Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică

Ieri, Camera Deputaţilor – cameră decizională – a adoptat proiectul de lege pentru stabilirea parteneriatului dintre stat şi biserică în domeniul asistenţei sociale, noua lege reprezentând o soluţie complementară de suport social şi un pas concret pentru reforma sistemului de asistenţă.

În condiţiile în care Biserica are un rol esenţial în stimularea voluntariatului şi în coagularea oamenilor în jurul unor priorităţi sociale, principalul obiectiv al legii este acela de a facilita implicarea Bisericii, alături de autorităţile locale şi de comunitate, în desfăşurarea unor activităţi din sfera asistenţei sociale.

Astfel, reglementarea posibilităţii ca Biserica să se implice şi cu fonduri proprii, într-un parteneriat cu autoritatea locală, oferă o soluţie pentru multe segmente vulnerabile social. Importanţa instituţiilor administraţiei publice locale în acest proiect este foarte mare, întrucât acestea vor realiza evaluarea, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu participarea reprezentaţilor cultului interesat.

Ca şi iniţiator şi susţinător al acestui demers, îmi exprim încrederea în acest proiect şi doresc să vin în întâmpinarea celor interesaţi cu câteva precizări referitoare la reglemantările introduse de această lege. Principalele activităţi finanţate vor fi: serviciile sociale, acţiunile caritabile, formarea şi instruirea corpurilor de voluntari, educaţia şi formarea în domeniul îngrijirii persoanelor dependente, etc.

Categoriile de persoane vizate de această lege vor fi: copiii aflaţi în dificultate, persoanele adulte cu dizabilităţi, persoanele vârstnice lipsite de venituri sau cu venituri mici, fără susţinători legali, aflate în situaţie de dependenţă din cauza pierderii sau limitării autonomiei fizice, psihice sau mintale, persoanele şi familiile sărace care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale şi nu au beneficiat de măsuri de suport şi ajutoare acordate de stat, persoanele, familiile şi comunităţile aflate în sărăcie severă şi risc de marginalizare socială.

Cultele pot organiza şi presta servicii sociale, potrivit calităţii lor de furnizori de servicii sociale, fie direct, prin structurile proprii unităţilor de cult, respectiv departamente sau compartimente, fie prin asociaţiile şi fundaţiile înfiinţate în acest scop, iar autorităţile administraţiilor publice locale vor deveni parteneri la proiecte prin punerea la dispoziţie a terenurilor, clădirilor şi a unor sume de bani necesare derulării acţiunilor finanţate.

Finanţarea activităţilor se va realiza prin programe multianuale de interes naţional, aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi va avea la bază următoarele principii: libera concurenţă, transparenţa, tratamentul egal, eficacitatea utilizării fondurilor publice, cofinanţarea – de minimum 20% din partea solicitanţilor – implicarea comunităţii, asigurându-se participarea tuturor cultelor, asociaţiilor şi fundaţiilor.

Comunicat primit de la CABINETUL PARLAMENTAR DEPUTAT RĂZVAN MUSTEA – ŞERBAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

STIRI LIVE