Consiliul Local al Municipiului Focşani a fost convocat în şedinţă ordinară, pentru data de 21 aprilie 2016

Primarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68 alin. (1) şi în temeiul art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă ordinară pentru data de 21 aprilie 2016, ora 16.00, la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

Secţiunea I – proiecte de hotărâri

1. proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului Focșani și bugetului instituțiilor finanțate parțial și activităților finanțate integral din venituri proprii, pe trimestrul I 2016, detaliate pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 a sumei de 49,70 mii lei pentru sărbătorirea zilei de 1 Iunie;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

3. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de co-organizator al Olimpiadei de Lingvistică – etapa națională, care se va desfășura în perioada 13-15 mai 2016;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

4. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al municipiului Focșani în calitate de co-organizator al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar – etapa națională, care se va desfășura în perioada 19-22 mai 2016;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 177/2002 privind avizarea prealabilă a documentației tehnico-economice Faza studiu de fezabilitate la obiectivul de investiții „Locuințe pentru tineret în regim de închiriere str. Brăilei nr. 112 – Rețele exterioare în municipiul Focșani”;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

6. proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Reparații capitale fațadă și tâmplărie exterioară clădire corp internat al Liceului G. G. Longinescu, str. Mărășești nr. 50, Focșani”;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

7. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului local, prevăzut în bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

8. proiect de hotărâre privind transformarea în statul de funcții al Grădiniței cu program prelungit nr. 18 Focșani a unui post, în vederea promovării persoanei încadrate pe acest post într-un grad superior;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

9. proiect de hotărâre privind rectificarea punctului 2 al alineatului III din art. I din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 98/2016 privind modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 şi anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 180/2015 privind, reorganizarea şi funcţionarea Ateneului Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani, cu modificările şi completările ulterioare;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

10. proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 12,00 mp situat în Focșani, Aleea Crinului nr. 1, bl. 1, sc. 1, T 26, P 1565 aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, în favoarea SC IUNONAMED SRL, prin Săndulescu Ion;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

11. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 13,00 mp. situat în Focșani, Aleea Căminului nr. 3, bl. C2, județul Vrancea, T 177, P %9332 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Enache Dumitru;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

12. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 49,00 mp. situat în Focșani, str. Constructorului nr. 20A, județul Vrancea, T 212, P 11665% ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către SC BARI SERV SRL;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

13. proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 22,00 mp. situat în Focșani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 12, județul Vrancea, T 101 P 5406 ce aparține domeniului privat al municipiului Focșani, către Zaharia Mariana Vali;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

14. proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului Focșani nr. 143/2015 privind aprobarea vânzării cu plata în rate lunare a garsonierei situată în Focșani, Aleea Parc nr. 9, bloc 67, tronson 13, ap. 14 înscrisă în CF 54673-C1-U19 UAT Focșani către domnul Surăianu Nelu Năstase;
Iniţiator: Viceprimar, Ionel Gabriel Necula

Secţiunea a II-a – rapoarte, informări
Raportul de activitate al Primarului municipiului Focșani pentru anul 2015

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.