GAL Siretul Verde – Apel de selecție Măsura M7/6B Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde

APEL DE SELECȚIE
– versiune simplificată-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 7/6B – 1/2017

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE anunță lansarea, în perioada 1 noiembrie 2017 –29 decembrie 2017, a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru Măsura M7/6B ” SERVICII SOCIALE IN TERITORIUL GAL SIRETUL VERDE”.

Data lansării apelului de selecție: 01.11.2017

Măsura lansată prin apelul de selecție: M7/6 B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde

Beneficiari eligibili:

Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (A.D.I)

Entități private: ONG-uri definite conform legislației în vigoare, întreprinderi sociale, GAL Siretul Verde, în condițiile în care nici un alt solicitant nu-și manifestă interesul (cu aplicarea de măsuri de evitare a conflictului de interese).

Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Fondul total disponibil pe M7/6B este de 212.900 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 200.000 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 29 decembrie 2017

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri , în intervalul orar 10.00 – 14.00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M7/6 B „Servicii sociale în teritoriul GAL Siretul Verde” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M7/6B poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

Scrie un comentariu

STIRI LIVE