GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. Comunicat de presă. Anunț lansare sesiuni cereri de proiecte

GAL Tinutul Viei si Vinului

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA
COMUNICAT PRESĂ
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE

MĂSURA 41.322- “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță lansarea, în perioada 05 decembrie 2014 – 07 ianuarie 2015, a Sesiunii de cereri de proiecte nr.1/2014 pentru Măsura 41.322- “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.

Data publicării 05 decembrie 2014

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 41.322/1/2014

Data lansării apelului de selecție 05 decembrie 2014

Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 05 decembrie 2014 – 07 ianuarie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 07 ianuarie 2015, ora 12.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea din Cîmpineanca zilnic de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile. Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 701.011 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 Euro.

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

Documente necesare. Proiectele se vor întocmi și vor conține toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 322, în vigoare la data lansării prezentei sesiuni și ale Fișei Măsurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro

Cerinte de conformitate si eligibilitate. Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicată pe site-ul www.tinutulvieisivinului.ro . Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Masurii.

Modalitatea de desfașurare a selecției. Proiectul se depune la GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestuia. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de evaluare stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.tinutulvieisivinului.ro ), de comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public.

Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj

1. Localitătile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similară; 20

2. Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere ( drumurile comunale ,judetene, nationale) sau alte căi principale de transport ; pentru asociatii asociatiile de dezvoltare intercomunitare 30

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală 20

4. Proiecte de investitii care folosesc noile tehnologii nepoluante de realizare a drumurilor (reducerea traficului si poluarii , deteriorarii strazilor limitrofe respectarea mediului , reducerea sau eliminarea aprovizionarii cu material de la balastiere,refolosirea totala a materialelor, economia de energie , reducerea traficului, poluarii si detriorarii strazilor limitrofe , folosirea zestrei existente pentru modernizarea drumurilor ) 30

TOTAL 100 puncte

Anuntarea rezultatelor. Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selecție se va publica pe pagina web a GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.

Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării și/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

Date de contact si informatii. Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 322 pot fi obținute la sediul GAL din Cîmpineanca zilnic între orele 10.00-17.00, de pe pagina de internet www.tinutulvieisivinului.ro , precum și la telefon 0722216086

Președinte al Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL)
Ținutul Viei și Vinului Vrancea,
MANUEL – BOGDAN COCUZ

GAL Tinutul Viei si Vinului logo footer

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.