GAL Siretul Verde, la bilanțul strategiei de dezvoltare locală 2007 -2013

GAL Siretul Verde header of

GAL Siretul Verde, la bilanțul strategiei de dezvoltare locală 2007 -2013

Ultimul proiect al GAL-ului de pe Siret vizează cooperarea cu un grup de acțiune locală din Maramureș, pentru promovarea în comun a produselor locale specifice celor două teritorii LEADER.

Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde urmează să semneze, în aceste zile, contractul de finanțare pentru ultimul proiect din cadrul strategiei de dezvoltare 2007-2013 a teritoriului LEADER în care acționează. Proiectul „Cooperare pentru succes – marketing on-line pentru produsele locale” va avea ca partener GAL-ul maramureșean Mara Natur și vizează acțiuni care urmăresc valorificarea potențialului local din cele două teritorii prin promovarea în comun a produselor și resurselor locale, dobândirea de competențe și îmbunătațirea cunoștintelor deținute de membrii celor două GAL-uri, prin intermediul acțiunilor de cooperare. Valoarea finanțării acordate de A.F.I.R este de 5000 de Euro.

Începând cu anul 2012, ca rezultat al apelurilor de selecție lansate de GAL Siretul Verde, au fost selectate și finanțate 71 de proiecte cu o valoare publică totală nerambursabilă de peste 2.174.644 Euro, proiecte privind renovarea, dezvoltarea satelor și îmbunătațirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală, sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență, instalarea tinerilor fermieri, crearea și dezvoltarea de întreprinderi nonagricole în mediul rural precum și încurajarea activităților turistice.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Siretul Verde implementează o strategie de dezvoltare locală pentru un teritoriu care acoperă 9 unități administrativ-teritoriale din județele Vrancea și Galați: Ruginești, Pufești, Mărășești, Garoafa, Movileni, Vînători, Suraia, Bilieăti, Vulturu. GAL Siretul Verde este unul din cele 163 de GAL-uri autorizate în cadrul programului LEADER în România. Acest instrument, lansat la nivelul Uniunii Europene în 1991, are scopul a ameliora potenţialul de dezvoltare a zonelor rurale, prin exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin promovarea dobândirii de cunoştinţe privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestor cunoştinţe în alte zone rurale.

Departament Comunicare și Relații Publice
GAL Siretul Verde

GAL Siretul Verde footer of

Scrie un comentariu

STIRI LIVE