DGFP Vrancea: Declaraţii ale agenţilor economici cu termen 25 aprilie

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că data de 25 aprilie 2013 este termenul limită pentru depunerea, după caz, a următoarelor declaraţii:

Formular (097) “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare”(O.P.A.N.A.F. nr. 1529/2012) – se depune de către persoanele impozabile înregistrate conform art. 153 şi care se află înscrise în ,,Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, a căror perioadă fiscală este luna/trimestrul calendaristic şi care au depăşit cifra de afaceri de 2.250.000 lei în luna martie 2013/ trimestrul I 2013, în vederea ieşirii din sistemul TVA la încasare începând cu 1 mai 2013, respectiv 1 iulie 2013.

Formular 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” (O.P.A.N.A.F. nr. 1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare)  – se depune de contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, cu termen de declarare lunar/trimestrial.

Formular 104 “Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”(O.P.A.N.A.F. nr.1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare) – se completează, de către persoana responsabilă, desemnată potrivit legii, pentru:

a) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

b) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică.

 Formular 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (O.M.F.P. nr. 1045/2012) – se depune pentru obligaţiile aferente lunii martie/trimestrul I 2013 de către:

a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente

b) instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.

Formular 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă  de salarii din străinătate obţinute de  către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”(O.M.E.F. nr. 52/2012) – se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Formular 300 ”Decont de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 1790/2012) – se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu perioadă de raportare lunară/trimestriala.

 Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alineatul (7) din Codul Fiscal până la 10  martie 2013.

Formular 301 ”Decont special de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 75/2010, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele care nu sunt înregistrate şi care nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 şi de persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153^1 din Legea nr. 571/2003. Pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi, precum şi pentru achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt

considerate noi, dar persoanele care le-au achiziţionat sunt obligate la plata taxei, formularul 301 se depune înainte de înmatricularea în România a acestora, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei aferente achiziţiei intracomunitare.

Formular 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată” (O.P.A.N.A.F. nr. 640/2012) –  se depune de către:

– persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatorul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatorului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin.(7) din Codul fiscal.

– persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau care a efectuat ajustări incorecte.

Formular 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal“ (OPANAF nr. 418/2012) – se depune până la 25 inclusiv, a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, pentru declararea şi plata TVA aferentă: livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate şi/sau achiziţiilor de bunuri şi/sau de servicii efectuate ulterior anulării codului de înregistrare în scopuri de TVA.

Formular 390 VIES ”Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările  intracomunitare” (O.P.A.N.A.F. nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de T.V.A. conform art. 153 şi 153’ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care au efectuat în luna martie 2013:

– livrări/achiziţii  intracomunitare de bunuri;

– livrări de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare;

– achiziţii/prestări intracomunitare de servicii.

Formular 394 ”Declaraţie informativă privind livrările, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” (O.P.A.N.A.F. nr. 3596/2011, cu modificările şi completările ulterioare) – se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu perioada fiscală lunară/trimestrială. Declaraţia cuprinde facturile emise/primite în cursul perioadei de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea “taxare inversă” şi pentru care exigibilitatea intervine în perioada de raportare, cu excepţia facturilor emise prin autofacturare.

 Compartiment de presă/ relaţii publice al DGFP Vrancea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE