Florin Ţîrlea şi moşia sa: Parchetul Vrancea. De ce nu respectă Legea 544/2001 instituţia condusă de prim-procurorul Ţîrlea?

Florin tirlea micsoratFlorin Ţîrlea (foto), şeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, a rămas corigent în ceea ce priveşte relaţia cu publicul, prin intermediul mass-media. Ieri, procurorul general al României, Tiberiu Niţu, a fost prezent la Focşani, pentru a participa la un program de pregătire profesională alături de alţi reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii procurori de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea şi cel de pe lângă Judecătoria Focşani.

Aşa cum a procedat şi cu alte ocazii, procurorul Ţîrlea nu a binevoit să anunţe mass-media, prin intermediul departamentului din subordinea sa, despre evenimentul respectiv, lucru care se repetă de când a devenit şeful Parchetului Vrancea. Cu toate acestea, un singur ziar din Vrancea, Monitorul, ziar apropiat lui Oprişan, a dat şi cu alte ocazii şi a anunţat şi ieri, în exclusivitate, vizita lui Tiberiu Niţu în Focşani. Şi cum noi, jurnaliştii de la celelalte instituţii mass-media din Vrancea, nu credem în coincidenţe, aşteptăm explicaţii pertinente de la procurorul Ţîrlea, cu privire la lipsa de comunicare a Parchetului în ceea ce priveşte informaţiile de interes public, prevăzute expres în Legea 544/2001.

O instituţie publică trebuie să dea dovadă de respect faţă de cetăţeni, şi să anunţe evenimentele pe care le derulează şi să organizeze periodic conferinţe de presă, pentru a oferi jurnaliştilor oportunitatea de a lua cadre foto sau video şi de a mediatiza evenimentele găzduite, chiar dacă “actorii” implicaţi nu doresc să dea declaraţii. Aşa ar fi civilizat, însă procurorul Ţîrlea nu găseşte de cuviinţă să dea dovadă de deschidere faţă de mass-media şi să respecte, până la urmă, Legea 544-2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

De când procurorul Florin Ţîrlea a preluat funcţia de procuror şef al Parchetului  judeţean, Vrancea Media nu a primit nici un singur comunicat de presă sau vreun anunţ de presă din partea instituţiei. Şi Vrancea Media nu este singura instituţie mass-media din judeţ aflată în această situaţie, Nici pe perioada mandatului procurorului Ion Lefter lucrurile nu au stat strălucit, însă erau şi momente în care Parchetul dădea dovadă de deschidere în ceea ce priveşte comunicarea cu presa. (Cristi IRIMIA)

Îi reamintim prim-procurorului Ţîrlea cele mai importante pasaje din Legea 544-2001:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. – Accesul liber si neîngradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, în conformitate cu Constitutia României si documentele internationale ratificate de Parlamentul României.

Art. 2. – În sensul prezentei legi:

b) prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei;

CAPITOLUL II

Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public

Sectiunea 1

Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

Art. 3. – Asigurarea, de catre autoritatile si institutiile publice, a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.

Art. 5. – (1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Organigrama parchet Vrancea Focsani

(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).

(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a.

(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:

a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, în publicatii proprii, precum si în pagina de Internet proprie;

Un singur comunicat de presă a fost postat de către PT Vrancea, pe site-ul Ministerului Public în ultimele 6 luni!

comunicat parchet vrancea

Sectiunea a 2-a

Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public

Art. 15. – (1) Accesul mijloacelor de informare în masa la informatiile de interes public este garantat.

(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare în masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.

Art. 17. – (1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a informatiilor de interes public.

(2) În cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate sa raspunda cu privire la orice informatii de interes public.

Art. 19. – (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare în masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.

(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masa la actiunile publice organizate de acestea.

CAPITOLUL III
Sanctiuni

Art. 21. – (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau institutiei publice respective, în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.

(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste întemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

Nici Parchetele de pe lângă judecătoriile din Vrancea nu stau mai bine la capitolul respectării Legii 544/2001!

organigrama panciu si Adjud

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.