Anunţ lansare sesiune cereri de proiecte. Măsura 4.313 – Încurajarea activităţilor turistice.

GAL Podgoria Panciu

Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu anunță lansarea, în perioada 12 decembrie 2013 – 12 ianuarie 2014, a Sesiunii de cereri de proiecte nr.1/2013 pentru Masura 4.313 “- Încurajarea activităţilor turistice “, conform prioritătilor descrise în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Podgoria Panciu

Data publicării 12 decembrie 2013

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte M 4.313/1/2013

Data lansării apelului de selectie 12 decembrie 2013

Data limită de depunere a proiectelor Sesiunea este deschisă în perioada 12 decembrie 2013 – 12 ianuarie 2014. Data limită de depunere a proiectelor este 12 ianuarie 2014, ora 15.00.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria Panciu din Tifesti, zilnic de luni pâna vineri, intre orele 10.00-15.00.

Fondurile disponibile Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 355.294 Euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de:

– 20.000 Euro pt investiții în interes public negeneratoare de profit – intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile

– 100.000 Euro investiții generatoare de profit – intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 85% din totalul cheltuielilor eligibile in cazul proiectelor de investitii in agroturism, activitati recreationale, si 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 400.000 Euro.

Documente necesare Proiectele se vor întocmi si vor contine toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 313, in vigoare la data lansarii prezentei sesiuni, si ale Fisei Masurii din PNDR, disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro

Cerinte de conformitate si eligibilitate Proiectul trebuie să fie implementat in teritoriul GAL PodgoriaPanciu și să se încadreze în prioritățile Strategiei de Dezvoltare Locală, publicata pe site-ul www.podgoriapanciu.ro . Solicitantul finanțării trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent Măsurii 313 din PNDR (www.apdrp.ro) si cele din Fisa Masurii.

Modalitatea de desfasurare a selectiei Proiectul se depune la GAL Podgoria Panciu, care verifică conformitatea şi eligibilitatea acestuia. În urma finalizarii evaluării proiectelor eligibile, GAL va întocmi şi aproba Raportul de evaluare.

Selecţia proiectelor se face pe baza criteriilor de selecţie stabilite de GAL prin Strategia de Dezvoltare Locală ( www.podgoriapanciu.ro ), de comitetul de selecție alcătuit din reprezentanți ai sectorului privat (majoritari) și public.

Punctajul proiectelor va întruni un număr total maxim de 100 de puncte.

Nr. crt. – Criterii de selecție – Punctaj

1. Proiecte derulate de tineri sub 40 de ani sau femei – 30

2. Proiecte care inființează mai mult de un loc de muncă – 10

3. Proiecte care include actiuni de protective a mediului – 30

4. Proiecte care promovează cultura și tradițiile locale – 30

TOTAL 100

Anuntarea rezultatelor Beneficiarii care au depus proiecte la Secretariatul GAL vor fi notificați cu privire la rezultatul evaluării, prin fax/e-mail sau in scris. Raportul de selectie se va publica pe pagina web a GAL Podgoria Panciu. Eventualele contestaţii se vor depune în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării si/sau 5 zile lucrătoare de la afişarea pe site a raportului de evaluare.

Date de contact si informatii Informatii detaliate cu privire la accesarea Masurii 4.313 pot fi obținute la sediul GAL din Tifesti, zilnic între orele 10.00-15.00, de pe pagina de internet www.podgoriapanciu.ro , precum și la telefon 0371/00.47.46

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu
VIOLETA CHIRIAC

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.