GAL Siretul Verde: Lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M8/6B „Susținerea inițiativelor societății civile din teritoriul GAL Siretul Verde”

APEL DE SELECȚIE
– versiune simplificată-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 8/6B – 1/2018

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE anunță lansarea, în perioada 22.05 – 31.05.2018, a sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M8/6B „Susținerea inițiativelor societății civile din teritoriul GAL Siretul Verde”.

Data lansării apelului de selecție: 22.05.2018

Măsura lansată prin apelul de selecție: M8/6B „Susținerea inițiativelor societății civile din teritoriul GAL Siretul Verde”

Beneficiari eligibili:

Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare, unități de cult, conform legislației în vigoare

Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Fondul disponibil alocat acestei sesiuni pe M8/6B este de 28.871 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 28.871 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2018

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri , în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M8/6 B „Susținerea inițiativelor societății civile din teritoriul GAL Siretul Verde” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M8/6B poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

Scrie un comentariu

STIRI LIVE