GAL Siretul Verde – Apel de selectie Măsura 6/6B” Dezvoltarea spațiului rural”

APEL DE SELECȚIE
– versiune simplificată-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 6/6B – 1/2017

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ SIRETUL VERDE anunță lansarea, în perioada 29 septembrie 2017 –29 decembrie 2017, a sesiunii numărul 1 de cereri de proiecte pentru Măsura 6/6 B „Dezvoltarea spațiului rural”.

Data lansării apelului de selecție: 29.09.2017

Măsura lansată prin apelul de selecție: M6/6 B „Dezvoltarea spațiului rural”.

Beneficiari eligibili: Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri).

Fonduri disponibile și suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect:

Fondul total disponibil pe M6/6B este de 829.577 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect este de 200.000 euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 29 decembrie 2017

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației GAL Siretul Verde din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea, de luni vineri , în intervalul orar 10.00 – 14.00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M6/6 B „Dezvoltarea spațiului rural” sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul GAL, www.siretulverde.ro.

Date de contact pentru informații suplimentare: Tel/fax: 0237/702 100, Tel: 0736 618 242, e-mail: gal@siretulverde.ro, www.siretulverde.ro.

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferent măsurii M6/6B poate fi consultată/ridicată de la sediul asociației din comuna Garoafa, str. Garoafei nr. 1, județul Vrancea.

ASOCIAȚIA GAL SIRETUL VERDE

Scrie un comentariu

STIRI LIVE