Apartament, spațiu comercial și hală de vinuri, scoase la licitație publică la Panciu

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa persoanelor interesate că în data de 03 martie 2017 scoate la vânzare prin licitaţie publică organizată la sediu din Panciu, B-dul Independenţei nr. 6 următoarele bunuri imobile:

* Spaţiu Comercial la preţul de pornire a licitaţiei de 18.562 lei fără TVA (preţul este redus cu 50% faţă de preţul de evaluare -37125 lei);

* Apartament 3 camere la preţul de pornire a licitaţiei de 56.538 lei fără TVA(preţul este redus cu 50% faţă de preţul de evaluare -113.077);

* Hală vinuri la preţul de pornire a licitaţiei de 80.207 lei fără TVA(preţul este redus cu 50% faţă de preţul de evaluare -160.414);

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor depune până la data de 02.13.2017 ora 1630 următoarele documente:
a) oferta de cumpărare;
b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie; Taxa de participare reprezintă 10% din preţul de pornire a licitaţiei şi se plăteşte în lei la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;
d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;
f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;
g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;
h) cererea de înscriere privind bunurile pentru care participă la licitaţie;
Important! Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin persoană interpusă.
Licitaţia începe de la cel mai mare preţ din ofertele de cumpărare scrise, dacă acesta este superior celui prevăzut mai sus, iar în caz contrar începe de la acest din urmă preţ.
Adjudecarea se face în favoarea participantului care a oferit cel mai mare preţ, dar nu mai puţin decât preţul de pornire. În cazul prezentării unui singur ofertant la licitaţie, comisia poate să îl declare adjudecatar dacă acesta oferă cel puţin preţul de pornire a licitaţiei.
După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să plătească preţul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitatea Trezoreriei Statului, sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data adjudecării.
Relaţii suplimentare privind bunurile scoase la licitaţie fot fi obţinute de la Serviciul Fiscal orăşenesc Panciu sau la numărul de telefon 0237275633.

Biroul comunicare şi servicii interne al AJFP Vrancea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.