GAL Podgoria Panciu. Comunicat de presă. Anunț lansare sesiune cereri de proiecte.

GAL Podgoria Panciu

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU
COMUNICAT DE PRESĂ
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE

MĂSURA 41.322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu anunță lansarea, în perioada 05 decembrie 2014 – 07 ianuarie 2015, a Sesiunii de cereri de proiecte nr.1/2014 pentru Masura 41.322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale “, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Panciu.

Data publicării 05 decembrie 2014

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 41.322/1/2014

Data lansării apelului de selectie 05 decembrie 2014

Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 05 decembrie 2014 – 07 ianuarie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 07 ianuarie 2015, ora 12.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria Panciu din Tifesti, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 567.794 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de 200.000 Euro.
Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

Documente necesare
Proiectele se vor întocmi si vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 41.322 in vigoare la data lansarii prezentei sesiuni, si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL PodgoriaPanciu și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.podgoriapanciu.ro . Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 322 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Măsurii.

Modalitatea de desfasurare a selectiei Proiectul se depune la GAL Podgoria Panciu, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestuia. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală ( www.podgoriapanciu.ro ), de comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public. Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

Nr. crt. Criterii de selectie Punctaj

1. Localitătile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similară; 20

2. Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele căi rutiere ( drumurile comunale, judetene, nationale) sau alte căi principale de transport ; pentru asociatii asociatiile de dezvoltare intercomunitare 30

3. Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală 20

4. Proiecte de investitii care folosesc noile tehnologii nepoluante de realizare a drumurilor (reducerea traficului si poluarii , deteriorarii strazilor limitrofe respectarea mediului , reducerea sau eliminarea aprovizionarii cu material de la balastiere,refolosirea totala a materialelor, economia de energie , reducerea traficului, poluarii si detriorarii strazilor limitrofe , folosirea zestrei existente pentru modernizarea drumurilor ) 30

TOTAL 100 puncte

Anuntarea rezultatelor

Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Podgoria Panciu. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

Date de contact si informatii

Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 41.322 pot fi obținute la sediul GAL din Tifesti, zilnic între orele 10.00-15.00, de pe pagina de internet www.podgoriapanciu.ro , precum și la telefon 0371/00.47.46

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu
VIOLETA CHIRIAC

GAL Podgoria Panciu logo footer

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.