GAL Siretul Verde: Anunț lansare apel de selecție trei măsuri

APEL DE SELECȚIE
– versiune simplificată-
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 1/3A – 1/2019; M 4/5B -2/2019; M 10/6B – 1/2019

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE anunță lansarea, în perioada 5 iunie 2019 – 17 iunie 2019, a sesiunii de cereri de proiecte pentru măsurile M1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde”, M 4/5B ”Ferme verzi” și M 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului “.

Data lansării apelului de selecție: 05.06.2019

Măsuri lansate prin apelul de selecție: M1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde”, M 4/5B ”FERME VERZI”, M 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului ”

Beneficiari eligibili:

M1/3A: – Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) si grupuri de fermieri legal constituite care îşi desfăşoară activitatea agricolă pe teritoriul României si care participă pentru prima dată la scheme de calitate pentru produse agricole şi agroalimentare;

– Grupuri de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea și functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile si modificarile ulterioare).

M 4/5B: – entități private care își desfășoară activitatea în domeniul agricol, cu sediul în teritoriul GAL Siretul Verde.

M 10/6B: – Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri);

– Entități private: – ONG-uri definite conform legislației în vigoare cu domeniul de activitate de protejarea mediului, peisajului rural și al siturilor de înaltă valoare naturală;

– Administratori, gestionari al siturilor Natura 2000.

Fondul nerambursabil total disponibil/măsură: M1/3A – 29.366 euro; M4/5B- 146.828 euro; M 10/6B- 29.366 euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

M1/3A: Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 14.683 Euro pe o perioadă de 5 ani consecutivi. Sprijinul public este de 2936,6 de euro/ exploataţie/ an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătit efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

Principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unui stimulent anual, pe o perioadă de 5 ani consecutivi de la aderarea la schema de calitate (certificarea nefiind întreruptă), ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de fermieri/grupuri de fermieri.

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până la 70% pentru actiunile de promovare, conform limitei maxime prevazuta in Reg. UE nr. 1305/2013;

M 4/5B Valoarea sprijinului nerambursabil pe un proiect nu poate depăși 100.000 Euro;

M 10/6B Valoarea sprijinului nerambursabil pentru un proiect este maxim 29.366 euro;

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect:

M1/3A: 100% din totalul cheltuielilor eligibile

M 4/5B: Finanțarea se va acorda in procent de 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Intensitatea sprijinului se va putea majora cu cate 20 puncte procentuale, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depăși 90% pentru:

– Investiții realizate de formele asociative ale fermierilor;

– Investitii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanțare (așa cum sunt definiți

la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013, sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a Reg. 1305);

– Investiții in zone care se confrunta cu constrângeri naturale si cu alte constrângeri specifice conform anexei la documentația de accesare;

M 10/6B – Pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%
– Pentru operațiunile generatoare de venit: 90% sau rata maxima relevantă

Data limită de depunere a proiectelor: 17 iunie 2019

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri , în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor M1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde”, M 4/5B ”Ferme verzi” și M 10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” sunt cuprinse în ghidurile solicitantului, disponibile pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Variantele pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor M1/3A ” Scheme de calitate în teritoriul GAL Siretul Verde”, M4/5B ”Ferme verzi” și M10/6B ” Protejarea și promovarea patrimoniului natural al teritoriului” pot fi consultate/ridicate de la sediul Asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE
REPREZENTANT LEGAL,
COLIN ADRIAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.