EXCLUSIV: Iată motivele pentru care “Dosarul corupţiei / Căprioara” (lotul Oprişan & Co.) stă de 6 ani şi 7 luni pe mesele procurorilor şi judecătorilor

Preşedintele CJ Marian Oprişan şi Mircea Diaconu, vicepreşedinte CJ, doi dintre inculpaţii din dosar

Vrancea Media publică astăzi, în premieră, motivele pentru care “Dosarul corupţiei” stă de aproape 7 ani în proceduri judiciare/rolul instanţelor şi nici acum nu s-a ajuns măcar la o decizie pe fondul cauzei! În dosar sunt inculpaţi pesedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, vicepresedintele CJ, Mircea Diaconu, ex-directorul Directiei Economice, Valeria Teodorescu, ex-directorul Directiei Tehnice, Ion Costeanu, dirigintele de santier Valeriu Iacob si Liviu Rusu, fost sef al Serviciului de Drumuri si Poduri.

Acuzaţiile cu care s-au ales cei menţionaţi sunt de abuz in serviciu, complicitate la abuz în serviciu si la folosirea creditelor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate, precum si de fals intelectual, în legatura cu asfaltarile electorale din 2004. Evident că dosarul avansează rapid spre prescriere, iar inculpaţii ocupă, în continuare, funcţii publice (Oprişan şi Diaconu) sau lucrează în aceleaşi domenii fiind “protejaţi” de un sistem incapabil să ducă la bun sfârşit o speţă de corupţie.

Inspectorii Consiliului Superior al Magistraturii a identificat următoarele “cauze obiective pentru care s-a dispus amânările în acest dosar”:

* formularea unor cereri de strămutare şi a unor excepţii de neconstituţionalitate, urmate de suspendarea judecăţii, necesitatea asigurării dreptului la apărare, amânarea datorată comportamentului părţilor şi participanţilor la procedurile judiciare şi necesitatea administrării probatoriului.

“Un motiv subiectiv identificat, care nu are pondere însemnată, este acordarea unor termene prea lungi, faţă de motivul pentru care s-a dispus amânarea judecăţii”, se mai arată în raportul CSM.

Publicăm, în premieră, raportul complet al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la “Dosarul corupţiei – Căprioara”: 

1. Dosar nr. …../231/2010 (iniţial dosar nr. …../2006 )- Judecătoria Cluj Napoca, stadiu procesual – fond, durata procedurii – 6 ani şi 7 luni.

Dosarul înregistrat iniţial, în primă instanţă, pe rolul Judecătoriei Focşani, are ca obiect infracţiunile prevăzute de:

– art.10 lit.c din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.26 Cod penal raportat la art.10 lit.c din Legea nr.78/2000, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

-art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 Cod penal şi art.291 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.26 Cod penal raportat la art.17 lit.c din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 Cod penal şi art.291 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

-art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.248 ind.1 Cod penal, cu referire la art.13 ind.2 din O.U.G.43/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi art.26 Cod penal raportat la art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000, raportat la art.248 ind.1 Cod penal, cu referire la art.13 ind.2 din O.U.G.43/2002, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal;

Cauza are ca părţi: 6 inculpaţi, trimişi în judecată în stare de libertate şi trei părţi civile.

În legătură cu alţi participanţi la procedurile judiciare facem precizarea că prin rechizitoriul parchetului au fost propuşi în probaţiune 71 de martori.

Aspecte privind faza de urmărire penală.

Sesizarea organelor de urmărire penală s-a făcut prin procesul-verbal de sesizare din oficiu înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea sub nr. …../P/2005 din data de 7 martie 2005, ulterior, prin ordonanţa din 11 mai 2005 dispunându-se declinarea competenţei în favoarea Ministerului Public – Parchetul Naţional Anticorupţie – Serviciul Anticorupţie Galaţi, unde s-a format dosarul nr. …../P/2005, care a fost conexat la dosarul nr. …../P/2005 al aceleiaşi unităţi de parchet.

Prin rezoluţia din data de 5 octombrie 2005 s-a început urmărirea penală faţă de unul dintre inculpaţi, iar prin ordonanţa din 9 martie 2006 s-a extins urmărirea penală şi s-a început urmărirea penală şi faţă de ceilalţi inculpaţi. Prin rechizitoriul din 5 iunie 2006 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor specificate mai sus. În rechizitoriul parchetului se reţine că infracţiunile au fost săvârşite în cursul anului 2004.

Aspecte referitoare la faza de judecată.

Dosarul a fost înregistrat iniţial în primă instanţă la Judecătoria Focşani, la data de 5 iunie 2006, sub nr. …../2006, cu primul termen de judecată fixat la data de 5 iulie 2006. După implementarea sistemului ECRIS dosarul a primit numărul …../231/2006.

La Judecătoria Focşani durata procedurii a fost de 1 an şi 5 luni, acordându-se 16 termene de judecată. Dosarul a fost soluţionat prin sentinţa penală nr. …../14.11.2007, prin care s-a dispus restituirea cauzei la parchet.

În urma analizei amânărilor care s-au dispus la fiecare termen de judecată, dintre cauzele obiective care au determinat amânarea judecăţii ce au fost identificate, amintim:

– necesitatea asigurării dreptului la apărare (inculpaţilor li s-a încuviinţat o cerere de amânare pentru angajare de apărător la termenul din 5 iulie 2006);

– necesitatea îndeplinirii procedurii de citare cu părţile (cauza s-a amânat pentru acest motiv la două termene de judecată: 18.10.2006 şi 20.12.2006);

– comportamentul părţilor şi al celorlalţi participanţi la procedurile judiciare (apărătorii aleşi ai părţilor au lipsit la mai multe termene de judecată, fără să-şi asigure în cauză substituirea, deşi judecătorul a luat măsurile procedurale care se impuneau, iar unul dintre inculpaţi a renunţat la apărător la un termen de judecată, solicitând termen pentru angajarea altui avocat.

Pentru acest motiv au fost acordate 3 termene de judecată: 20 septembrie 2006, 31 ianuarie 2007 şi 21 martie 2007);

– necesitatea soluţionării cererilor şi excepţiilor formulate de părţi (la termenul din 15 noiembrie 2006 s-a invocat nelegala sesizare a instanţei, iar la termenul din 5 septembrie 2007 s-a invocat neregularitatea actului de sesizare, pentru a se pronunţa asupra acestor excepţii, instanţa amânând cauza la termenele respective);

– necesitatea stabilirii cadrului procesual (pentru stabilirea părţilor care au calitatea de părţi civile şi vătămate au fost acordate 3 termene de judecată: 18 aprilie 2007, 16 mai 2007 şi 13 iunie 2007);

– necesitatea audierii inculpaţilor (pentru acest motiv s-a acordat un termen de judecată: 3 octombrie 2007);

Pentru judecarea recursului declarat împotriva sentinţei prin care s-a dispus restituirea cauzei la parchet, dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Vrancea la data de 21 ianuarie 2008, primul termen de judecată fiind fixat la data de 29 februarie 2008.

La primul termen s-a constatat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus suspendarea judecăţii până la soluţionarea cererii de strămutare formulate în cauză, dosarul stând în nelucrare timp de 3 luni. La termenul din 21 martie 2008 cauza a fost scoasă de pe rol şi înaintată la Tribunalul Cluj, instanţă la care s-a dispus strămutarea, prin Încheierea nr. …../18.03.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în dosar nr. …../1/2008.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Cluj sub nr. …../117/2008, primul termen de judecată fiind fixat la data de 23 aprilie 2008.

În recurs la Tribunalul Cluj durata procedurii a fost de 1 an şi 3 luni, fiind acordate în total 10 termene de judecată, la care cauza a fost amânată din motive obiective, respectiv:

– necesitatea asigurării dreptului la apărare (pentru acest motiv au fost acordate 2 termene de judecată: 28 aprilie 2008 şi 10 iunie 2009);

– necesitatea îndeplinirii procedurii de citare cu părţile (cauza s-a amânat pentru acest motiv la termenul din 17 septembrie 2008);

– comportamentul părţilor şi al celorlalţi participanţi la procedurile judiciare (inculpaţii şi apărătorii acestora au lipsit la mai multe termene de judecată, cei din urmă fără să-şi asigure substituirea, cu toate că instanţa a luat măsurile necesare în acest sens.

Astfel, pentru lipsa avocaţilor şi inculpaţilor s-au acordat patru termene de judecată: 14 mai 2008, 4 iunie 2008, 25 iunie 2008 şi 16 iulie 2008. De menţionat şi că, la termenul din 4 iunie 2008 instanţa a amendat apărătorul ales al unuia dintre inculpaţi şi urmare a aplicării amenzii inculpatul a formulat o cerere de recuzare împotriva completului de judecată, cauza amânându-se şi pentru acest motiv);

– invocarea unor excepţii de neconstituţionalitate, urmate de suspendarea judecăţii (la termenul din 29 octombrie 2008 se invocă mai multe excepţii de neconstituţionalitate, instanţa amânând pronunţarea asupra admisibilităţii sesizării Curţii Constituţionale la 19 noiembrie 2011, termen la care este sesizată Curtea Constituţională. Cauza a stat în nelucrare 5 luni pentru soluţionarea excepţiilor, fiind repusă pe rol la 10 iunie 2009);

Recursul a fost soluţionat prin Decizia penală nr. …../R/1.07.2009, prin care s-a dispus casarea sentinţei recurate şi trimiterea dosarului la Judecătoria Cluj-Napoca pentru continuarea judecăţii.
La Judecătoria Cluj-Napoca dosarul a fost înregistrat pentru continuarea judecăţii la data de 21 iulie 2009, sub nr. …../211/2009, cu primul termen de judecată fixat la data de 3 septembrie 2009.

Cauza a parcurs două termene de judecată (3.09.2009 şi 22.10.2009), când s-a amânat pentru motive obiective, respectiv necesitatea asigurării dreptului la apărare, fiind soluţionat la termenul din 10 decembrie 2009 în sensul declinării competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Focşani.

La Judecătoria Focşani cauza a fost reînregistrată la data de 11 ianuarie 2010, sub nr. …../231/2010, având primul termen de judecată la data de 3 februarie 2010.

Pentru continuarea judecăţii, la Judecătoria Focşani, după înregistrarea din nou a cauzei, durata procedurii a fost de 7 luni, acordându-se 6 termene de judecată la care cauza s-a amânat pentru motive obiective, respectiv:

– necesitatea asigurării dreptului la apărare (pentru acest motiv cauza s-a amânat la termenul din 3 februarie 2010 şi la termenul din 7 aprilie 2010);

– necesitatea îndeplinirii procedurii de citare cu părţile (cauza s-a amânat pentru acest motiv la termenul din 17 martie 2010);

– necesitatea soluţionării cererilor formulate de părţi (la termenul din 5 mai 2010 s-a invocat excepţia de necompetenţă a Judecătoriei Focşani, cerere pentru soluţionarea căreia cauza s-a amânat; la termenul din 9 septembrie 2010 s-a constatat că s-a formulat o cerere de strămutare şi s-a dispus suspendarea judecăţii până la soluţionarea acesteia, astfel încât cauza a stat în nelucrare 3 luni);

Prin încheierea nr. …../6.07.2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosar nr. …../1/2010 s-a dispus strămutarea judecăţii la Judecătoria Cluj Napoca.

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Cluj Napoca pentru continuarea judecăţii la data de 9 septembrie 2010, fixându-se termen de judecată la 2 decembrie 2010.

Durata procedurii, până la termenul din 5 ianuarie 2012 este de 1 an şi 4 luni, fiind acordate 9 termene de judecată.

Motivele obiective pentru care s-a dispus amânarea şi care au fost identificate sunt:

– necesitatea asigurării dreptului la apărare (pentru acest motiv cauza s-a amânat la termenul din 2 decembrie 2010);

– necesitatea audierii inculpaţilor şi administrării probelor încuviinţate în cauză (pentru audierea inculpaţilor s-a acordat un termen şi pentru audierea martorilor din rechizitoriu s-au acordat 5 termene de judecată);

S-a identificat ca şi motiv subiectiv de prelungire a duratei procedurii acordarea unor termene prea lungi raportat la motivul pentru care s-a dispus amânarea (de exemplu s-a acordat un termen de 3 luni, de la 2 decembrie 2010 la 17 martie 2011, încuviinţându-se cererile de amânare depuse de inculpaţi pentru pregătirea apărării).

În concluzie, în dosarul nr. …../231/2010 (iniţial …../2006) durata procedurii, de la data înregistrării în sistem a dosarului – 5 iunie 2006 – şi până la termenul de judecată din data de 5 ianuarie 2012, a fost de 5 ani şi 7 luni, cauzele prelungirii procedurii fiind atât de natură obiectivă, cât şi de natură subiectivă.

Principalele cauze obiective pentru care s-a dispus amânarea ce au fost identificate sunt:

* formularea unor cereri de strămutare şi a unor excepţii de neconstituţionalitate, urmate de suspendarea judecăţii, necesitatea asigurării dreptului la apărare, amânarea datorată comportamentului părţilor şi participanţilor la procedurile judiciare şi necesitatea administrării probatoriului.

Un motiv subiectiv identificat, care nu are pondere însemnată, este acordarea unor termene prea lungi, faţă de motivul pentru care s-a dispus amânarea judecăţii.

3 Responses to EXCLUSIV: Iată motivele pentru care “Dosarul corupţiei / Căprioara” (lotul Oprişan & Co.) stă de 6 ani şi 7 luni pe mesele procurorilor şi judecătorilor

 1. danb 29/02/2012 at 13:16

  pare un manual despre cum sa intinzi un proces la care nu vrei o solutie

  Răspunde
  • Cristi IRIMIA 29/02/2012 at 13:21

   @ danb: Asta şi este. Problema stă în altă parte totuşi. Dacă judecătorii ştiu sau vor să se impună în faţa tragerilor de timp ale avocaţilor ori ar da termene mai scurte, cum a făcut Înalta Curte în ultimele 2 – 3 luni (s-au dat termene şi la 3 zile!!!) atunci dosarele s-ar scurta!

   Răspunde
 2. omulvaly 29/02/2012 at 18:27

  Băi , ne mai judecam si noi ?

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.