Comunicat de presă. GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.421 – Proiecte de cooperare

GAL Tinutul Viei si Vinului

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA
COMUNICAT DE PRESĂ
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE
MĂSURA 41.421- PROIECTE DE COOPERARE

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea anunță lansarea, în perioada 10 septembrie – 10 octombrie 2014, a Sesiunii de cereri de proiecte nr.3/2014 pentru Masura 41.421 – “PROIECTE DE COOPERARE “, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea.

Data publicării 10 septembrie 2014

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 41.421/3/2014

Data lansării apelului de selecție 10 septembrie 2014

Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 10 septembrie – 10 octombrie 2014.

Data limită de depunere a proiectelor este 10 octombrie 2014, ora 12.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea din Cîmpineanca zilnic de luni până vineri, între orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile în această sesiune sunt în valoare de 10.000 Euro. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 10.000 Euro.

Documente necesare Proiectele se vor întocmi și vor conține toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 421, în vigoare la data lansării prezentei sesiuni și ale Fișei Măsurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicată pe site-ul www.tinutulvieisivinului.ro . Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 421 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Masurii.

Modalitatea de desfașurare a selecției Proiectul se depune la GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestuia. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de evaluare stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală (www.tinutulvieisivinului.ro ), de comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public.

– Parteneriatele reprezintă GAL-uri sau sunt organizate în conformitate cu abordarea LEADER;

– Proiectele vor fi elaborate și implementate în comun;

– Coordonatorul este un GAL finanțat prin axa LEADER;

– Activitățile /proiectele să corespundă unei măsuri sau mai multor măsuri din FEADR;

– Valoarea proiectului să se încadreze în limita financiară maximă stabilită (200.000 euro co-finanțare publică, iar valoarea totală a investiției nu va depăși 400.000 euro).

Anuntarea rezultatelor Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selecție se va publica pe pagina web a GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării și/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

Date de contact si informatii Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 421 pot fi obținute la sediul GAL din Cîmpineanca zilnic între orele 10.00-17.00, de pe pagina de internet www.tinutulvieisivinului.ro , precum și la telefon 0722/216.086

Președinte al Asociației Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea
MANUEL – BOGDAN COCUZ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.