CJ Vrancea a lansat proiectul Sistem Integrat de Management al Deşeurilor

Astazi, 12 aprilie 2011, a avut loc conferinta de lansare a Proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor, in Sala Mare a Consiliului Judetean Vrancea. Iata cateva date tehnice legate de acest proiect:

Proiectului Sistem Integrat de Management al Deseurilor este co-finanþat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã în cadrul Programului Operaþional Sectorial de Mediu ºi urmãreºte sã stabileascã, la nivelul judeþului Vrancea, un sistem de management al deºeurilor sustenabil, suportabil ºi eficient care îndeplineºte directivele Uniunii Europene ºi legislaþia României. Obiectivele generale ale proiectului sunt:

1. Creºterea gradului de acces la serviciile publice de salubritate de calitate ºi tarife corespunzãtoare la 100% în zonele urbane ºi la 90% în zonele rurale.

2. Reducerea cantitãþii de deºeuri depozitate de la 115.000 tone/an la aprox. 75.000 tone /an.

3. Creºterea cantitãþii deºeurilor reciclate ºi refolosite de la 1.700 la 20.000 tone/an.

4. Reducerea numãrului de depozite de deºeuri neconforme prin închiderea a cinci depozite urbane neconforme ºi a aproximativ 200 de depozite din zona ruralã.

5. Imbunãtãþirea standardelor tehnologice de depozitare, în conformitate cu cerinþele legale.

Obiective specifice:

1. Întãrirea capacitãþii tehnice ºi manageriale privind implementarea ºi operarea sistemului regional de management al deºeurilor solide în judeþul Vrancea.

2. Dezvoltarea ºi realizarea unei strategii eficiente cu privire la stabilirea ºi colectarea tarifelor ºi taxelor.

3. Creºterea informãrii publice privind beneficiile rezultate din proiect, colectarea separatã a deºeurilor ºi reciclarea acestora.

Principalele activitãþi:

1) Informare publicã, Asistenþa tehnicã ºi Supervizarea.

2) Colectarea deºeurilor. Proiectul propune introducerea unui sistem de colectare folosind containere de 240 l ºi 1.000 l amplasate în zonele urbane ºi containere de 1.100 l în zonele rurale. SMID necesitã aproximativ 4.000 de containere ºi puncte de colectare. Pentru deºeurile voluminoase, DEE ºi cele periculoase mici vor fi construite ºase centre de colectare.

3) Transportul ºi transferul deºeurilor. Deºeurile colectate vor fi transferate cãtre patru staþii de transfer situate în municipiul Focºani, Gugeºti,Adjud ºi Vidra.

4) Realizarea Centrului de Management Integrat al Deºeurilor (CMID) Haret reprezintã componenta principalã a sistemului de management a deºeurilor propus ºi este în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, în domeniul deºeurilor. CMID Haret va include un depozit ecologic de deºeuri, o staþie de compostare ºi o staþie de sortare.

5) Închiderea depozitelor de deºeuri neconforme din mediul urban ºi rural: Vor fi închise cinci depozite neconforme urbane – (Golesti, Adjud, Haret, Panciu si Odobesti) ºi 200 de depozite neconforme comunale ºi sãteºti. Depozitele rurale vor fi închise ºi curãþate dupã ce sistemul de colectare al deºeurilor în aceste zone este operaþional

Grupul þintã: Aproximativ 361.193 de cetãþeni din judeþul Vrancea, din care 146.571 de cetãþeni care locuiesc în mediul urban ºi 219.622 de cetãþeni care locuiesc în mediul rural.

Perioada de implementare: 03.11.2010 – 30.04.2013. Valoarea totalã a proiectului: 153.072.015 lei, din care 139.574.947 lei reprezintã co-finanþare din Fondul European de Dezvoltare Regionalã.

Comunicat primit de la CJ Vrancea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

STIRI LIVE