Cum puteți beneficia de facilități fiscale

finante vrancea sediuAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 219/24.03.2016 a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 378/2016 pentru modificarea şi completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.831/2015.
Principalele modificări aduse de actul normativ se referă la:

Fac obiectul facilităţilor fiscale si accesoriile aferente obligaţiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale şi comunicate în perioada 1 octombrie – 21 octombrie 2015.

Prin inspecţii fiscale în derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă se înţelege inspecţiile începute anterior acestei date şi pentru care decizia de impunere:

a) s-a emis şi s-a comunicat începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă;

b) s-a emis înainte de data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi s-a comunicat începând cu ziua următoare acestei date.

Organul fiscal anulează penalităţile de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere, emise ca urmare a unei inspecţii fiscale, şi comunicate în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2015 şi data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) diferenţele de obligaţii de plată principale individualizate în deciziile de impunere emise ca urmare a inspecţiei fiscale sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 13 ianuarie 2016;

b) o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi individualizate în deciziile de impunere/deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii este stinsă prin orice modalitate prevăzută de lege în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016 sau în termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care deciziile referitoare la obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate după termenul de 90 de zile;

c) cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 4/2016, sub sancţiunea decăderii.

Organul fiscal emite o înştiinţare de respingere a notificării, ori de câte ori constată că respectivul contribuabil nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 1-4 din ordonanţa de urgenţă.

În situaţia în care contribuabilul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data la care, potrivit legii, se împlineşte termenul de depunere a acesteia, organul fiscal competent emite şi comunică decizia de pierdere a valabilităţii amânării la plată a obligaţiilor de plată accesorii

Contribuabilii care au obligaţii de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată, în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, şi care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei de urgenţă vor face menţiuni cu privire la renunţarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare a accesoriilor.

Notificarea poate fi retrasă de contribuabil oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal competent. Organul fiscal competent comunică contribuabilului decizia prin care se ia act de retragerea notificării şi se desfiinţează decizia de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesoriii.

Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de contribuabil oricând. Prin retragerea cererii, contribuabilul îşi menţine dreptul de a depune o nouă cerere, cu respectarea condiţiilor prevăzute în acest sens de ordonanţa de urgenţă.

Biroul comunicare şi servicii interne

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE