Comunicat de presă GAL Podgoria Panciu. Anunţ lansare sesiune cereri de proiecte pentru Măsura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

GAL Podgoria Panciu

GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU
COMUNICAT DE PRESĂ
ANUNȚ LANSARE SESIUNE CERERI DE PROIECTE

MĂSURA 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Data publicării: 16 martie 2015

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 41.112/2/2015

Data limită de depunere a proiectelor: Sesiunea este deschisă în perioada 16-25 martie 2015. Data limită de depunere a proiectelor este 25 martie 2015, ora 12.00.

Fondurile disponibile: Fondurile totale disponibile in aceasta sesiune sunt în valoare de 80.000 Euro. Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect este de 40.000 Euro. Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maxim 40.000 Euro.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Podgoria Panciu din Țifești, zilnic de luni până vineri, intre orele 10.00-15.00.

Tipuri de beneficiari eligibili: Fermieri care, la data solicitării sprijinului îndeplinesc următoarele condiții: au vârsta de până la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă

– are o dimensiune economica cuprinsa între 6 si 40 UDE;

– este situată pe teritoriul GAL:

– este înregistrata în Registrul unic de identificare – APIA si Registrul agricol

Date de contact si informații : Informații detaliate cu privire la accesarea și derularea Măsurii 41.112 sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului aferent măsurii din PNDR care poate fi disponibil în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro , de pe pagina de internet www.podgoriapanciu.ro, sau pot fi obținute la sediul GAL din Țifești în varianta electronica (CD/DVD) sau pe suport tipărit, zilnic între orele 10.00-15.00. precum și la telefon 0371/00.47.46.

Beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plata în maximum 10 zile de la data semnării Contractului de finanțare . Prima tranșă de plată reprezintă 60% din valoarea totală a contractului . A doua cerere de plată se depune, după verificarea îndeplinirii tuturor acțiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, cel târziu 30.09.2015 – aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007-2013.

Toate documentele justificative în conformitate cu cerințele Ghidului Solicitantului pentru Măsura 41.112, in vigoare la data lansării prezentei sesiuni, si ale Fisei Măsurii din PNDR sunt disponibile în format electronic pe site-ul www.apdrp.ro .

Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu
VIOLETA ZINA CHIRIAC

GAL Podgoria Panciu logo footer

Scrie un comentariu

STIRI LIVE