Consiliul Local al Municipiului Focşani a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru data de 9 septembrie 2016

Sedinta CL 1 iulie FocsaniPrimarul Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, în baza art. 68, alin. (1) şi în temeiul art.39, alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispune convocarea Consiliului Local al Municipiului Focşani, în şedinţă extraordinară pentru data de 9 septembrie 2016, ora 14.00 la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din Bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, cu următoarea ordine de zi:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 a sumei de 3,20 mii lei pentru premierea elevului Ioan Adrian Toma care a obținut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Geografie din China, Beijing și a profesorului îndrumător Octavian Dragomir, precum și pentru acordarea de plachete de merit; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

2. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 15 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 Colegiului Tehnic „Edmond Nicolau” pentru participarea echipei Centrului de Excelență pentru Robotică Educațională Vrancea, formată din doi elevi și un profesor îndrumător la faza internațională a World Robot Olympiad, care se va desfășura în India, New Delhi în perioada 25-27 noiembrie 2016; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

3. proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 21,80 mii lei din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2016 pentru desfășurarea etapei a II-a a proiectului „INTERFERENȚE” derulat de Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani, în parteneriat cu Lycee „Andre Alquier” din Franța; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

4.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

5.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

6.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

7.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

8.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

9.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

10.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

11.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

12.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

13.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Nr. 3 Focșani;Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

14.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

15.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială Nr. 7 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

16.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

17.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

18.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

19.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

20.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

21.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

22.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Unirea” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

23.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

24.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

25.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

26.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

27.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

28.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

29.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

30.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

31.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Clubul Sportiv Școlar de Gimnastică Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

32.proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

33.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

34.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în Consiliul de administrație la Palatul Copiilor Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

35.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

36.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

37.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 13 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

38.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 16 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

39.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 17 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

40.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 18 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

41.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

42.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

43.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ion Basgan” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

44.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială Nr. 3 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

45.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

46.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

47.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Nr. 7 Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

48.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

49.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

50.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

51.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

52.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Tehnologic „G.G. Longinescu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

53.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Ion Mincu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

54.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

55.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Unirea” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

56.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Național „Al. I. Cuza” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

57.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul de Artă „Gheorghe Tattarescu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

58.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

59.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul cu Program Sportiv Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

60.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

61.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

62.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Școala Postliceală Sanitară „Hippocrate” Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

63.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Palatul Copiilor Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

64.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv Școlar Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

65.proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focșani în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Clubul Sportiv de Gimnastică Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

66. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 373/2015 privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Focșani, pentru anul școlar 2016-2017; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

67. proiect de hotărâre privind cooperarea Municipiului Focșani cu Asociația Culturală Estica, în calitate de co-organizator al primei ediții a Focșani Blues Festival, în perioada 9-11 septembrie 2016; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

68. proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC CUP SALUBRITATE SA Focșani; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

69. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Focșani pe anul 2016; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

70. proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Focșani și administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani în domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale a suprafeței de 2604 mp, teren situat în Focșani, T.125, P. 6585, județul Vrancea, în vederea amenajării unui cimitir militar; Iniţiator: Primar, Cristi Valentin Misăilă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.