Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Siretul Verde la 30 septembrie 2015

GAL Siretul Verde header of

Pentru atingerea obiectivelor propuse și a implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locală, Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde a desfășurat pe parcursul anilor 2012 – 2015 activități permanente de promovare a oportunităților de finanțare constând în întâlniri de informare și promovare, precum și acțiuni tip caravană în toate cele nouă localități componente.

În această perioadă, GAL Siretul Verde a lansat 53 de apeluri de selectie pentru măsurile de finanțare incluse in Planul de Dezvoltare Locală , fiind depuse spre evaluare un număr total de 103 proiecte conforme. În urma încheierii procedurilor de evaluare/selectare, au fost fost selectate 95 de proiecte.

Dintre acestea, 72 de proiecte au fost declarate eligibile la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și contractate în vederea finanțării. La aceasta dată, stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală este urmatorul: 42 de proiecte finalizate, 30 de proiecte aflate în faza finală de implementare, 23 de proiecte au fost declarate la AFIR neconforme/neeligibile, au fost retrase sau reziliate după contractare. Valoarea publică a contractelor semnate este de 2.179.314 Euro. Până la 30 septembrie 2015, totalul sumei plătite beneficiarilor GAL Siretul Verde se ridică la peste 961.000 Euro.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde a fost autorizată de Autoritatea de Management pentru PNDR prin Decizia nr. 62058/22.08.2011. În ianuarie 2012 a fost semnat contractul de finanțare nr. C4312011024105807/11.01.2012 cu APDRP (actuala Agenție pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) în cadrul Sub-Masurii 431.2 din axa 4 LEADER a PNDR, „Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobîndirea de competenţe şi animarea teritoriului”. Astfel, începînd cu primavara anului 2012, activitatea GAL Siretul Verde a intrat în linie dreaptă în vederea implementării strategiei locale de dezvoltare.

Teritoriul in care acționează GAL Siretul Verde acoperă 9 unități administrativ-teritoriale din județele Vrancea și Galați: comunele Ruginești, Pufești, Garoafa, Movileni, Vînători, Suraia, Biliești și Vulturu precum și orașul Mărășești.

Departament Comunicare și Relații Publice
GAL Siretul Verde

GAL Siretul Verde footer of

Scrie un comentariu

STIRI LIVE