Cum se face raportarea contabilă de către operatorii economici

Topul firmelor 2012 CCIAFinanțele aduc la cunoştinţa contribuabililor că în Monitorul Oficial nr. 540/21.08.2014 a fost publicat OMFP nr. 936/2014 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Potrivit ordinului menţionat sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 se aplică:

* persoanelor juridice cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV a comunităţii Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009 cu modificările şi completările ulterioare şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

* societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

Încadrarea în criteriile menţionate se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale ale exerciţiului financiar precedent, respectiv a balanţei de verificare încheiate la finele exerciţiului financiar precedent.
entităţilor care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic potrivi Legii contabilităţii 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

* subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales, în condiţiile legii;

* sediilor permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente;

* entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României (BNR), respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), vor depune la unităţile teritoriale ale MFP raportări contabile la 30 iunie 2014 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de BNR, respectiv ASF pentru domeniul asigurare, asigurare-reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieţei de capital.

Raportările contabile la 30 iunie 2014 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 18 august 2014, fie în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Atenţie! Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” cu datele de identificare precum şi cu datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul de înregistrare fiscală fără a folosi prescurtări sau iniţiale, conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi în consecinţă se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2014 nu a fost depusă.

Important! Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2014, cele care în tot semestrul I al anului 2014 s-au aflat în activitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2014, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE