi putut da un acord numai in limitele si temeiul dispozitiilor art.6 pct.1 si 2 din Legea nr.313/2009 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi, enuntate mai sus.

In ceea ce priveste afirmatia petentei potrivit careia “controlul s-a efectuat fara notificarea in prealabil a acesteia “ invederam instantei faptul ca potrivit Ordinului M.M. 464/2009 privind Normele tehnice de desfasurare a activitatilor de inspectie si control in domeniul protectiei mediului – notificarea prealabila a titularilor de activitate se realizeaza de catre comisarii de mediu numai in cazul controalelor planificate, dar nu in mod expres.

Astfel in conformitate cu dispozitiile art. 24, alin. 3 din acelasi act normativ – “Anuntarea titularului obiectivului nu se face in situatia suspectarii acestuia de catre comisarul de mediu, de incalcarea legislatiei de mediu.”

In consecinta, nu exista obligativitatea notificarii prealabile a petentului cu privire la intentia comisarilor de mediu de a efectua un control pe linia protectiei mediului, pe amplasamentul proprietatea acestuia.

Referitor la asa numitele nelegalitati ale procesului verbal de constatare si sanctionare, ca urmare a nerespectarii prevederilor art. 16 din OG 2/2001, dorim sa invederam petentei ca in cuprinsul OG 2/2001 doar nerespectarea prevederilor art.17 se sanctioneaza cu nulitate absoluta a actului de sanctionare, nerespectarea celorlalte prevederi fiind sanctionata cu nulitate relativa ce poate duce la anularea actului de sanctionare numai in masura in care se dovedeste o vatamare intr-un drept sau interes al contravenientului, ori asa cum am aratat mai sus, pe langa faptul ca nu s-a savarsit nici o incalcare a vreunei prevederi legale, nu exista nici vatamare.

In sustinerea celor de mai sus invocam Decizia nr.314/13.03.2008 a Curtii Constitutionale si Decizia nr. XXII din 19.03.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care hotarasc in acest sens” situatiile in care nerespectarea anumitor cerinte atrage intotdeauna nulitatea actului intocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data in cuprinsul art.17 din OG 2/2001, specificandu-se ca numai in astfel de situatii “nulitatea se constata din oficiu”.

Facem mentiunea ca SC LIDL Romania a achitat, conform prevederilor legale, jumatate din minimul amenzii, respectiv suma de 25.000 lei.

Prim comisar al Gărzii de Mediu Vrancea, Aurel Cristian

2 Responses to VIDEO EXCLUSIV: Garda de Mediu se află în proces cu firma LIDL, după ce a amendat-o cu 100.000 de lei. LIDL a tăiat 19 plopi şi 8 tei în zona fostei Autogări!

  1. danb 11/10/2011 at 06:14

    Asa ca idee, in tara de origine, Germania, Lidl ar fi platit intre 25.000 si 50.000 de Euro amenda pentru fiecare pom taiat, in functie de grosimea trunchiului, si bineinteles ca ar fi fost obligati sa planteze 5 pomi noi pentru fiecare pom taiat in aceeasi zona. Ce tara primitoare e Romania. Asa se explica de ce Germania e foarte verde iar Romania e din ce in ce mai gri.

    Răspunde
  2. Pingback: LIDL a obţinut reducerea amenzii primite de la Garda de Mediu, după ce a tăiat copacii din zona fostei Autogări | Vrancea Media

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.