Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea și-a prezentat bilanțul pe anul 2015

Un an prolific al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în ceea ce privește activitatea de protejare, de valorificare și de promovare a patrimoniului imobil și mobil din județul Vrancea, dar și în ceea ce privește evenimentele culturale în cadrul cărora instituția a fost implicată sau le-a organizat.

Astfel, în ceea ce privește principala activitate a Direcției Județene pentru Cultură Vrancea, respectiv respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, au fost eliberate un număr record de avize pentru lucrări de intervenție în zone de protecție a monumentelor istorice sau pe monumente istorice. Dacă în anul 2014, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a eliberat 56 de avize, în 2015 numărul acestora a fost de 100. Facem precizarea că în anul 2013 instituția a eliberat un număr de 48 de avize, în 2012 au fost eliberate 29 de avize, iar în 2011 fuseseră eliberate un număr de 52 avize.

Dublarea numărului de avize, în comparație cu 2014, se datorează activității de control desfășurată de instituție, în 2015 fiind realizate un număr de 49 inspecții, fiind date amenzi contravenționale, avertismente sau fiind sesizate organele de cercetare penală.

Nu este de ignorat faptul că în vara anului 2015, specialiștii Direcției Județene pentru Cultură Vrancea au realizat și o statistică legată de toate monumentele istorice din municipiul Focșani, document care va fi publicat pe parcursul acestui an.

În ceea ce privește activitatea legată de patrimoniul mobil, principalele acțiuni au fost legate de identificarea și expertizarea bunurilor mobile de patrimoniu. În urma acestei activități, 15 bunuri religioase cu valoare culturală, identificate ca susceptibile de clasare în patrimoniul cultural naţional mobil, au fost propuse pentru clasare.

Regăsiți mai jos o sinteză a activității Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în 2015. Raportul de activitate complet poate fi studiat la adresa: https://monumenteinvrancea.files.wordpress.com/2016/01/scanned-image-2.pdf

MONUMENTE ISTORICE ȘI ARHEOLOGICE

Avizarea intervențiilor asupra monumentelor istorice și în zona acestora de protecție – 100 de avize
Dintre care, 9 avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice și 91 de avize pentru intervenții în zona de protecție a monumentelor istorice. Dintre acestea din urmă, un număr de 10 avize au fost eliberate în urma intrării în legalitate ca urmare a măsurilor impuse în urma inspecțiilor efectuate de către Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea.

Verificarea stării de conservare a monumentelor istorice și a intervențiilor executate în zona acestora de protecție – 49 inspecții
Dintre acestea, un număr de 7 inspecții s-au efectuat la monumente istorice în care funcționează localuri de alimentație publică și 3 inspecții la monumente istorice supuse restaurării

Punerea în valoare a monumentelor istorice
Inițierea unui plan de măsuri, aprobat prin hotărâre a Colegiului Prefectural, instrument de colaborare a opt instituții județene și a autorităților locale în vederea protejării monumentelor istorice din județul Vrancea;

Inițierea procedurii de includere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a Mausoleelor Eroilor de la Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja şi Focşani;

Demersuri în vederea igienizării incintelor la monumente istorice:

Basoreliefului Zoe şi Dumitru Bengescu din Cimitirul Nordic, Focşani;
Monumentul Eroilor Regimentului 11 Artilerie din Focşani, bd. Bucureşti;
Statuia Victoriei de la Tișița;

Propuneri de finanțare a restaurării unor monumente istorice prin Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală – 6 monumente istorice:

– Crângul Petreşti – Rezervaţie de arhitectură şi tehnică populară;
– Școala din Vidra;
– Spitalul comunal din Vidra;
– Castelul Sihleanu-Grădişteanu-Ghica din Sihlea;
– Casa lui Alexandru Vlahuţă din Dragosloveni, comuna Dumbrăveni;
– Casa lui Moş Ion Roată din Gura-Văii, comuna Câmpuri;

Măsuri dispuse ca urmare a inspecțiilor pentru protejarea monumentelor istorice (sistarea lucrărilor de intervenții, securizarea, igienizarea, întreținerea și restaurarea, aplicarea însemnului distinctiv etc.) – 17 monumente istorice:

– Casă din str. Cuza-Vodă, nr. 49;
– Casa Macridescu, str. Cuza-Vodă, nr. 4;
– Casa Macridescu, str. Cuza-Vodă, nr. 6;
– Casă din str. Cernei, nr. 35;
– Biserica Ovidenia Armeni din Focșani, str. Făgăraș nr. 3;
– MănăstireaVizantea;
– Biserica de lemn din Rugineşti;
– Statuia Victoriei de la Tișița;
– Biserica Sf. Ecaterina din comuna Milcovul;
– Biserica de lemn din Mănăstioara, Fitionești;
– Biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel – Cazaclii din Odobeşti;
– Mănăstirea Mera;
– Şcoala comercială din Focşani, str. Coteşti nr. 17;
– Casa Longinescu din Focșani, bd. Gării, nr. 10;
– Gara din Mărășești;
– Cimitirul ostaşilor români şi germani din Bordești;
– Situl arheologic din Bârsești.

Sancțiuni contravenționale, avertismente și sesizarea organelor de cercetare penală – 9 monumente istorice:

– Casa Macridescu, str. Cuza-Vodă, nr. 4;
– Casă din str. Cuza-Vodă, nr. 49;
– Casa Chirițescu din Focșani, str. Ștefan cel Mare, nr.27;
– Casa Baron Capri din Focșani, str. Republicii, nr. 8;
– Casă din str. Cernei, nr. 35, Focșani;
– Fosta mănăstire Vizantea;
– Casa Longinescu din Focșani, bd. Gării, nr. 10;
– Casa Giurgea din Focșani, str. Tăbăcari, nr. 3;
– Gara din Mărășești.

Situații de urgență înregistrate la monumentele istorice – avarii minore sau medii în urma incendiilor:

– Biserica Ovidenia Armeni din Focșani, str. Făgăraș nr. 3;
– Fosta mănăstire Vizantea.

Inițierea procedurii de clasare în patrimoniul cultural construit – 5 obiective:

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Mărăşti, comuna Răcoasa;
Conacul din Râmniceanca, comuna Vârteşcoiu;
Conacul Leonida din comuna Pufeşti;
Conacul Alexandru Plagino, Cavoul familiei şi Flacăra din marmură a Cavoului Plagino din comuna Dumbrăveni;
Podul General Arthur Văitoianu din Rucăreni, comuna Soveja;
Monumentul funerar Maior Gh. Pastia din Cimitirul Sudic, Focșani.

Actualizarea Listei Monumentelor Istorice, ediția 2015 – 80 de obiective:
Verificarea evidenței celor 427 de monumente istorice din județul Vrancea și actualizarea datelor de identificare pentru 80 dintre acestea.

Protejarea patrimoniului arheologic – 31 de avize
Eliberarea a 26 de avize de supraveghere arheologică în cazul exploatărilor de nisip şi pietriş din albiile râurilor
Eliberarea a 5 avize specifice Legii nr. 17/2014 pentru vânzarea terenurilor agricole din extravilan și monitorizarea altor 377 de suprafețe

l. Propuneri de modificare și aprobare a unor acte legislative:
– Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
– Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război;
– Hotărârea de Guvern nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial;
– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

m. Neexercitarea dreptului de preemțiune a statului în cazul vânzării monumentelor istorice:
– Casa Macridescu din Focşani, str. Cuza-Vodă nr 6;
– Casa Cureţeanu din Odobești, str. Smârdan nr. 87;
– Situl arheologic de la Mărtinești, comuna Tătăranu;
– Casa Ferhat din Focşani, str. Republicii nr. 9;
– Vila Cicinetta din Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr. 6;

n. Timbrul Monumentelor Istorice – 53 de agenți economici
Identificarea a 48 de agenţi economici, potenţiali plătitori ai Timbrului Monumentelor Istorice și verificarea modului de îndeplinire a obligațiilor pentru 5 agenți economici, plătitori ai respectivei obligații.

o. Întocmirea Obligației privind folosința monumentului istoric:
– Casă din str. Cuza-Vodă, nr. 49

PATRIMONIU MOBIL ŞI IMATERIAL

a.Controlul stării de conservare a bunurilor culturale mobile clasate şi susceptibile de clasare în patrimoniu cultural mobil (bunuri deţinute de parohii, instituţii publice, colecţii muzeale, deţinători privaţi) efectuat în baza prevederilor Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, reactualizată. În acest sens, în cursul anului 2015, au fost realizate un număr 25 de inspecţii după cum urmează:

– 2 inspecţii Muzeul Vrancei Focşani, ocazie cu care s-a verificat starea de conservare şi respectare a prevederilor Legii nr. 182/2000 privind inventarierea celor 32 de bunuri culturale mobile clasate în categoria tezaur a patrimoniului cultural naţional mobil (bunuri culturale de factură arheologică, istorică, etnografică, ştiinţele naturii). Activitatea de inspecţie a fost realizată în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea;

– 1 inspecţie colecţie privată privind verificarea stării de conservare a bunului cultural mobil de factură arheologică clasat în categoria tezaur a patrimoniului cultural naţional mobil- Vas de provizii Kraussengefasse din cultura Sântana de Mureş ce aparţine epocii medievale timpurii (secolele IV – V e.n.);

– 15 inspecţii la lăcaşe de cult monument istoric înscrise în Lista Monumentelor Istorice, ediţia 2010;
– 2 inspecţii Colecţii Muzeale, respectiv:
Colecţia Muzeală “Rădăcina Vrancei”, sat/com Bîrseşti, jud. Vrancea;
Colecţia Muzeală Cârligele, sat/com Cârligele, jud. Vrancea. Au fost identificate o serie de obiecte susceptibile de clasare în patrimoniul naţional;
b. Monitorizarea aplicării prevederilor Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, reactualizată, a Hotărârii nr.1420/2003 de aprobare a Normelor privind comerţul cu bunuri culturale mobile în domeniul autorizării acestora:
– 5 inspecţii la operatori economici care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Focşani şi judeţ; nu au fost identificate bunuri culturale mobile care să implice autorizarea comercializării, conform actelor normative mai sus invocate. Activitatea de inspecţie a fost realizată în colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea
c. Evidenţa bunurilor culturale mobile susceptibile de a fi clasate în patrimoniul cultural naţional mobil. În cadrul activităţii au fost întocmite un număr de 10 fişe minimale de inventariere a bunurilor culturale mobile deţinute de lăcaşe de cult monument istoric şi anume:
– Biserica “Sf. Apostoli de la Ocol”, Focşani;
– Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Focşani;
– Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Focşani, jud. Vrancea;
– Biserica de lemn “Sf. Ioan Botezătorul”, comuna Moviliţa;
– Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva”, sat/com. Rugineşti, jud. Vrancea;
– Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului”, sat Mănăstioara, com. Fitioneşti, jud. Vrancea;
– Biserica de lemn “Adormirea Maicii Domnului” din cadrul Schitului Valea Neagră, comuna Nistoreşti;
– Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, sat Mărăşti, com. Răcoasa, jud. Vrancea;
– Biserica “Sf. Cruce” a fostei Mănăstiri Vizantea, sat Vizantea/com Vizantea, jud Vrancea;
– Biserica “Sf. Împăraţi” a fostei Mănăstiri Mera;

d. Expertizarea şi promovarea spre clasare în patrimoniu cultural naţional mobil a bunurilor culturale mobile inventariare.
În cursul celui de-al doilea semestru al anului 2015, în colaborare cu expertul Ana Maria Harţuche s-a realizat expertizarea, în vederea clasării în patrimoniul cultural naţional mobil, a 15 bunuri religioase cu valoare culturală, identificate ca susceptibile de clasare în patrimoniu cultural naţional mobil, respectiv:
6 icoane, tehnică ulei pe lemn, datate sec.al XIX lea aflate în inventarul Bisericii “Sf. Apostoli de la Ocol”;
1 icoană, tehnică ulei pe pânză, datată a doua jumătate a sec.al XIX lea deţinută de Schitul Dălhăuţi în cadrul Colecţiei Muzeale Religioase;
5 icoane cu ocladă ( ferecătură din argint) atribuite argintarului Mihail Caras din Focşani, datate înc. sec. al XX lea aflate în inventarul Bisericilor “Adormirea Maicii Domnului”, Focșani, “Adormirea Maicii Domnului”, Focșani și Schitul Dălhăuţi;
2 epitafuri, broderie fir de aur şi argint, datate a doua jumătate a sec.al XIX lea, respectiv începutul sec. al XX lea aflate în Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, sat Mărăşti şi Biserica Donie, Focşani;
1 obiect liturgic: cădelniţă din argint, atribuită argintarului Mihail Caras, înc.sec. al XX lea, deţinută de Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Focşani.
În cursul anului 2015 s-a înaintat Ministerului Culturii – Direcţia Generală Juridică şi Patrimoniu Cultural, spre analiză Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, documentaţiile de clasare întocmite de expertul în bunuri cu semnificaţie artistică atestat de Ministerul Culturii, doamna Ana Maria Harţuche pentru 9 bunuri culturale de factură religioasă, după cum urmează:
7 icoane din seria de icoane praznicale deţinute de Biserica din lemn “Sfânta Treime” a Schitului Buluc, comuna Jariştea, jud. Vrancea, cu propunere de clasare în categoria Fond;
1 epitaf datat 1921-1923, deţinut de Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”, sat Mărăşti, com. Răcoasa, cu propunerea de clasare în categoria juridică tezaur a patrimoniului cultural mobil;
1 cădelniţă, datată 1916, atribuită argintarului Mihail Caras, deţinută de Biserica “Adormirea Maicii Domnului”, Focşani, cu propunerea de clasare în categoria fond a patrimoniului cultural naţional mobil.

EVENIMENTE CULTURALE
Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea s-a implicat în mod activ în evenimentele culturale organizate la nivelul județului Vrancea în cursul anului 2015, prin colaborarea pentru organizarea programelor comemorative organizate la nivelul județului cât și prin organizarea unor evenimente proprii cu scopul de a promova și a pune în valoare patrimoniul cultural din județul Vrancea.
Astfel, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a colaborat pentru organizarea următoarelor programe comemorative:
Ceremonialul de la Mausoleul Mărăști dedicat comemorării eroilor căzuți pe câmpul de luptă de la Mărăști în Primul Război Mondial (20.07.2015);
Comemorarea bătăliilor din Primul Război Mondial ”Vrancea eroică” (6-10 august 2015);
Ceremonie de depunere coroane la monumentul istoric Statuia generalissimului Alexandr Suvorov din comuna Dumbrăveni (18.11.2015);
În vederea promovării și punerii în valoare a patrimoniului cultural din județul Vrancea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a organizat următoarele evenimente:
Concert liric susținut de pianistul Ștefan Doniga și soprana Bianca Ionescu în cadrul acțiunilor culturale desfășurate de ”Ziua Culturii Naționale” (15-17 ianuarie 2015);
Eveniment cultural ”Contribuții feminine în literatura vrânceană: Medalion Hortensia Papadat Bengescu – 60 ani de la moarte” (5 martie 2015);
Eveniment cultural ”100 de ani de la declararea ca monument istoric a Bisericii Adormirea Maicii Domnului Bordești” (10 martie 2015);
Susținerea în cadrul colocviului ”Europa-Cultură și identitate” a temei ”Multiculturalismul din perspectivă consumistă”, eveniment cultural organizat în cadrul celei de-a X-a ediții a Târgului de carte (23 aprilie 2015);
Tur de ciclism ”Mausolee pe bicicletă” acțiune organizată în cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului (19 septembrie 2015);
Tur ciclism ”Drumul podgoriilor vrâncene…pe bicicletă” (17 octombrie 2015);
Marcarea împlinirii a 152 de ani de la nașterea Generalului Eremia Grigorescu eveniment organizat la Mausoleul Eroilor Mărășești (28 noiembrie 2015);
Vernisaj expoziție de icoane pe lemn și sticlă ”Rădăcini. Moștenire. Timpuri” expozanți Gheorghiță Gălan și Lidia Bucătaru (8 decembrie 2015);
Lansare de carte ”Marte de foc” autor Antoinette Wornik, Librăria Alexandria din Focșani Mall (12 decembrie 2015);
”Ziua Porților deschise-101 ani de istorie” Casa dr. Saideman – sediul administrativ al DJC Vrancea (16 decembrie 2015);

PATRIMONIUL IMATERIAL
În domeniul Patrimoniului Imaterial activitatea a constat în întocmirea Agendei Culturale pe anul 2015 şi promovarea activităţilor culturale pe site-ul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Vrancea.
Agenda culturală cuprinde principalele activităţi şi evenimente culturale organizate de instituţiile de cultură din municipiul Focşani, unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri), Casele de Cultură şi Aşezămintele culturale din judeţ etc.
Întocmirea Calendarului popular lunar şi promovarea acestora pe site-ul instituţiei.

MONUMENTE DE FOR PUBLIC
Prin adresa nr.1681/11.11.2015 s-a transmis Ministerului Culturii, spre analiză în cadrul Comisiei Naţionale a Monumentelor de For Public, propunerea de avizare în conformitate cu prevederile Legii 120/2006 a monumentelor de for public, documentaţia pentru “Construire monument închinat eroilor comunei Moviliţa căzuţi pe câmpul de luptă”, beneficiar comuna Moviliţa, jud. Vrancea.

ADMINISTRAŢIA FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL
Pe parcursul anului 2015 activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea s-a axat, în special, pe identificarea unor noi operatori economici, posibili contribuabili la Fondul Cultural Național, în conformitate cu OG nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, reactualizată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

STIRI LIVE