Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a făcut trei sesizări penale pentru intervenții fără aviz la monumentele istorice

monument mopafÎn primele șase luni de activitate din 2015, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a fost preocupată, în special, de respectarea prevederilor legale privind starea de conservare a monumentelor istorice din județ dar și de sporirea patrimoniului. Totodată, Direcția Județeană pentru Cultură a derulat activități culturale și a dus la îndeplinire obligațiile care îi revin în ceea ce privește plata Timbrului Monumentelor Istorice de către operatorii culturali și contribuția agenților economici la Fondul Cultural Național.

În sinteză, acestea sunt activitățile Direcției Județene pentru Cultură Vrancea:

* 59 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice și în zona de protecție a acestora, în comparație cu 56 de avize eliberate pe tot parcursul anului 2014, când s-a înregistrat numărul maxim de avize eliberate în perioada 2010-2014;

* A fost declanșată procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice: Flacăra din marmură a Cavoului Plagino din comuna Dumbrăveni și Pod General Arthur Văitoianu din comuna Soveja;

* 20 de verificări și inspecții ale monumentelor istorice și siturilor arheologice din județ;

* 3 sesizări penale pentru intervenții la monumentele istorice fără avizul Ministerului Culturii/Direcției Județene pentru Cultură Vrancea;

* 1 amendă dată proprietarilor unui monument istoric pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 422/2001 în ceea ce privește protecția și conservarea monumentului istoric;

* 62 de bunuri culturale inventariate, din care 15 întrunesc condițiile juridice pentru a fi propuse spre clasare;

În primul semestru din 2015, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a verificat și inspectat un număr de 20 de monumente istorice și situri arheologice, ocazii cu care au fost identificate lucrări de construcții și intervenții neavizate. În toate cazurile, proprietarii au fost somați să sisteze lucrările și să intre în legalitate prin obținerea și respectarea avizului Ministerului Culturii.

În același timp, a fost dispusă sesizarea organelor de cercetare penală în cazul intevențiilor executate asupra a trei monumente istorice din municipiul Focșani, dar și sancționarea contravențională cu amendă a proprietarilor, în cazul unui alt monument, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 422/2001 în ceea ce privește protecția și conservarea monumentului istoric.

Inspecțiile au fost demarate la inițiativa Direcției Județene pentru Cultură Vrancea și au fost realizate în comun cu Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, Inspectoratul de Stat în Construcții Vrancea, Primăria Municipiului Focșani și Poliția Locală Focșani. În urma verificărilor, s-a constatat:
lipsa avizului Ministerului Culturii pentru lucrări și intervenții asupra unor monumente istorice;
executarea de lucrări care depășeau limitele avizului Ministerului Culturii și nerespectarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 422/2001.

În cazul lucrărilor neavizate, proprietarii monumentelor istorice au demarat procedura de intrare în legalitate, iar până în prezent Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a avizat lucrările și intervențiile la trei monumente istorice, în baza avizului consultativ al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice de la Iași.

De asemenea, au fost consiliați proprietarii unor monumente istorice cu privire la respectarea obligațiilor în privința conservării, semnalizării, închirierii și vânzării monumentelor istorice.

În urma verificărilor și inspecțiilor Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în zona de protecție a monumentelor istorice, au fost identificate intervenții pentru care nu a fost obținut avizul Ministerului Culturii, cum ar fi amenajarea unor localuri de alimentație publică. În toate situațiile identificate s-a solicitat autorității publice locale verificarea celor constatate și luarea măsurilor legale ce se impun.

De la începutul anului 2015 și până în prezent, au fost verificate documentațiile și eliberate un număr de 59 de avize pentru intervenții asupra monumentelor istorice și în zona de protecție a acestora, față de cele 56 de avize eliberate pe tot parcursul anului 2014, când s-a înregistrat numărul maxim de avize eliberate în perioada 2010-2014.

În aceeași perioadă de timp, au fost analizate și eliberate și un număr de 13 avize de supraveghere arheologică în vederea exploatării pietrișului și nisipului din albiile râurilor.

În ceea ce privește clasarea monumentelor istorice, au fost verificate un număr de 6 obiective din județ, iar pentru 2 dintre acestea a fost declanșată procedura de clasare în Lista Monumentelor Istorice: Flacăra din marmură a Cavoului Plagino din comuna Dumbrăveni și Pod General Arthur Văitoianu din comuna Soveja.

În tot acest timp, activitatea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea s-a concretizat și prin identificarea cartografică și spațială a 41 de monumente istorice din județ, dar și prin analiza și informarea Ministerului Culturii cu privire la 10 monumente istorice din mediul rural eligibile pentru finanțare din Programul Național de Dezvoltare Rurală.

De asemenea, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a formulat propuneri de modificare a Codului Fiscal și a legislației în domeniul protejării patrimoniului, în vederea acordării de sprijin proprietarilor de monumente istorice prin acordarea unor stimulente fiscale (scutirea de impozit pentru monumentele istorice unde se desfășoară activități economice, prevedere care se aplică în prezent doar locuințelor particulare etc).

În ceea ce privește Patrimoniul mobil și imaterial, în urma a 8 acțuni de inspecție și control, s-a urmărit în cursul anului 2015 evaluarea stării de conservare şi de securitate a bunurilor culturale, identificarea unor bunuri culturale mobile susceptibile de clasare în patrimoniu cultural naţional, verificarea modului de respectare a prevederilor privind comerţul cu bunuri culturale mobile, activitate realizată în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea.

Activitatea de inventariere a bunurilor culturale mobile susceptibile de clasare a constat în catalogarea unui număr de 62 de obiecte – reprezentînd icoane şi obiecte liturgice – aflate în biserici monument istoric.

Din totalul bunurilor culturale inventariate, la o primă evaluare, realizată de un expert atestat de Ministerul Culturii, pot întruni condiţiile de a fi propuse spre clasare într-una din categoriile juridice ale patrimoniului cultural naţional mobil, un număr de 15 bunuri culturale constând în icoane şi obiecte liturgice.

În tot acest timp, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a urmărit și contribuțiile datorate de către agenții economici la Fondului Cultural Național și a identificat 16 noi operatori economici, posibili contribuabili la Fondul Cultural Național (OG 51/1998).

În ceea ce privește obligația de plată a Timbrului Monumentelor Istorice, a fost realizată acțiunea de identificare, verificare și consiliere a 52 de instituții și agenți economici, cu privire la obligațiile legale ce le revin (Legea 422/2001).

Implicarea Direcției Județene pentru Cultură Vrancea în cadrul evenimentelor culturale s-a concretizat, în cursul acestui semestru, prin susținerea, în calitate de organizator sau coorganizator. Amintim aici organizarea, în parteneriat cu Ateneul Popular și Teatrul Municipal ”Gh. Pastia” a Zilelor Culturii Naționale, ocazie cu care a fost oferit vrâncenilor un concert liric de excepție al pianistului Ştefan Doniga şi sopranei Bianca Ionescu. În același timp, în cadrul parteneriatul cu Biblioteca Județeană ”Duiliu Zanfirescu”, Vrancea a fost organizată Prelegerea ”Dan Puric” în cadrul celei de-a X-a ediții a Tărgului de Carte. Nu în ultimul rând amintim și evenimentul privind promovarea Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” – ctitorie brâncovenească – care în 2015 a împlinit 100 de ani de la declararea ca Monument Istoric.

În același timp, Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a marcat împlinirea a 60 de ani de la moartea scriitoarei Hortensia Papadat-Bengescu, ocazie cu care a fost realizată și igienizarea monumentului istoric din Cimitirul Nordic dedicat familiei Bengescu – activitate sprijinită de Direcția Dezvoltare și Servicii Publice Focșani.

Până în prezent, lipsa fondurilor nu a permis Direcției Județene pentru Cultură Vrancea să-și exercite dreptul de preemțiune în cazul vânzării monumentelor istorice, transferând acest drept autorităților locale pentru Casele Macridescu și Ferhat din municipiul Focșani, pentru Casa Curețeanu din orașul Odobești, dar și pentru un teren situat în incinta sitului arheologic de la Mărtinești, comuna Tătăranu.

În cursul acestui an, în condițiile aplicării Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan, au fost analizate și eliberate un număr de 3 avize specifice pentru vânzarea unor terenuri aflate în zona de protecție a unor situri arheologice.

În semestru I, un angajat al Direcției Județene pentru Cultură Vrancea – consilier asistent – a urmat un curs de perfecționare în atragerea fondurilor europene organizat – gratuit – de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP).

Raportul complet pe semestru I/2015 îl găsiți aici: http://www.vrancea.djc.ro

Director executiv, Victor-Traian Negulescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

STIRI LIVE