Consiliul Local al Municipiului Focşani a fost convocat în şedinţă extraordinară pe 8 iulie 2020

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Focșani ce va avea loc în data de 8 iulie 2020, orele 16,00 ședință ce se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Focșani din bdul. Dimitrie Cantemir nr. 1 bis

* proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Filimon Ionuț;
* proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 8,5 mii lei pentru premierea elevilor care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2020, an școlar 2019-2020;
* proiect de hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al municipiului Focșani pe anul 2020, a sumei de 3,00 mii lei pentru acordarea de stimulente financiare absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020;
* proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului local al municipiului nr. 36/215 din 31.07.2012, privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către ENET S.A. Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
* proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 424/26.09.2019, cu modificările și completările ulterioare;
* proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în Focșani, Tarla 176, aparținând domeniului privat al municipiului Focșani, identificate prin CF 65004 și CF 65569;
* proiect de hotărâre privind modificarea taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru amplasarea de terase sezoniere stabilită prin HCL nr. 593/2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2020;
* proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Asociației de Devoltare Intercomunitară pentru Serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea;
* proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului informării și consultării publicului nr. 41540 din 12.05.2020 privind documentația P.U.D. și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Elaborare P.U.D. și construire sediu administrativ „Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva”, clopotniță și amplasare bazin subteran pentru rezervă apă incendiu cu cameră de pompe” Focșani, bdul. Independenței nr. 2, T. 128, P. 6706-6717, nr. cad. 66319, pe terenul în suprafață de 277 mp;
* Contestația prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 55078/22.06.2020 formulată de Asociația Taxi P Fulger împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Focșani nr. 140/2020;

One Response to Consiliul Local al Municipiului Focşani a fost convocat în şedinţă extraordinară pe 8 iulie 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.