EXCLUSIV: Câți bani au cerut UAT-urile din Vrancea și ce vor să facă primarii în localitățile respective!

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) coordonează și finanțează Programul național de dezvoltare locală (PNDL), aprobat prin Ordonanța de Urgență numărul 28 din 10 aprilie 2013, cu modificările și completările ulterioare, program de finanțare multiannual.

Vezi la finalul postării situația fondurilor cerute de UAT-urile din Vrancea!

Programul are ca obiectiv general echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educaţională, de sănătate şi de mediu, sportivă, social-culturală şi turistică, administrativă şi de acces la căile de comunicaţie în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României.

Conform legislației în vigoare, fondurile alocate în cadrul PNDL sunt surse de finanțare complementare pentru bugetele locale, finanțarea Programului asigurându-se din sume din transferuri, alocate bugetelor locale, de la bugetul de stat, aprobate cu această destinaţie în bugetul MDRAPFE, sume din bugetele locale alocate cu această destinaţie, alte surse legal constituite.

Beneficiarii PNDL sunt unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile administrației publice locale ale căror propuneri de finanțare vor fi aprobate de către MDRAPFE, pe baza solicitărilor de finanțare transmise de către unitățile administrativ-teritoriale și în urma analizei interne de specialitate și a aplicării criteriilor de prioritizare stabilite prin Hotărârea de Guvern Nr. 624/2015 pentru aprobarea criteriilor de selectare a obiectivelor de investiţii pentru finanţarea prin Programul naţional de dezvoltare locală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013.

Obiectivele de investiţii aflate în finanţare la data de 31 decembrie 2016, constituie etapa I a Programului naţional de dezvoltare locală, iar urmare aprobării Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, a fost instituită etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală.

Prin ART. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice s-a instituit etapa a II- a a Programului național de dezvoltare locală în cadrul căreia se va asigura finanțarea a 9.500 obiective de investiții noi introduse în Program, din care 2.500 de creșe și grădinițe și 2.000 de unități de învățământ preuniversitar, prioritare fiind cele care necesită efectuarea de lucrări de realizare/ extindere/ reabilitare/ modernizare/ dotare în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare și pentru desfășurarea în bune condiții a procesului educațional, pentru care se asigură finanțarea multianuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.

În perioada legală, conform ART.9, Alin. 1 din OUG Nr. 28/2013, cu modificările și completările ulterioare, de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat au fost înregistrate la nivelul MDRAPFE peste 13.000 de solicitări de includere în PNDL- Etapa a II-a. Data limită până la care au putut fi depuse solicitări de includere în PNDL a fost 17.03.2017 (30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat). Ulterior acestei date a fost demarată etapa de analiză internă de specialitate. Ținând cont de numărul mare de solicitări, de specificul Programului, de necesitatea inițierii unei sesiuni de clarificări, de confruntare a bazelor de date aferente altor programe de investiții (derulate de alte Ministere), această etapă este încă în curs de desfășurare și estimăm ca pâna la sfârșitul lunii mai 2017 să fie încheiată.

După analiza internă de specialitate asupra solicitărilor de includere în Program, aplicarea criteriilor de prioritizare, aprobarea alocațiilor bugetare multianuale pentru realizarea obiectivelor de investiții în cadrul PNDL se va face prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene (estimările noastre vizează începutul lunii iunie 2017). În conformitate cu prevederile legale listele obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora în cadrul PNDL vor fi publice și vor fi afișate pe site-ul Ministerului, rubrica Lucrări Publice – Programul național de dezvoltare locală, subsecțiunea Obiectivele de investiții.

Cu privire la situația solcitărilor emise pentru realizarea unor obiective de investiții din județul Vrancea, datele, actualizate la 12.05.2017 sunt următoarele:

• au fost depuse de către unitățile administrativ-teritoriale din județul Vrancea, inclusiv Consiliul Județean Vrancea 281 de solicitări de finanțare eligibile în cuantum de 1.321.804.822,91 lei;

• au fost înregistrate 3 solicitări emise pentru obiective neeligibile în cadrul PNDL.

În tabel sunt înscrise datele privind numărul și suma solicitărilor eligibile emise pentru obiective de investiții din județul Vrancea, pe domenii specifice:

JUDEŢUL VRANCEA – Domeniul specific – Nr.solicitări – Suma solicitărilor (lei)

Apă 11 54.150.732,86

Canal 10 67.010.892,11

Apă și canal 6 62.432.817,45

Unități de învăţământ 72 75.214.579,83

Unităţi sanitare 9 17.727.945,44

Drumuri 96 807.247.322,14

Poduri 36 124.561.370,30

Drumuri şi poduri 3 44.551.479,05

Obiective culturale 11 25.747.585,00

Pieţe 2 11.144.571,00

Baze sportive 7 6.717.497,25

Sedii instituţii publice 6 16.379.779,07

Iluminat public 12 8.918.251,41

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.



RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.