AJFP Vrancea: Legea bugetului de stat pe anul 2014

DGFP VranceaAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesaţi că în Monitorul Oficial nr. 15/10.01.2014 a fost publicată Legea nr. 4/2014 pentru completarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Principalele prevederi ale actului normativ ce intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României sunt:

Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în calitate de persoane fizice autorizate/întreprindere individuală au obligaţia de a solicita înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor privind participarea în mod obişnuit a soţiei/soţului la activitatea desfăşurată de întreprinderea individuală/persoana fizică autorizată, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a certificatului de căsătorie.

Încetarea activităţii soţiei/soţului se menţionează în registrul comerţului în termen de 15 zile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

Soţia/Soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de şomaj în condiţiile prevăzute la art. 22 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în sistemul asigurărilor de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte instituţiilor publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale că acestea au obligaţia depunerii la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au conturile deschise formularul „Plăţi restante” (Anexa nr. 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru total plăţi restanţe aferente activităţii proprii, codul 40, pe modelul aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul întocmit lunar se depune la unităţile Trezoreriei Statului, până cel târziu la data de 5 a lunii curente, inclusiv, pentru datele de raportare de la sfârşitul lunii precedente, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. În situaţia în care data de 5 a lunii este zi nelucrătoare, termenul-limită de depunere a formularului este prima zi lucrătoare următoare.

Instituţiile publice care nu prezintă la unităţile Trezoreriei Statului formularul „Plăţi restante” (Anexa nr. 30 la situaţiile financiare) întocmit pentru totalul plăţilor restante aferente activităţii proprii la finele lunii precedente, până la data de 5 a lunii curente, pot efectua plăţi numai pentru achitarea drepturilor salariale şi a contribuţiilor aferente acestora, respectiv pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru plata ratelor de capital, dobânzilor, comisioanelor şi alte costuri aferente datoriei publice.

Instituţiile publice care au declarat arierate la finele lunii precedente, dar care pe parcursul lunii curente îşi achită integral arieratele raportate, pot prezenta la unităţile Trezoreriei Statului o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu mai înregistrează arierate. Începând cu data depunerii declaraţiei pe propria răspundere, instituţiile publice pot efectua orice plăţi pentru destinaţiile legale.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa contribuabililor că în conformitate cu prevederile Legii nr. 356/18.12.2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 805/19.12.2013 şi Legii nr. 340/10.12.2013 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 776/12.12.2013 cotele de contribuţii sociale valabile în 2014 sunt următoarele:

I. contribuţia de asigurări sociale de sănătate
a) 5,2% – cota datorată de angajatori;
b) 5,5% – cota pentru contribuţia individuală.

II. contribuţia de asigurări sociale
a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori;
b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori;
c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

III. contribuţia la fondul asigurărilor de şomaj
a) contribuţia datorată de angajatori – 0,5%;
b) contribuţia individuală – 0,5%;
c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj – 1%;
d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale – 0,25%.

IV. contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, diferenţiată în funcţie de clasa de risc – de la 0,15% la 0,85%
V. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate – 0,85%
VI. Salariu mediu brut este de 2.298 lei.

De asemenea, reamintim contribuabililor că în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 871/14.11.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 703/15.11.2013 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este următorul:

a) în perioada ianuarie – iunie 2014 – 850 lei lunar.
b) în perioada iulie –decembrie 2014 – 900 lei lunar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.RECLAMA TA AICI!

Cere o ofertă de publicitate trimițând o solicitare la adresa de e-mail vranceamedia@gmail.com.