Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est organizează o sesiune de informare POR 2014 – 2020, la Focșani

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, va organiza organiza miercuri 13 aprilie 2016, începând cu ora 11.00, la Sala Delegației Permanente din cadrul Consiliului Județean Vrancea, Focșani, Str. Dimitrie Cantemir nr. 1, o sesiune de informare în cadrul cărei vor fi prezentate oportunități de finanțare pentru patru priorități de investiții din cadrul POR 2014 – 2020 , respectiv:

Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – ”Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”,

Operațiunea A – ”Clădiri rezidenţiale”;

Axa prioritară 5 – ”Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”

Prioritatea de investiții 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural”

Prioritatea de investiții 5.2 – ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizarii orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.
Axa Prioritară 7 – ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, Prioritatea de investiţii 7.1 – ”Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice”

Sunt așteptați să participe reprezentanți ai autorităților publice locale, asociațiilor de proprietari, cultelor religioase și organizațiilor neguvernamentale interesate.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pentru prioritatea de investiții 3.1 A, care vizează creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, bugetul minim al unui proiect de creștere a eficienței energetice la o clădire rezidențială este de 100.000 euro, iar cel maxim de 5 milioane de euro.

Un proiect poate cuprinde cel mult 10 blocuri de locuințe cu minim 2 niveluri (P+2), iar autoritățile publice în parteneriat cu asociațiile de proprietari, pot alege să se grupeze pe cartiere. Se finanțează proiecte care cuprind blocuri al căror regimul minim de înălţime al blocului este P+2 și au fost construite în perioada anilor 1950-1990.

Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respective județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea pentru această prioritate de investiții este de 54,13 mil euro.

În cadrul priorității de investiții 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural” se vor finanța restaurarea, protecția, conservarea și valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural național (indiferent de localizare, urban sau rural) și patrimoniu cultural local din mediul urban.

Valoarea maximă a proiectului poate fi de 5 milioane euro, iar în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte pot fi:
• Unități administrativ-teritoriale
• Autorități ale administrației publice centrale
• Unitățile de cult
• ONG-uri
• Parteneriate între aceste entități, respectiv: Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administrației publice centrale, unitate de cult sau ONG; Autoritate a administrației publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respectiv județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea, pentru această prioritate de investiții este de 36, 37 milioane euro.

Pentru prioritatea de investiții 5.2 – ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului pot solicita finanțare:
– unitățile administrativ teritoriale din mediul urban definite conform Legii nr. 215/2001, cu excepția municipiilor reședință de județ;
– parteneriate între acestea și o unitate administrativ teritorială județ, cu lider de parteneriat unitate administrativ teritorială oraș sau municipiu.

Vor avea prioritate la finanțare orașele care înregistrează valori reduse în ceea ce privește suprafața spatiilor verzi, evidențiate în Registul local al spațiilor verzi al orașului.
Valoare minimă totală a unui proiect este de 100.000 Euro iar valoarea maxima totală este de 5.000.000 Euro.

Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respectiv județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea pentru această prioritate de investiții este de 13, 37 milioane euro.

Prioritatea de investiții 7.1 – “Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specific(investiții în infrastructura de turism)”.

Proiectele se vor încadra între 100.000 euro și 5 milioane euro și vor trebui implementate în stațiuni turistice balneare, climatice și balneo-climatice.
În județul Vrancea, se pot finanța proiecte în stațiunea Soveja.

Activitățile orientative care vor fi finanțate în cadrul acestor proiecte pot fi :
– reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere, inclusive utilitățile din corpul drumului;
– dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor)
– crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale
– dezvoltarea iluminatului public.

Beneficiarii investițiilor pot fi unitățile administrative teritoriale și parteneriatele constituite între unități administrative teritoriale.

Valoarea alocată Regiunii Sud-Est, respectiv județelor Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea pentru această prioritate de investiții este de 14, 47 milioane euro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.STIRI LIVE